Kortkommandon för figurer, WordArt och text rutor i Word

Obs!: Kortkommandona som beskrivs i den här artikeln gäller amerikansk tangentbordslayout. Tangenterna på andra typer av tangentbord kanske inte exakt motsvarar tangenterna på ett svenskt tangentbord.

Tangentbordsgenvägar som innebär att du ska trycka på två eller flera tangenter samtidigt skrivs med ett plustecken (+) mellan tangenterna. Tangentbordsgenvägar som innebär att du ska trycka på en tangent omedelbart efter en annan skrivs med ett komma (,) mellan tangenterna.

Om du vill

Trycker du på

Markera ett objekt (med markerad text i objektet).

Esc

Markera ett objekt (med ett objekt markerat).

Tabb eller Skift+Tabb tills objektet är markerat

Markera flera former.

Håll ned Ctrl medan du klickar på formerna

Markera flera former med text.

Håll ned Skift medan du klickar på formerna

Öppna markerings fönstret.

Alt+F10

Välj ett fokuserat objekt (i markerings fönstret).

Blanksteg eller Retur

Avbryta markeringen av ett prioriterat objekt (i markerings fönstret).

Skift+Retur

Redigera text i en text ruta.

F2 eller RETUR efter att text rutan är markerad

Redigera text i en figur.

F2 eller RETUR när formen är markerad

Klippa ut ett markerat objekt.

Ctrl+X

Kopiera ett markerat objekt.

Ctrl+C

Klistra in ett utklippt eller kopierat objekt.

Ctrl+V

Kopiera endast formateringen.

Ctrl+Skift+C

Klistra endast in formateringen.

Ctrl+Skift+V

Klistra in special

Ctrl+Alt+V

Ångra den senaste åtgärden.

Ctrl+Z

Gör om den senaste åtgärden.

Ctrl+Y

Kortkommandon för användning i markerings fönstret

Om du vill

Tryck på

Öppna markerings fönstret.

Alt+F10

Flytta fokus cykliskt mellan olika fönster.

F6

Flytta fokus till ett enskilt objekt eller en enskild grupp.

Uppåtpil eller nedåtpil

Flytta fokus från ett objekt i en grupp till dess överordnade grupp.

Vänsterpil

Flytta fokus från en grupp till det första objektet i denna grupp.

Högerpil

Visa en grupp med fokus och alla dess underordnade grupper.

* (endast på det numeriska tangentbordet)

Visa en grupp med fokus.

+ (endast på det numeriska tangentbordet)

Dölja en grupp med fokus.

- (endast på det numeriska tangentbordet)

Flytta fokus till ett objekt och markera det.

Skift+Uppil eller Skift+Nedpil

Markera ett objekt med fokus.

Blanksteg eller Retur

Lägga till ytterligare ett objekt i markeringen.

Skift+Blanksteg

Avmarkera ett objekt med fokus.

Skift+Retur

Visa eller dölja ett objekt med fokus.

Ctrl+Skift+S

Om du vill

Trycker du på

Markera ett objekt (med markerad text i objektet).

Esc

Markera ett objekt (med ett objekt markerat).

TABB eller SKIFT+TABB tills objektet är markerat

Markera flera former

Håll ned CTRL medan du klickar på formerna

Markera flera former med text

Håll ned SKIFT medan du klickar på formerna

Öppna markerings fönstret.

ALT + F10

Välj ett fokuserat objekt (i markerings fönstret).

Blanksteg eller Retur

Avbryta markeringen av ett prioriterat objekt (i markerings fönstret).

Skift+Retur

Redigera text i en text ruta.

F2 eller RETUR efter att text rutan är markerad

Redigera text i en figur.

F2 eller RETUR när formen är markerad

Klippa ut ett markerat objekt.

CTRL+X

Kopiera ett markerat objekt.

CTRL+C

Klistra in ett utklippt eller kopierat objekt.

CTRL+V

Kopiera endast formateringen.

CTRL+SKIFT+C

Klistra endast in formateringen.

CTRL+SKIFT+V

Klistra in special

CTRL+ALT+V

Ångra den senaste åtgärden.

Ctrl+Z

Gör om den senaste åtgärden.

Ctrl+Y

Kopiera attribut för en figur

 1. Markera figuren med de attribut som du vill kopiera.

 2. Tryck på CTRL + Skift + C för att kopiera figurens attribut.

 3. Tryck på TABB eller SKIFT + TABB för att markera den figur eller det objekt som du vill kopiera attributen till.

 4. Tryck på CTRL+SKIFT+V.

Redigera ett länkat eller inbäddat objekt

 1. Markera önskat objekt genom att trycka på SKIFT+TABB.

 2. Tryck på SKIFT+F10 om du vill visa snabbmenyn.

 3. Tryck på nedpilen för att välja <variabel> objekt, Retur-eller HÖGERPIL för att visa den sekundära menyn och välj sedan Redigera.

