Kortkommandon för Outlook

Många användare hittar ett externt tangent bord med kortkommandon för Outlook hjälper dem att arbeta mer effektivt. För användare med rörelse- eller synnedsättning kan det vara enklare att använda kortkommandon än att använda pekskärmen, och kortkommandona är därmed ett nödvändigt alternativ till att använda musen.

Meddelanden: 

 • Kortkommandona i det här avsnittet gäller svensk tangentbordslayout. Tangenter i andra layouter stämmer kanske inte exakt med tangenterna på ett svenskt tangentbord.

 • Ett plus tecken (+) i en genväg innebär att du måste trycka på flera tangenter samtidigt.

 • Ett kommatecken (,) i en genväg innebär att du måste trycka på flera tangenter i ordning.

I den här artikeln beskrivs kortkommandona i Outlook för Windows.

Meddelanden: 

 • Om du snabbt vill hitta en genväg i den här artikeln kan du använda sökningen. Tryck på CTRL + F och skriv sedan sökorden.

I det här avsnittet

Vanliga kortkommandon

I den här tabellen visas de vanligaste kortkommandona i Outlook.

Om du vill

Tryck på

Stänga ett fönster eller en meny.

Esc

Gå till fliken Start .

Alt+H

Skapa ett nytt meddelande.

Ctrl+Skift+M

Skicka ett meddelande.

Alt+S

Infoga en fil.

Alt+N, A, F

Ny uppgift

Ctrl+Skift+K

Ta bort ett objekt (när ett meddelande, en uppgift eller ett möte är markerat).

Ta bort

Sök efter ett objekt.

CTRL + E eller F3

Svara på ett meddelande.

Alt+H, R, P

Vidarebefordra ett meddelande.

Alt+H, F, W

Välj alternativet Svara alla .

Alt+H, R, A

Kopiera ett objekt.

Ctrl+C eller Ctrl+Insert

Obs!: Ctrl+Insert är inte tillgängligt i läsfönstret.

Gå till fliken skicka och ta emot .

Alt + J, S

Gå till kalender.

Ctrl+2

Skapa en avtalad tid.

Ctrl+Skift+A

Flytta ett objekt till en mapp.

ALT + H, M, V och välj en mapp i listan

Öppna dialog rutan Spara som på fliken bifogade filer .

Alt + J, A, A, V

Hämta ny e-post.

Ctrl+M eller F9

Överst på sidan

Kortkommandon för grundläggande navigering

Om du vill

Tryck på

Växla till vyn e-post .

Ctrl+1

Växla till kalendervyn .

Ctrl+2

Växla till vyn kontakter .

Ctrl+3

Växla till vyn uppgifter .

Ctrl+4

Växla till anteckningarna.

Ctrl+5

Växla till mapplistan i mappfönstret .

Ctrl+6

Växla till kortkommandon.

Ctrl+7

Öppna journalen.

Ctrl+8

Öppna adress boken.

Ctrl+Skift+B

Gå tillbaka till föregående vy.

Alt + B eller ALT + VÄNSTERPIL

Gå framåt till nästa vy.

Alt+högerpil

Växla till nästa öppna meddelande.

Ctrl+punkt (.)

Växla till föregående öppna meddelande.

CTRL + KOMMA (,)

Växla mellan mappfönstret , huvud Outlook fönstret, Läs fönstret och att göra- fältet.

CTRL + SKIFT + TABB eller SKIFT + TABB

Flytta mellan Outlook fönstret, de mindre fönster rutorna i mappfönstret , Läs fönstret och avsnitten i att göra- fältet.

TABB-tangenten eller F6

Flytta mellan menyfliksområdet och kalendern.

F6

Visa snabb tangenterna i menyfliksområdet.

Alt eller F6

Flytta runt i meddelande rubrik raderna i mappfönstret eller ett öppet meddelande.

Ctrl+Tabb

Flytta mellan navigerings fönstret och kalendern.

Ctrl+Tabb

Flytta runt i mappfönstret .

Piltangenter

Gå till en annan mapp.

Ctrl+Y

Gå till rutan Sök.

F3 eller Ctrl+E

Gå till föregående meddelande i Läs fönstret.

Alt + uppåtpil eller Ctrl + komma eller ALT + Page Up

Bläddra igenom texten i Läs fönstret.

Blanksteg

Bläddra igenom texten i Läs fönstret.

Skift+Blanksteg

Komprimera eller expandera en grupp i e-postlistan.

Vänster-eller HÖGERPIL

Gå tillbaka till föregående vy i huvud fönstret Outlook.

Alt + B eller ALT + VÄNSTERPIL

Gå framåt till nästa vy i huvud fönstret Outlook.

Alt+högerpil

Markera informationsfältet om det är tillgängligt, och visa menyn med kommandon.

Ctrl+Skift+W

Visa att göra- fältet (PEEK).

Alt + V, B och sedan C för kalender, P för personer, T för uppgifter eller O för av

Överst på sidan

Navigera till menyfliksområdet

Om du vill

Tryck på

Öppna fliken Start .

