Kortkommandon för Arkiv-menyn i Office för Windows

Många användare hittar ett externt tangent bord med kortkommandon på Arkiv -menyn i Microsoft Office program i Windows hjälper dem att arbeta mer effektivt. För användare med rörelse- eller synnedsättning kan det vara enklare att använda kortkommandon än att använda pekskärmen, och kortkommandona är därmed ett nödvändigt alternativ till att använda musen.

Arkiv -menyn innehåller alternativ för att hantera Microsoft Office-filer,-konton och program inställningar, som du kommer åt direkt från vyn Normal eller redigering med hjälp av kortkommandona nedan.

Sidan info på Arkiv-menyn i Word för Windows

I menyn Arkiv kan du utföra uppgifter som handlar om vad som händer i bakgrunden och det är därför även Arkiv -menyn kallas "Backstage-vyn".

Meddelanden: 

 • Tangentbordsgenvägar i det här avsnittet gäller svensk tangentbordslayout. Tangenter i andra layouter stämmer kanske inte exakt med tangenterna på ett svenskt tangentbord.

 • Ett plus tecken (+) i en genväg innebär att du måste trycka på flera tangenter samtidigt.

 • Ett kommatecken (,) i en genväg innebär att du måste trycka på flera tangenter i ordning.

 • Om du snabbt vill hitta en genväg i den här artikeln kan du använda sökningen. Tryck på CTRL + F och skriv sedan sökorden.

I det här avsnittet

Öppna Arkiv-menyn

I vyn Normal, redigering eller Inkorgen i Office-appen trycker du på ALT + F.

Menyn Arkiv öppnas. Den är uppdelad på flera sidor, som ibland kallas flikar, som innehåller fler alternativ på sidans ämne. Antalet sidor beror på appen.

Använda Arkiv-menyns kortkommandon

Varje sida och alternativ på Arkiv -menyn har tilldelats en tangent tipset. Du kan använda tangent tipsen för att välja alternativ, öka detalj nivån till fler inställningar och öppna dialog rutor i Arkiv -menyn i stället för att ge det fullständiga kortkommandot.

Tangent tips visas som bokstäver, nummer eller kombination av båda i en liten fyrkant på Arkiv -menyns sidor och alternativ.

Ny sida på Arkiv-menyn i Word för Windows

Tips: Om tangent tipsen inte visas trycker du på Alt. Om en tangent tipset är nedtonad är inte alternativet tillgängligt.

 1. Tryck på Alt+F för att öppna menyn Arkiv. Tangent tips visas över alternativen på menyn Arkiv .

 2. På tangent bordet trycker du på den tangent som matchar bokstaven i sidans tangent tipset för att markera och öppna sidan. Om du till exempel vill öppna den nya sidan i Word trycker du på N.

  Sidan öppnas och ny uppsättning tangent tips visas över alternativen på den markerade sidan.

 3. Om du vill välja ett alternativ på sidan trycker du på den tangent som matchar tangent tipset bokstaven.

  Om du till exempel på den nya sidan i Word trycker du på S för att gå till Sök fältet för onlinemallar.

Om du navigerar på Arkiv -menyn med en skärm läsare och mark på ett alternativ med en tangent tipset hör du namnet på alternativet, följt av den fullständiga genvägen. När du till exempel klickar på knappen Skriv ut meddelar skärm läsaren "Skriv ut, alt, F, P, p."

I tabellerna nedan innehåller den första raden under rubrik raden normalt genväg till en sida. Följande rader innehåller de tangent tips som används på den sidan.

Vanliga kortkommandon

I den här tabellen visas de vanligaste kortkommandona för att öppna alternativen på Arkiv -menyn i Office.

Om du vill

Tryck på

Öppna Arkiv -menyn.

Alt+A

Använd följande kortkommandon på Arkiv -menyn:

Öppna Start sidan för att komma åt dina senaste, fästa eller delade filer, skapa en ny, tom fil eller använda en mall och Sök efter en fil på en sida.

H

Öppna den nya sidan för att skapa en ny, tom fil eller bläddra efter en mall.

N

Spara en fil med standardvärdena. Det här alternativet är tillgängligt när alternativet Spara automatiskt inte är markerat.

S

Öppna dialog rutan Spara som för att spara filen med ett annat namn eller på en annan plats.

A, 1 eller A, O

Öppna sidan Skriv ut om du vill ange utskrifts alternativ och skriva ut en fil.

P

För att avsluta Arkiv -menyn och återgå till vyn Normal, redigering eller Inkorgen.

Esc

Överst på sidan

Skapa en ny Office-fil

I den här tabellen visas kortkommandon för att skapa en ny Office fil med alternativen på sidan nyArkiv -menyn.

Tips: Om du snabbt vill skapa en ny, tom fil eller e-postadress trycker du på CTRL + N.

