OneNote stöder optisk teckenläsning (OCR), ett verktyg som gör att du kan kopiera text från en utskriftsbild eller fil och klistra in den i dina anteckningar så att du kan göra ändringar i orden. Det är ett bra sätt att till exempel kopiera information från ett visitkort som du har skannat in i OneNote. När du har extraherat texten kan du klistra in den någon annanstans i OneNote eller i ett annat program, till exempel Outlook eller Word.

Extrahera text från en enda bild

  1. Högerklicka på bilden och klicka på Kopiera text från bild.

    Obs!: Kommandot är inte alltid tillgängligt med en gång på menyn som visas när du högerklickar på bilden, beroende på komplexitet, läsbarhet och hur mycket text som visas i bilden. Det beror på hur mycket text som bilden innehåller, och på hur komplex och tydlig texten är Om texten fortfarande håller på att läsas och konverteras i OneNote bör du vänta en stund och sedan försöka igen.

  2. Klicka på den plats där du vill klistra in den kopierade texten och tryck på Ctrl+V.

Extrahera text från bilder i en utskriftsbild med flera sidor

  1. Högerklicka på någon av bilderna och gör sedan något av följande:

    • Klicka på Kopiera text från den här sidan i utskriftsbilden om du vill kopiera text från enbart den markerade bilden (sidan).

    • Klicka på Kopiera text från alla sidor i utskriftsbilden om du vill kopiera texten från alla bilderna (sidorna).

  2. Klicka på den plats där du vill klistra in den kopierade texten och tryck på Ctrl+V.

Obs!:  Funktionen hos optisk teckenigenkänning beror på kvaliteten på den bild som du arbetar med. När du klistrar in text från en bild eller filutskrift kan det vara klokt att kontrollera att texttolkningen är korrekt.

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Gå med i Microsoft Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Hur nöjd är du med översättningskvaliteten?
Vad påverkade din upplevelse?

Tack för din feedback!

×