Alt+H

Öppna Arkiv -menyn.

Alt+A

Öppna fliken skicka och ta emot .

Alt+S

Öppna fliken mapp .

Alt+O

Öppna fliken Visa .

Alt+V

Öppna fliken Sök .

Ctrl+E

Gå till Sök fältet för att berätta .

Alt + Q

Överst på sidan

Skapa ett objekt eller en fil

Om du vill

Trycker du på

Skapa en avtalad tid.

Ctrl+Skift+A

Skapa en kontakt.

Ctrl+Skift+C

Skapa en kontakt grupp.

Ctrl + Skift + L

Skapa ett fax.

Ctrl+Skift+X

Skapa en mapp.

Ctrl + Skift + E

Skapa en mötesförfrågan.

Ctrl+Skift+Q

Skapa ett meddelande.

Ctrl+Skift+M

Skapa en anteckning.

Ctrl+Skift+N

Skapa ett Microsoft Office dokument.

Ctrl + Skift + H

Publicera i den valda mappen.

Ctrl+Skift+S

Anslå ett svar i den valda mappen.

Ctrl+T

Skapa en Search sökmapp.

Ctrl + Skift + P

Skapa en uppgift.

Ctrl+Skift+K

Överst på sidan

Formatera text

I den här tabellen visas kortkommandon för att formatera text i e-postmeddelanden, avtalade tider och mötes inbjudningar i Outlook.

Om du vill

Tryck på

Visa fliken Formatera text i menyfliksområdet.

Alt+O

Visa dialog rutan teckensnitt .

Ctrl + Skift + P

Ändra Skift läge för den första bokstaven i ett markerat ord eller en rad.

Skift+F3

Växla Skift läge för den markerade texten mellan kapitäler och versaler.

Ctrl+Skift+I

Använda fetstil.

Ctrl+F

Lägga till en punkt lista.

Ctrl + Skift + L

Använda kursiv stil.

Ctrl+K

Öka indraget

Ctrl+T

Minska indraget

Ctrl+Skift+T

Centrera text.

Ctrl+E

Stryka under texten

Ctrl+U

Öka teckenstorleken.

CTRL + höger hak paren tes (]) eller CTRL + SKIFT + större än-tecken (>)

Minska teckenstorleken.

CTRL + vänster hak paren tes ([) eller CTRL + SKIFT + mindre än-tecken (<)

Klippa ut en markering.

Ctrl+X eller Skift+Delete

Kopiera en markering.

Ctrl+C eller Ctrl+Insert

Obs!: Ctrl+Insert är inte tillgängligt i läsfönstret.

Klistra in den kopierade eller urklippta markeringen.

Ctrl+V eller Skift+Insert

Ta bort formateringen.

Ctrl+Skift+Z eller Ctrl+Blanksteg

Ta bort nästa ord.

Ctrl + Skift + H

Justera text (vidga ett stycke så att det ryms mellan marginalerna}.

Ctrl + Skift + J

Använda formatmallar.

Ctrl+Skift+S

Skapa ett hängande indrag.

Ctrl+T

Infoga en hyperlänk.

Ctrl+I

Vänsterjustera ett stycke.

Ctrl+L

Högerjustera ett stycke.

Ctrl+R

Minska ett hängande indrag.

Ctrl+Skift+T

Ta bort styckeformatering.

Ctrl+Q

Överst på sidan

Använda sökning

Om du vill

Tryck på

Gå till Sök fältet för att hitta ett meddelande eller ett annat objekt.

CTRL + E eller F3

Rensa sökresultatet.

Esc

Utvidga sökningen till att omfatta Alla e-postobjekt, Alla kalenderobjekt eller Alla kontaktobjekt, beroende på vilket läge du arbetar i.

Ctrl+Alt+A

Använda Avancerad sökning.

Ctrl+Skift+F

Skapa en Search sökmapp.

Ctrl + Skift + P

Söka efter text i ett öppet objekt.

F4

Söka efter och ersätta text, symboler eller vissa formateringsalternativ i Läs fönstret eller i ett öppet objekt.

Ctrl+H

Utöka sökningen så att den omfattar objekt från den aktuella mappen.

Ctrl+Alt+K

Utöka sökningen så att den omfattar undermappar.

Ctrl+Alt+Z

Överst på sidan

Skriva ut objekt

Om du vill

Tryck på

Öppna sidan Skriv utArkiv -menyn.

Alt+F, P

Skriva ut ett objekt från ett öppet fönster.

Alt + F, P, F, 1

Öppna dialog rutan utskrifts format Skriv ut .

Alt+S eller Alt+U

Välj en skrivare på sidan Skriv ut .

Alt + F, P, I

Öppna dialog rutan utskrifts alternativ .

Alt + F, P, R

Överst på sidan

Använda flaggor

Om du vill

Tryck på

Öppna dialog rutan flagga för att lägga till en flagga.

Ctrl+Skift+G

Överst på sidan

Använda färg kategorier

Om du vill

Tryck på

Ta bort den valda kategorin från listan i dialog rutan färg kategorier .

