Koppla ett makro till en knapp

Obs!: Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Du kan använda en knapp (formulärkontroll) att köra ett makro som utför en åtgärd när en användare klickar på den. Du kan till exempel använda en knapp för att automatisera skriva ut ett kalkylblad, filtrering av data eller beräkningen av tal.

När du har skapat ett makro kan du koppla det till en knapp och köra makrot genom att klicka på knappen. Du kan koppla ett makro till en knapp i verktygsfältet Snabbåtkomst eller till en knapp i en egen grupp i menyfliksområdet.

Om du vill att makroknappen ska vara tillgänglig i andra arbetsböcker måste du koppla den till ett makro som har skapats i en personlig arbetsbok.

Lägga till en makroknapp i verktygsfältet Snabbåtkomst

 1. Klicka på Arkiv > Alternativ > Verktygsfältet Snabbåtkomst.

 2. Klicka på makron i listan Välj kommandon från.

  Kommandon för verktygsfältet Snabbåtkomst
 3. Markera makrot som du vill koppla en knapp till.

 4. Flytta makrot till listan med knappar i verktygsfältet Snabbåtkomst genom att klicka på Lägg till.

 5. Klicka på Ändra om du vill ersätta makro standardikon med en annan knapp för ditt makro.

 6. Välj en knappikon till makrot under Symbol.

  Dialogrutan Ändra knapp
 7. Om du vill använda ett beskrivande namn för knappen, i rutan namn anger du det namn du vill.

  Knappnamnet kan innehålla blanksteg.

 8. Klicka två gånger på OK.

Den nya knappen visas i verktygsfältet Snabbåtkomst där du kan klicka på det för att köra makrot.

Tips:  När du sparar arbetsboken blir knappar som du kopplar till makron i den personliga arbetsboken tillgängliga i alla arbetsböcker som du öppnar.

Lägga till en makroknapp i en egen grupp i menyfliksområdet

 1. Klicka på Arkiv > Alternativ > Anpassa menyfliksområdet.

 2. Markera rutan Utvecklare om den inte redan är markerad i listanPrimära flikar under Anpassa menyfliksområdet.

  Dialogrutan Anpassa menyfliksområdet
 3. Välj på vilken flik du vill lägga till den egna gruppen.

  Välj t.ex. Start om du vill lägga till gruppen på fliken Start.

 4. Välj Ny grupp.

  Ny grupp (anpassad) läggs till på den valda fliken.

 5. Om du vill ge den nya gruppen ett annat namn kan du klicka på Byt namn, skriva det nya namnet i rutan Visningsnamn och klicka på OK.

  Namnet kan innehålla blanksteg, t.ex. Mina makron.

 6. Klicka på makron om du vill lägga till ett makro i gruppen i listan Välj kommandon från.

 7. Markera makrot som du vill lägga till i den nya gruppen och klicka på Lägg till. Makrot läggs till i gruppen Mina makron.

 8. Om du vill välja ett mer beskrivande namn kan du klicka på Byt namn och sedan skriva det nya namnet i rutan Visningsnamn.

  Namnet kan innehålla blanksteg.

 9. Välj en knappikon till makrot under Symbol.

 10. Klicka två gånger på OK.

Den nya gruppen visas på den flik du valde, där du kan klicka på knappen för att köra makrot.

Tips:  När du sparar arbetsboken blir knappar som du kopplar till makron i den personliga arbetsboken tillgängliga i alla arbetsböcker som du öppnar.

Nyare versioner

 1. Klicka på fliken utvecklare i gruppen kontroller.

  Om fliken Utvecklare inte visas

  1. Gå till Excel > Inställningar > verktygsfältet & menyfliksområdet.

  2. I avsnittet Anpassa menyfliksområdet under Primära flikar, markerar kryssrutan utvecklare och tryck på OK.

 2. Klicka på den plats i kalkylbladet där du vill att det övre vänstra hörnet av knappen ska visas.

 3. Klicka på namnet på det makro som du vill koppla till knappen i dialogrutan Koppla makro och klicka sedan på OK.

 4. Om du vill ändra storlek på knappen drar du storlekshandtagen.

 5. Ange kontrollegenskaperna för knappen, CTRL + klicka eller Högerklicka på knappen och klicka sedan på Formatera kontroll.

Excel 2011 för Mac

 1. Klicka på fliken utvecklare i gruppen Formulär.

  Om fliken Utvecklare inte visas

  1. På höger sida i menyfliksområdet klickar du på Popup-menyn Åtgärd och sedan på Inställningar för menyfliksområdet.

  2. Markera kryssrutan Utvecklare under Anpassa.

 2. Klicka på den plats i kalkylbladet där du vill att det övre vänstra hörnet av knappen ska visas.

 3. Klicka på namnet på det makro som du vill koppla till knappen i dialogrutan Koppla makro och klicka sedan på OK.

 4. Ange kontrollegenskaperna för knappen, CTRL + klicka eller Högerklicka på knappen och klicka sedan på Formatera kontroll.

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×