Om du vill

Tryck på

Öppna den nya sidan.

Alt + F, N

Använd följande kortkommandon på den nya sidan:

Skapa en ny fil med hjälp av en mall i listan med programmallar.

Z, följt av ett tal från 1 till 9 eller en bokstav från A till P och sedan C.

Du kan till exempel trycka på Z, 1, C.

Sök efter onlinemallar.

S, Skriv in sökorden och tryck sedan på RETUR

Utför en fördefinierad sökning för Mallkategorier.

U, följt av ett tal från 1 till 7. Du kan till exempel trycka på U, 1.

Överst på sidan

Lista, öppna och söka efter filer

Den här tabellen innehåller kortkommandon för att lista, öppna och söka efter Office-filer med hjälp av alternativen på sidan ÖppnaArkiv -menyn. Du kan också använda kortkommandon för att öppna mappar på olika platser, till exempel på din PC eller OneDrive.

Tips: Om du snabbt vill öppna en fil och visa en lista över de senaste filerna trycker du på CTRL + O.

Om du vill

Tryck på

Öppna sidan Öppna .

Alt + F, O

Använd följande kortkommandon på sidan Öppna :

Sök efter en fil i dina senaste filer.

R, E och skriv in sökorden

Visa en lista över dina senaste filer.

R, Y, 2

Visa en lista över dina senaste mappar.

R, Y, 3

Visa en lista med filer som har delats med dig eller som du har delat med andra.

Y, 1

Visa en lista över filer och mappar på ditt företag OneDrive.

S, 1

Visa en lista med webbplatser som finns på SharePoint som du använder och följer.

S, 2

Visa en lista över filer och mappar på din personliga OneDrive.

n

Visa navigerings alternativ och en lista med filer och mappar på din lokala enhet.

C

Öppna den vanliga Windows-dialogrutan Öppna för att söka efter filer och mappar.

O

Öppna ett nyligen använt dokument som stängts utan att spara.

U, leta reda på filen och tryck sedan på RETUR

Överst på sidan

Spara och byta namn på Office-filer

I den här tabellen visas kortkommandon för att spara och byta namn på Office filer med alternativen på Arkiv -menyn, Spara eller Spara som , som du kommer åt från vyn Normal eller redigering.

Tips: Spara snabbt en fil genom att trycka på CTRL + S.

Om du vill

Tryck på

Spara en fil med standardvärdena. Det här alternativet är tillgängligt när alternativet Spara automatiskt inte är markerat.

S

Öppna sidan Spara eller Spara som .

A

Använd följande kortkommandon på sidan Spara eller Spara som :

Lägg till en moln plats där du sparar filen.

A, A

Byta namn på en fil.

A, Y, 3

Spara en kopia av filen i dokument på datorn.

A, C, Y, 8 för att flytta platsen till dokument. Tryck sedan på ALT + A, Y, 5 för att spara.

Öppna dialog rutan Spara som för att spara filen med ett annat namn eller på en annan plats.

A, 1 eller A, O

Överst på sidan

Skriva ut Office-filer

I den här tabellen visas kortkommandon för utskrift Office filer med alternativen på sidan Skriv utArkiv -menyn som du kan komma åt från vyn Normal eller redigering.

Tips: Om du snabbt vill skriva ut en fil med standardinställningar trycker du på CTRL + P, P.

Om du vill

Tryck på

Öppna sidan Skriv ut .

Alt+F, P

Använd följande kortkommandon på Skriv ut -sidan:

Öppna menyn skrivare och välj en skrivare.

I

Öppna menyn för att välja utskrifts område.

A

Ange utskrifts intervall med sid-eller bild nummer.

S

Ange sid orientering för utskrift.

O

Ändra pappersstorleken.

L

Överst på sidan

Skapa en PDF-eller XPS-fil eller ändra filtypen

I den här tabellen visas kortkommandon för att ändra filtyp och skapa en PDF-eller XPS-fil med Office-filen med alternativen på sidan Exportera i Arkiv -menyn.

Om du vill

Tryck på

Öppna sidan Exportera .

Alt + F, E

Använd följande kortkommandon på sidan Exportera :

Skapa en PDF-eller XPS-fil av Office-filen.

A

Ändra filtypen för Office-filen.

C, Välj en filtyp och spara sedan filen.

Öppna dialog rutan Skicka till Microsoft Word i PowerPoint om du vill skapa åhörar kopior av presentationen i Word format.

H, A

Överst på sidan

Skydda, inspektera och hantera dina Office-filer

I den här tabellen visas kortkommandon för att skydda och hantera Office-filer med alternativen på informations sidan i Arkiv -menyn.

Om du vill

Tryck på

Öppna sidan info .

Alt + F, I

Använd följande kortkommandon på sidan info :

Kopiera sökvägen till filen.