Alt+D

Överst på sidan

Tangentbordsgenvägar för e-post

Om du vill

Tryck på

Växla till Inkorgen.

Ctrl + Skift + I

Växla till Utkorg.

Ctrl+Skift+O

Kontrollera namn.

Ctrl+I

Skicka ett meddelande.

Alt+S

Svara på ett meddelande.

Ctrl+R

Välj alternativet Svara alla .

Ctrl+Skift+R

Svara med en Mötes förfrågan.

Ctrl+Alt+R

Vidarebefordra ett meddelande.

Ctrl+B

Ange att ett meddelande inte är skräppost.

Ctrl+Alt+J

Visa blockerat innehåll (i ett meddelande).

Ctrl + Skift + I

Anslå i en mapp.

Ctrl+Skift+S

Använd formatet Normal .

Ctrl+Skift+N

Hämta ny e-post.

Ctrl+M eller F9

Gå till föregående meddelande.

Uppil

Gå till nästa meddelande.

Nedpil

Skapa ett meddelande (i vyn e-post ).

Ctrl+N

Skapa ett meddelande (från en Outlook vy).

Ctrl+Skift+M

Öppna ett mottaget meddelande

Ctrl+O

Ta bort och ignorera en konversation.

Ctrl+Skift+D

Öppna adress boken.

Ctrl+Skift+B

Lägg till en snabb flagga i ett oöppnat meddelande.

Insert

Visa dialog rutan flagga för uppföljning .

Ctrl+Skift+G

Markera ett meddelande som läst.

Ctrl+Q

Markera ett meddelande som oläst.

Ctrl+U

Öppna posttips i det markerade meddelandet.

Ctrl+Skift+W

Söka efter eller ersätta text.

F4

Hitta nästa objekt.

Skift+F4

Skicka ett meddelande.

Ctrl+Retur

Skriva ut ett objekt.

Ctrl + P

Vidarebefordra ett meddelande som en bifogad fil.

Ctrl+Alt+F

Visa det markerade objektets egenskaper.

Alt+Retur

Markera ett objekt för nedladdning.

Ctrl+Alt+M 

Markera kryss rutan för nedladdnings status.

Ctrl+Alt+U

Visa status för Skicka/ta emot .

Ctrl+B (när Skicka/Ta emot pågår)

Spara ett objekt.

Ctrl+S

Öppna dialog rutan Spara som .

F12

Överst på sidan

Använda mappfönstret

Om du vill

Tryck på

Flytta runt i mappfönstret .

Upp-och nedpilarna

Gå till meddelande listan från mappfönstret .

Blanksteg eller Retur

Skapa en ny mapp.

Skift+F10, N

Expandera en markerad grupp eller mapp med undermappar.

Högerpil

Dölja en markerad grupp eller mapp med undermappar.

Vänsterpil

Öppna ett markerat objekt i mappfönstret .

Blanksteg eller Retur

Byt namn på en markerad mapp i listan med mappar.

F2

Ta bort en markerad mapp i listan. Standardmappar som Inkorgen, Utkorgen, utkastoch skickatkan inte tas bort.

Skift+F10, D

Gå till mappen genom att skriva första bokstaven i mappnamnet. Om du till exempel vill gå till mappen utkast skriver du d. Om flera mappar börjar på samma bokstav, upprepar du bokstaven tills du kommer till den mapp du vill använda.

Den första bokstaven i ett mappnamn

Överst på sidan

Använda meddelande listan

Om du vill

Tryck på

Flytta ned och upp i meddelande listan.

Tangenterna down och uppåtpil

Gå till objektet längst ned på sidan.

Page Down

Gå till objektet överst på sidan.

Page Up

Utvidga respektive minska markeringen med ett objekt.

Skift + Uppåtpil eller Skift + nedåtpil

Gå till nästa respektive föregående objekt utan att utöka markeringen.

Ctrl + Uppåtpil eller Ctrl + nedåtpil

Markera eller avmarkera det aktiva objektet.

Ctrl+Blanksteg

Expandera grupper med meddelanden (till exempel förra veckan).

Högerpil

Dölj grupper med meddelanden (till exempel förra veckan).

Vänsterpil

Markera flera intilliggande meddelanden.

SKIFT + NEDPIL eller UPPIL

Markera flera icke angränsande meddelanden.

CTRL + UPPIL eller nedpil och välj sedan ett meddelande genom att trycka på blank steg

Flytta meddelandet till mappen.

Ctrl+Skift+V

Lägg till uppföljning eller snabb flagga i meddelandet.

SKIFT + F10, U, T (i skärm läsaren, infoga)

Lägg till en anpassad flagga i meddelandet.

Ctrl+Skift+G

Markera meddelandet som skräp post eller inte skräp post.

SKIFT + F10, J, uppåt-eller nedåtpilen och ange sedan

Markera ett meddelande som läst.

Ctrl+Q

Markera ett meddelande som oläst.

