Konvertera tal som är sparade som text till tal

Konvertera tal som är sparade som text till tal

Obs!: Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Celler med tal som lagras som text med grön triangel

Tal som lagras som text kan orsaka oväntade resultat. Markera cellerna och klicka sedan på Felmeddelandeknappen i Excel för att välja ett konverteringsalternativ. Om knappen inte är tillgänglig följer du instruktionerna nedan.

1. Markera en kolumn

Markerad kolumn

Markera en kolumn med det här problemet. Om du inte vill konvertera hela kolumnen kan du välja en eller flera celler i stället. Se bara till att de celler som du väljer är i samma kolumn, annars fungerar inte den här proceduren. (Om problemet uppstår i flera kolumner läser du "Andra sätt att konvertera" nedan.)

2. Klicka på den här knappen

Fliken Data, knappen Text till kolumner

Knappen Text till kolumner används vanligtvis för att dela upp en kolumn, men den kan också användas för att konvertera en enstaka kolumn med text till tal. På fliken Data klickar du på Text till kolumner.

3. Klicka på Slutför

Knappen Slutför

Resten av stegen i guiden Text till kolumner är främst avsedda för att dela kolumner. Eftersom du bara konverterar text i en kolumn kan du klicka på Slutför direkt, så konverteras cellerna i Excel.

4. Ställ in formatet

Valutaformatet har markerats

Tryck på CTRL + 1 (eller Bild av knappikonen för MAC-kommando + 1 på Mac) och välj ett format.

Obs!: Om du fortfarande ser formler som inte visas som numeriska resultat kanske du har Visa formler aktiverat. Gå till fliken Formler och kontrollera att Visa formler är inaktiverat.

Andra sätt att konvertera:

Du kan använda funktionen TEXTNUM för att endast returnera det numeriska värdet för texten.

1. Infoga en ny kolumn

Ny kolumn bredvid texttal

Du kan infoga en ny kolumn bredvid cellerna med text. I det här exemplet innehåller kolumn E texten lagrad som tal. Kolumn F är den nya kolumnen.

2. Använda funktionen TEXTNUM

Cellen F23 med formeln: =VÄRDE(E23) och summan 107,71

Skriv =TEXTNUM() i en av cellerna i den nya kolumnen och sedan en cellreferens som innehåller text lagrad som tal i parentesen. I det här exemplet är det cellen E23.

3. Placera markören här

Markören är placerad i nedre högra hörnet av cellen

Nu ska du fylla cellens formel nedåt i de andra cellerna. Om du aldrig har gjort det förut gör du så här: Placera markören i det nedre högra hörnet av cellen tills den ändras till ett plustecken.

4. Klicka och dra nedåt

Markören har dragits nedåt, cellerna har fyllts med formeln

Klicka och dra nedåt för att fylla i formeln i de andra cellerna. När det är klart kan du använda den här nya kolumnen, eller så kan du kopiera och klistra in dessa nya värden i den ursprungliga kolumnen. Gör så här: Markera cellerna med den nya formeln. Tryck på Ctrl+C. Klicka i den första cellen i den ursprungliga kolumnen. Klicka på pilen under Klistra in på fliken Start och sedan på Klistra in special > Värden.

Om stegen ovan inte fungerar kan du prova den här metoden, som kan användas för att konvertera mer än en kolumn med text.

  1. Markera en tom cell där det här problemet inte finns, skriv siffran 1 i den och tryck sedan på Retur.

  2. Tryck på Ctrl+C för att kopiera cellen.

  3. Markera de celler som innehåller tal som lagrats som text.

  4. På fliken Start klickar du på Klistra in > Klistra in special.

  5. Klicka på Multiplicera, och klicka sedan på OK. Excel multiplicerar varje cell med 1 och omvandlar därmed texten till tal.

  6. Tryck på CTRL + 1 (eller Bild av knappikonen för MAC-kommando + 1 på Mac) och välj ett format.

Inaktivera de grön trianglarna

Du kan inaktivera visningen av de gröna trianglarna för tal som lagras som text i Excel. Gå till Arkiv > Alternativ > Formler och avmarkera Tal formaterade som text ...

Närliggande avsnitt

Ersätta en formel med dess resultat
översta tio sätt att rensa data
funktionen städa

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×