C

Öppna filens plats.

f

Öppna menyn Skydda dokument för att definiera vilka typer av ändringar andra kan göra.

P

Kontrol lera om det finns dolda egenskaper och personlig information i filen innan du publicerar den.

I, JAG

Överst på sidan

Omvandla ett Word-dokument till en webb sida

I den här tabellen visas kortkommandon för att omvandla ett Word dokument till en Microsoft Sway-webbsida med alternativen på Arkiv -menyn.

Om du vill

Tryck på

Öppna dialog rutan omvandla till webb sida .

Alt + a, M

Överst på sidan

Komma åt din Office-kontoinformation

I den här tabellen visas kortkommandon för att komma åt din Office-konto information. Du kan till exempel ändra ditt konto foto och söka efter tillgängliga Office uppdateringar med alternativen på konto sidan på Arkiv -menyn. I Outlook kallas sidan Office-konto.

Om du vill

Tryck på

Öppna sidan konto eller Office-konto .

Alt + F, D

Använd följande kortkommandon på sidan konto eller Office-konto :

Ändra ditt konto foto.

C

Logga ut från ditt konto.

E

Växla användar konto.

S

Sök efter och Använd tillgängliga Office uppdateringar.

R, U

Överst på sidan

Komma åt information om e-postkontot i Outlook

I den här tabellen visas kortkommandon för att komma åt din Outlook e-postkonto. Du kan till exempel hantera dina konto inställningar och ange ett autosvar-meddelande (frånvarande) med alternativen på sidan konto informationArkiv -menyn.

Om du vill

Tryck på

Öppna sidan konto information .

Alt + F, I

Använd följande kortkommandon på sidan konto information :

Öppna menyn Inställningar för e-postkonto.

S

Öppna dialog rutan autosvar för att lägga till ett frånvaro meddelande.

O

Öppna dialog rutan för att lägga till ett nytt konto i Outlook.

D

Tömma mappen Borttaget .

T, Y

Öppna dialog rutan regler och aviseringar för att organisera inkommande e-postmeddelanden och ta emot uppdateringar när objekt har ändrats eller tagits bort.

R

Överst på sidan

Gå till Inställningar och alternativ för Office-appen

I den här tabellen visas kortkommandon för att öppna dialog rutan alternativ och åtkomst till dina Office inställningar för appar och alternativ. Beroende på appen kan du till exempel hantera inställningar för stavnings kontroll eller anpassa utseendet på appen.

Om du vill

Tryck på

Öppna dialog rutan alternativ .

Alt + F, T

Använd följande kortkommandon i dialog rutan alternativ :

I Outlook kan du aktivera eller inaktivera alternativet spela upp ett ljud för mottagna meddelanden.

M, TABB-tangenten och P. Tryck på blank steg för att aktivera alternativet.

Ändra inställningar för stavning och grammatik för att komma åt alternativet språk kontroll .

P

Ändra Office tema.

G, TABB-tangenten och T

Överst på sidan

Skicka feedback om Office-apparna

I den här tabellen visas kortkommandon för att skicka feedback om Office program med hjälp av alternativen på sidan feedbackArkiv -menyn.

Om du vill

Tryck på

Öppna feedback -sidan.

Alt + F, K

Använd följande kortkommandon på sidan feedback :

Öppna formuläret för att skicka positiv feedback.

L

Öppna formuläret för att skicka negativ feedback.

D

Öppna webb sidan för att föreslå en ny funktion eller en förbättring.

S

Överst på sidan

Se även

Office Accessiblity Center

Kortkommandon i Excel

Kortkommandon i Word

Kortkommandon i Outlook

Kortkommandon i läget för PowerPoint-skapande

Kortkommandon i läget för PowerPoint-leverans

Teknisk support för kunder med funktionshinder

Microsoft vill tillhandahålla bästa möjliga upplevelse för alla kunder. Om du har en funktionsnedsättning eller har frågor om hjälpmedel kan du kontakta Microsofts Answer Desk för hjälpmedel för teknisk support. Supportteamet som arbetar på Answer Desk för hjälpmedel har utbildning i att använda många populära hjälpmedelstekniker och kan erbjuda hjälp på engelska, spanska, franska och amerikanskt teckenspråk. På webbplatsen för Microsofts Answer Desk för hjälpmedel hittar du kontaktuppgifter för din region.

Om du är användare från en myndighet, kommersiell inrättning eller ett företag kan du kontakta Answer Desk för hjälpmedel för företag.

Obs!:  Den här sidan har översatts automatiskt och kan innehålla grammatiska fel och andra felaktigheter. Vår avsikt är att innehållet ska vara användbart för dig. Skulle du vilja svara på om informationen var till hjälp? Här är den engelska artikeln som en referens.

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×