Ctrl+U

Markera ett objekt som du vill ladda ned.

Alt + S, M, T

Markera ett objekt om du vill ladda ned en kopia.

Alt + S, M, C

Avmarkera ett objekt som ska hämtas.

Alt + S, U, U

Avmarkera ett objekt om du vill ladda ned en kopia.

Alt + S, U, K

Ta bort ett meddelande.

Alt+H+D, M

Ignorera ett meddelande.

ALT + H, X

Svara på ett meddelande.

Alt+H, R, P

Välj alternativet Svara alla .

Alt+H, R, A

Vidarebefordra ett meddelande.

Alt+H, F, W

Öppna ett meddelande.

Retur

Visa menyn blockerat innehåll.

Ctrl+Skift+W

Ladda ned blockerade bilder eller bilder.

Ctrl+Skift+W+P

Visa egenskaper för e-post.

Alt+Retur

Anslå i en mapp.

Ctrl+Skift+S

Kopiera objekt till en mapp.

Ctrl + Skift + Y

Skriva ut ett meddelande.

Ctrl + P

Ange hur ofta Outlook söker efter nya meddelanden.

Ctrl+Alt+S

Ange alternativ för skräp post.

ALT + H, J, O

Överst på sidan

Använda Läs fönstret

Om du vill

Tryck på

Gå till föregående meddelande.

Alt + uppåtpil eller Ctrl + komma (,) eller ALT + Page Up

PGDN genom text.

Blanksteg

Bläddra igenom texten med text.

Skift+Blanksteg

Flytta till nästa fält.

Tabbtangenten

Flytta till föregående fält.

Skift+Tabb

Flytta till nästa eller föregående länk.

Tabb eller Skift+Tabb

Hoppa till knappen svara .

Alt+R

I ett e-postmeddelande markerar du informations fältet och visar alternativ menyn om det är tillgängligt.

Informations fältet visas i meddelanden som innehåller ytterligare information, till exempel om möten och åtgärder som är motstridiga behövs. Om det är tillgängligt visas informations fältet i meddelandet nedanför ämne och avsändare.

Ctrl+Skift+W

Stäng informations fältets meny.

Esc

Överst på sidan

Sök efter nya e-postmeddelanden och skicka utgående meddelanden (skicka/ta emot)

Om du vill

Tryck på

Starta en skicka/ta emot-åtgärd för alla definierade grupper för skicka och ta emot med inkludera den här gruppen i skicka/ta emot (F9) markerad. Detta kan till exempel gälla meddelandehuvuden, fullständiga objekt, vissa mappar, objekt under en viss storlek eller en kombination.

F9

Starta skicka/ta emot för den aktuella mappen och hämta fullständiga objekt (rubrik, objekt och bifogade filer).

Skift+F9

Starta en skicka/ta emot-åtgärd.

Ctrl+M

Definiera grupper för skicka och ta emot .

Ctrl+Alt+S

Överst på sidan

Snabbkommandon för Kalendern

Om du vill

Tryck på

Skapa en avtalad tid (i kalendervyn ).

Ctrl+N

Skapa en avtalad tid (i valfri Outlook vy).

Ctrl+Skift+A

Skapa en mötesförfrågan.

CTRL + SKIFT + Q eller ALT + H, M, R

Öppna menyn nya objekt och välj det objekt som du vill skapa.

Alt+H+I

Vidarebefordra en avtalad tid eller ett möte.

ALT + H, F, W eller Ctrl + F

Svara när du fått en mötesförfrågan i ett meddelande.

Ctrl+R

Välj alternativet Svara alla .

Ctrl+Skift+R

Visa en dag i kalendern.

Alt+1

Visa två dagar i kalendern.

Alt+2

Visa tre dagar i kalendern.

Alt+3

Visa fyra dagar i kalendern.

Alt+4

Visa fem dagar i kalendern.

Alt+5

Visa sex dagar i kalendern.

Alt+6

Visa sju dagar i kalendern.

Alt+7

Visa åtta dagar i kalendern.

Alt+8

Visa nio dagar i kalendern.

Alt+9

Visa tio dagar i kalendern.

Alt+0

Visa i dag i kalendern.

ALT + H, O, D

Visa dagsvyn.

Alt+R, X2 eller Ctrl+Alt+1

Visa de kommande sju dagarna.

ALT + H, X

Gå till ett datum.

Ctrl + G eller ALT + H + L

Växla till månadsvy .

Alt+Likhetstecken eller Ctrl+Alt+4

Gå till nästa dag.

Ctrl+Högerpil

Gå till nästa vecka.

Alt+nedpil

Gå till nästa månad.

ALT + PGDN

Gå till föregående dag.

Ctrl+Vänsterpil

Gå till föregående vecka.

Alt+uppil

Gå till föregående månad.

Alt + Page Up

Gå till början på veckan.

Alt+Home

Gå till slutet av veckan.

Alt+End

Växla till vyn hel vecka .

Alt + minus tecken (-) eller Ctrl + Alt + 3

Växla till vyn arbets vecka .