Infoga ett objekt

 1. Tryck på ALT, N och sedan J.

 2. Gör något av följande.

  • Tryck på NEDPIL för att välja en objekt typ och tryck sedan på RETUR för att skapa ett objekt.

  • Tryck två gånger på NEDPIL för att välja fliken skapa från fil och skriv sedan fil namnet på det objekt som du vill infoga eller bläddra till filen.

Infoga SmartArt-grafik

 1. Tryck på och släpp upp ALT, N och sedan M för att välja SmartArt.

 2. Tryck på piltangenterna för att välja den typ av SmartArt-grafik som du vill använda.

 3. Tryck på TABB och tryck sedan på piltangenterna för att markera den SmartArt-grafik som du vill infoga.

 4. Tryck på RETUR.

Infoga en text ruta

 1. Tryck på och släpp upp ALT, N och tryck sedan på X.

 2. Markera den textruta du vill ha genom att trycka på piltangenterna och tryck sedan på RETUR.

 3. Skriv in texten.

 4. När du är klar med texten i textrutan och vill gå tillbaka till att redigera texten i dokumentet trycker du på ESC.

Infoga WordArt

 1. Tryck på och släpp upp ALT, N och sedan W för att välja WordArt.

 2. Tryck på piltangenterna för att välja det WordArt-format du vill använda och tryck sedan på RETUR.

 3. Skriv in texten.

 4. Tryck på ESC.

Välja en figur

Obs!: Tryck på ESC om markören är placerad i ett textstycke.

 • TABB för att flytta framåt (eller SKIFT + TABB för att flytta bakåt) genom formerna eller objekten tills storleks handtag visas på det objekt som du vill markera.

Kortkommandon för användning i markerings fönstret

Om du vill

Tryck på

Öppna markerings fönstret.

ALT + F10

Flytta fokus cykliskt mellan olika fönster.

F6

Visa snabbmenyn.

Skift+F10

Flytta fokus till ett enskilt objekt eller en enskild grupp.

UPPIL eller NEDPIL

Flytta fokus från ett objekt i en grupp till dess överordnade grupp.

VÄNSTERPIL

Flytta fokus från en grupp till det första objektet i denna grupp.

HÖGERPIL

Visa en grupp med fokus och alla dess underordnade grupper.

* (endast på det numeriska tangentbordet)

Visa en grupp med fokus.

+ (endast på det numeriska tangentbordet)

Dölja en grupp med fokus.

- (endast på det numeriska tangentbordet)

Flytta fokus till ett objekt och markera det.

SKIFT+UPPIL eller SKIFT+NEDPIL

Markera ett objekt med fokus.

BLANKSTEG eller RETUR

Lägga till ytterligare ett objekt i markeringen.

Skift+Blanksteg

Avmarkera ett objekt med fokus.

Skift+Retur

Visa eller dölja ett objekt med fokus.

CTRL+SKIFT+S

Redigera punkter i en figur

Obs!: Klicka på figuren och tryck sedan på ALT + J + D + E + E.

 • Om du vill lägga till en punkt klickar du på figurens kontur samtidigt som du trycker på Ctrl.

 • Om du vill ta bort en punkt klickar du på punkten samtidigt som du trycker på Ctrl.

 • Om du vill att punkten ska hanteras som en utjämnad punkt trycker du på Skift och drar samtidigt i ett av punktens handtag. När du släpper ändras punkten till en utjämnad punkt. Med en utjämnad punkt kopplas två linjesegment som har samma längd.

 • Om du vill att punkten ska hanteras som en symmetrisk punkt trycker du på Ctrl och drar samtidigt i ett av punktens handtag. När du släpper ändras punkten till en symmetrisk punkt. Med en symmetrisk punkt kopplas två linjesegment som har olika längd.

 • Om du vill att punkten ska hanteras som en hörnpunkt trycker du på Alt och drar samtidigt i ett av punktens handtag. När du släpper ändras punkten till en hörnpunkt. Med en hörnpunkt kopplas två linjesegment där ett av segmenten pekar åt ett annat håll.

 • Om du vill avbryta ändringarna av punkten och linjesegmenten trycker du på Esc och släpper sedan musknappen.

Kortkommandon för att arbeta med SmartArt-grafik finns i kortkommandon för SmartArt-grafik.

Obs!:  Den här sidan har översatts automatiskt och kan innehålla grammatiska fel och andra felaktigheter. Vår avsikt är att innehållet ska vara användbart för dig. Skulle du vilja svara på om informationen var till hjälp? Här är den engelska artikeln som en referens.

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×