Ctrl+Alt+2

Gå till föregående avtalade tid.

CTRL + komma (,) eller CTRL + SKIFT + komma (,)

Gå till nästa avtalade tid.

Ctrl+punkt (.) eller CTRL + SKIFT + punkt (.)

Konfigurera en återkommande öppen avtalad tid eller ett möte.

Ctrl+G

Öppna en avtalad tid när påminnelsen visas.

Alt+O

Öppna fönstret påminnelse.

Alt + V, M

Påminnelse.

Alt+S 

stäng av påminnelsen.

Alt + D

Koppla ett ljud till en påminnelse.

Alt + F, T, A och sedan ALT + P. Tryck på TABB tills du kommer till knappen Bläddra och tryck på RETUR. Skriv eller välj namnet på den ljudfil du vill använda i dialog rutan påminnelse ljud fil .

Hoppa till Sök.

Ctrl+E

Visa det markerade schemat i en vågrät layout om du vill jämföra kalendrar med schemaläggning av möten.

ALT + H, S, V eller Ctrl + Alt + 5

Lägg till delade kalendrar från dina kontakter eller skapa en ny kalender.

ALT + H, O, C

Skapa en ny kalender grupp eller Lägg till en avdelnings kalender.

ALT + H, C, G

Skicka en markerad kalender till en kontakt.

ALT + H, E

Dela en kalender med andra.

ALT + H, S, C

Publicera en kalender online.

ALT + H, P, O

Visa och redigera delnings behörigheter för en mapp.

ALT + H, F, P

Sök efter kontakter.

ALT + H, F, C

Öppna adress boken.

ALT + H, A, B

Öppna dialog rutan Outlook-alternativ för kalendrar.

ALT + H, C, O

Om information om det markerade objektet är för kortas eller inte läses i sin helhet, aktivera MSAA-informationen (Microsoft Active Accessibility). MSAA ger mer information till JAWS så att hela informationen kan läsas.

Alt+Ctrl+Skift+M

Överst på sidan

Använda vyn dag/vecka/månad

Om du vill

Tryck på

Visa från en till nio dagar.

Alt+siffra för antal dagar

Visa 10 dagar.

Alt+0 (noll)

Växla till vyn vecka .

Alt + minus tecken (-)

Växla till månadsvyn .

Alt + likhets tecken (=)

Flytta mellan vyn kalender , verktygspalettoch lista.

Ctrl+Tabb eller F6

Markera föregående avtalad tid.

Skift+Tabb

Gå till föregående dag.

Vänsterpil

Gå till nästa dag.

Högerpil

Gå till samma veckodag i nästa vecka.

Alt+nedpil

Gå till samma veckodag i föregående vecka.

Alt+uppil

Överst på sidan

Använda vyn enskild dag

Om du vill

Trycker du på

Markera det klockslag då arbetstiden börjar.

Home

Markera det klockslag då arbetstiden slutar.

End

Markera föregående tidsblock.

Uppil

Markera nästa tidsblock.

Nedpil

Markera tidsblocket överst på skärmen.

Page Up

Markera tidsblocket längst ned på skärmen.

Page Down

Utöka eller minska den markerade tiden.

Skift + Uppåtpil eller Skift + nedåtpil

Flytta en avtalad tid.

Med markören i den avtalade tiden kan du Alt + uppåtpil eller ALT + nedåtpil

Ändra den avtalade tidens start- eller sluttid.

Med markören i den avtalade tiden kan du Alt + Skift + Uppåtpil eller ALT + SKIFT + nedåtpil

Flytta det markerade objektet till samma dag nästa vecka.

Alt+nedpil

Flytta det markerade objektet till samma dag föregående vecka.

Alt+uppil

Överst på sidan

Använda veckovy

Om du vill

Trycker du på

Gå till början av arbetstiden för vald dag.

Home

Gå till slutet av arbetstiden för vald dag.

End

Flytta upp en sidvy i markerad dag.

Page Up

Flytta ned en sidvy i markerad dag.

Page Down

Ändra varaktigheten för det markerade tidsblocket.

Skift + vänsterpil, SKIFT + HÖGERPIL, Skift + Uppåtpil, SKIFT + nedåtpil, Skift + Home eller Skift + End

Överst på sidan

Använda månadsvy

Om du vill

Trycker du på

Gå till första dagen i veckan.

Home

Gå till samma dag i veckan på föregående sida.

Page Up

Gå till samma dag i veckan på nästa sida.

Page Down

Överst på sidan

Använda vyn Datumbläddring

Om du vill

Trycker du på

Gå till första dagen i innevarande vecka.

Alt+Home

Gå till sista dagen i innevarande vecka.

Alt+End

Gå till samma veckodag i föregående vecka.

Alt+uppil

Gå till samma veckodag i nästa vecka.

Alt+nedpil

Överst på sidan

Kortkommandon för personer

Om du vill

Tryck på

Ring ett nytt samtal till en kontakt.

Ctrl+Skift+D

Söka efter en kontakt.

F3 eller Ctrl+E

Ange ett namn i Sök adress böcker.

F11

Gå till den första kontakten som börjar med en viss bokstav i tabellen eller listvyn med kontakter.

Skift, följt av en bokstav

Markera alla kontakter.

Ctrl+A

Skapa ett meddelande med den markerade kontakten som ämne.

Ctrl+B

Skapa en kontakt (när du är i kontakter).

Ctrl+N

Skapa en kontakt (från valfri Outlook vy).

Ctrl+Skift+C

Öppna ett kontaktformulär för en markerad kontakt.

Ctrl+O

Skapa en kontakt grupp.

Ctrl + Skift + L

Öppna dialog rutan Skriv ut .

Ctrl + P

Uppdatera en lista med medlemmar i kontakt gruppen.

F5

Gå till en annan mapp.

Ctrl+Y

Öppna adress boken.

Ctrl+Skift+B

Använda Avancerad sökning.

Ctrl+Skift+F

Öppna nästa kontakt från en öppen kontakt.

CTRL + SKIFT + punkt (.)

Hitta en kontakt i Favoriter.

F11

Stänga en kontakt.

ESC

Skicka ett fax till den markerade kontakten.

Ctrl+Skift+X

Öppna dialog rutan kontrol lera adress .

Alt + D

Visa information om e-post 1 i ett kontakt formulär under Internet.

Alt+Skift+1

Visa information om e-post 2 i ett kontakt formulär under Internet.

Alt+Skift+2

Visa information om e-post 3 i ett kontakt formulär under Internet.

Alt+Skift+3

Överst på sidan

Använda visitkort eller adress visning

Om du vill

Trycker du på

Markera ett visst kort i listan.

Skriv en eller flera bokstäver i det namn som kortet är lagrat under eller skriv namnet på fältet som du sorterar efter

Markera föregående kort.

Uppil

Markera nästa kort.

Nedpil

Markera det första kortet i listan.

Home

Markera det sista kortet i listan.

End

Markera det första kortet på den aktuella sidan.

Page Up

Markera det första kortet på nästa sida.

Page Down

Markera det närmaste kortet i nästa kolumn.

Högerpil

Markera det närmaste kortet i föregående kolumn.

Vänsterpil

Markera eller avmarkera det aktiva kortet.

Ctrl+Blanksteg

Utöka markeringen till föregående kort och Avbryt urvalet av korten efter start punkten.

Skift + Uppåtpil

Utöka markeringen till nästa kort och Avbryt valet av kort innan start punkten.

Skift+Nedåtpil

Utöka markeringen till föregående kort, oavsett startpunkt.

Ctrl + Skift + Uppåtpil

Utöka markeringen till nästa kort, oavsett startpunkt.

Ctrl + Skift + Nedåtpil

Utöka markeringen till första kortet i listan.

Skift+Home

Utöka markeringen till sista kortet i listan.

Skift+End

Utöka markeringen till första kortet på föregående sida.

Skift + Page Up

Utöka markeringen till sista kortet på den sista sidan.

Skift + PGDN

Överst på sidan

Kortkommandon i dialog rutan Redigera visitkort

Om du vill

Tryck på

Öppna listan Lägg till meny.

Alt+A

Markera text i rutan etikett när fältet med en tilldelad etikett är markerat.

Alt+B

Öppna dialog rutan Lägg till bild .

Alt+C

Placera markören i början av fältet Redigera text.

Alt + E

Gå till och markera rutan fält .

Alt+A

Välj menyn bild justering .

Alt+G

Välj färgpaletten för bakgrunden.

Alt+K, Retur

Välj layout -menyn.

Alt+L

Ta bort det markerade fältet från rutan Fält.

Alt+R

Överst på sidan

Flytta mellan fält i ett öppet visitkort

Om du vill använda följande kortkommando måste du se till att ett fält på kortet har valts.

Om du vill

Trycker du på

Flytta till nästa fält och kontroll.

Tabbtangenten

Flytta till föregående fält och kontroll.

Skift+Tabb

Stänga det aktiva kortet.

Retur eller Esc

Överst på sidan

Flytta mellan tecken i ett fält för visitkort

Om du vill använda följande kortkommando måste du se till att ett fält på kortet har valts eller är att fokus är i fältet.

Om du vill

Trycker du på

Lägga till en rad i ett flerradsfält.

Retur

Flytta till början av raden.

Home

Flytta till slutet av raden.

End

Flytta markören till början av ett flerradsfält.

Page Up

Flytta markören till slutet av ett flerradsfält.

Page Down

Flytta markören till föregående rad i ett flerradsfält.

Uppil

Flytta markören till nästa rad i ett flerradsfält.

Nedpil

Flytta markören till föregående tecken i ett fält.

Vänsterpil

Flytta markören till nästa tecken i ett fält.

Högerpil

Överst på sidan

Tangentbordsgenvägar i Aktiviteter

Om du vill

Tryck på

Acceptera en uppgiftsförfrågan.

Ctrl+C

Tacka nej till en uppgiftsförfrågan.

Ctrl+D

Söka efter en uppgift eller annat objekt.

Ctrl+E

Öppna dialog rutan gå till mapp .

Ctrl+Y

Skapa en uppgift i vyn uppgifter .

Ctrl+N

Skapa en uppgift från en Outlook vy.

Ctrl+Skift+I

Öppna det markerade objektet

Ctrl+O

Skriv ut det markerade objektet.

Ctrl + P

Markera alla objekt.

Ctrl+A

Ta bort markerat objekt.

Ctrl+D

Vidarebefordra en uppgift som en bifogad fil.

Ctrl+B

Skapa en uppgiftsförfrågan.

Ctrl+Skift+Alt+U

Växla mellan mappfönstret , uppgifts listan och att göra- fältet.

Tabb eller Skift+Tabb

Ångra den senaste åtgärden.

Ctrl+Z

Flagga ett objekt eller markera som slutförd.

Insert

Överst på sidan

Använda vyn tids linje när ett objekt är markerat

Om du vill

Trycker du på

Markera föregående objekt.

Vänsterpil

Markera nästa objekt

Högerpil

Markera flera intilliggande objekt.

Skift+Vänster- eller högerpil

Markera flera objekt som inte ligger intill varandra.

CTRL + vänster piltangent + blank steg eller Ctrl + högerpil + blank steg

Öppna markerade objekt.

Retur

Markera det första objektet på tidslinjen (om objekten inte är grupperade) eller det första objektet i gruppen.

Home

Markera det sista objektet på tidslinjen (om objekten inte är grupperade) eller det sista objektet i gruppen.

End

Visa (utan att markera) det första objektet på tidslinjen (om objekt inte är grupperade) eller det första objektet i gruppen.

Ctrl+Home

Visa (utan att markera) det sista objektet på tidslinjen (om objekt inte är grupperade) eller det sista objektet i gruppen.

Ctrl+End

Överst på sidan

Använda vyn tids linje när en grupp är markerad

Om du vill

Trycker du på

Expandera en grupp.

RETUR eller HÖGERPIL

Komprimera en grupp.

RETUR eller vänsterpil

Markera föregående grupp.

Uppil

Markera nästa grupp.

Nedpil

Markera den första gruppen på tidslinjen.

Home

Markera den sista gruppen på tidslinjen.

End

Markera det första objektet på skärmen i en expanderad grupp eller det första objektet utanför skärmen till höger.

Högerpil

Överst på sidan

Använda vyn tids linje när en tidsenhet på tids skalan för dagar är markerad

Om du vill

Trycker du på

Gå bakåt i så stora intervall som visas på tidsskalan.

Vänsterpil

Gå framåt i så stora intervall som visas på tidsskalan.

Högerpil

Växla mellan den aktiva vyn, att göra- fältet, Sökoch tillbaka till den aktiva vyn.

TABB och SKIFT + TABB

Överst på sidan

Öppna Visual Basic Editor

Om du vill

Tryck på

Öppna Visual Basic Editor.

Alt+F11

Överst på sidan

Spela upp makron

Om du vill

Tryck på

Spela upp ett makro.

Alt+F8

Överst på sidan

Arbeta med objekt grupper

Om du vill

Trycker du på

Expandera en markerad grupp.

Högerpil

Komprimera en markerad grupp.

Vänsterpil

Markera föregående grupp.

Uppil

Markera nästa grupp.

Nedpil

Markera den första gruppen.

Home

Markera den sista gruppen.

End

Markera det första objektet på skärmen i en expanderad grupp eller det första objektet utanför skärmen till höger.

Högerpil

Överst på sidan

Skapa eller stänga ett InfoPath-e-postformulär i Outlook 2007, 2010 eller 2013

Om du vill

Tryck på

Skapa ett InfoPath-formulär.

Med fokus på en InfoPath-mapp CTRL + N

Stänga ett InfoPath-formulär.

Ctrl+SKift+Alt+T

Överst på sidan

Se även

Använda en skärmläsare för att utforska och navigera i Outlook E-post

Använda en skärm läsare för att utforska och navigera i Outlook kalender

Grundläggande uppgifter vid användning av en skärmläsare med e-post i Outlook

Grundläggande uppgifter vid användning av en skärmläsare med kalendern i Outlook

I den här artikeln beskrivs kortkommandona i Outlook för Mac.

Meddelanden: 

 • Om du snabbt vill hitta en genväg i den här artikeln kan du använda sökningen. Tryck på kommando + F och skriv sedan sökorden.

 • Inställningarna i vissa versioner av Mac-operativsystem och vissa verktygsprogram kan vara i konflikt med kortkommandon och funktionstangenter i Office för Mac. Information om hur du ändrar tangent tilldelningen för ett kortkommando finns i Mac-hjälpen för din version av Mac-operativsystemet eller för att hänvisa till ditt program.

 • Om du vill skapa egna kortkommandon i Office för Mac går du till skapa ett eget kortkommando för Office för Mac.

I det här avsnittet

Vanliga kortkommandon

Följande tabell visar vanliga kortkommandon i Outlook för Mac.

Om du vill

Tryck på

Spara ett objekt.

KOMMANDO + S

Skriva ut ett objekt.

KOMMANDO + P

Ångra den senaste åtgärden.

KOMMANDO + Z

Gör om den senaste åtgärden.

KOMMANDO + Y

Minimera det aktiva fönstret.

KOMMANDO + M

Skapa en ny mapp i mappfönstret.

Skift + KOMMANDO + N

Skapa nytt e-postmeddelande (i vyn e-post).

KOMMANDO + N

Dölj Läs fönstret eller Visa det till höger.

KOMMANDO + omvänt snedstreck (\)

Dölj Läs fönstret eller Visa det nedan.

Skift + KOMMANDO + omvänt snedstreck (\)

Flytta det markerade objektet till en annan mapp.

Skift + KOMMANDO + M

Kopiera det markerade objektet till en annan mapp.

Skift + KOMMANDO + C

Markera alla objekt i objekt listan om objekt listan är det aktiva fönstret.

KOMMANDO + A

Minimera eller Visa menyfliksområdet.

Alternativ + KOMMANDO + R

Dölj Outlook.

KOMMANDO + H

Avsluta Outlook.

KOMMANDO + Q

Börja diktamen.

FN + FN

Infoga emoji.

CTRL + KOMMANDO + blank steg

Överst på sidan 

Arbeta i fönster och dialogrutor

Om du vill

Tryck på

Gå till vyn e-post .

KOMMANDO + 1

Gå till kalendervyn .

KOMMANDO + 2

Gå till vyn kontakter .

KOMMANDO + 3

Gå till vyn uppgifter .

KOMMANDO + 4

Gå till vyn anteckningar .

KOMMANDO + 5

Öppna fönstret synkroniseringsstatus eller göra det till det aktiva fönstret.

KOMMANDO + 7

Öppna de synkroniseringsfel eller göra det till det aktiva fönstret.

KOMMANDO + 8

Öppna fönstret Sök efter kontakter .

KOMMANDO + 0

Öppna dialog rutan Inställningar i Outlook .

KOMMANDO + komma (,)

Gå framåt bland öppna fönster.

KOMMANDO + tilde (~)

Gå tillbaka i öppna fönster.

Skift + KOMMANDO + tilde (~)

Stänga det aktiva fönstret.

KOMMANDO + W

Öppna det markerade objektet

KOMMANDO + O

Gå framåt bland kontroller i ett fönster.

Tabbtangenten

Gå tillbaka genom kontrollerna i ett fönster.

Skift+Tabb

Flytta framåt från ett Skriv fönster.

CTRL + ALT + TABB

Överst på sidan 

Använda sökning

Om du vill

Tryck på

Sök i den aktuella mappen

Alt + KOMMANDO + F

Göra en avancerad sökning i Outlook (Lägg till objekt innehåller filter för sökning).

Skift + KOMMANDO + F

Söka efter text i ett objekt.

KOMMANDO + F

Söka efter nästa förekomst av texten du sökte i ett objekt.

KOMMANDO + G

Hitta den föregående förekomsten av texten du sökte i ett objekt.

KOMMANDO + SKIFT + G

Överst på sidan 

Skicka och ta emot e-post

Om du vill

Tryck på

Skapa ett nytt meddelande.

KOMMANDO + N

Skicka det öppna meddelandet.

KOMMANDO + retur

Skicka alla meddelanden i Utkorgen och ta emot alla inkommande meddelanden.

CTRL + KOMMANDO + K

Skicka alla meddelanden i Utkorgen.

Skift + KOMMANDO + K

Spara det öppna meddelandet och spara det i mappen utkast .

KOMMANDO + S

Lägga till en bifogad fil i det öppna meddelandet.

KOMMANDO + E

Öppna dialogrutan Stavning och grammatik.

KOMMANDO + kolon (:)

Kontrol lera mottagarnas namn i öppna meddelanden.

CTRL + KOMMANDO + C

Svara avsändaren av meddelandet eller, om meddelandet är från en distributions lista, svara på distributions listan.

KOMMANDO + R

Svara alla.

Skift + KOMMANDO + R

Vidarebefordra meddelandet.

KOMMANDO + J

Öppna det markerade meddelandet i ett separat fönster.

KOMMANDO + O

Ta bort flaggan för det markerade meddelandet.

Alt + KOMMANDO + apostrof (')

Markera det markerade meddelandet som skräp post.

KOMMANDO + SKIFT + J

Markera det markerade meddelandet som skräp post.

KOMMANDO + Skift + Alt + J

Visa föregående meddelande.

CTRL + vänster hak paren tes ([)

Visa nästa meddelande.

CTRL + höger hak paren tes (])

Gå till föregående fönster i vyn e-post.

Skift + Ctrl + vänster hak paren tes ([)

Gå till nästa fönster i vyn e-post.

Skift + Ctrl + höger hak paren tes (])

Flytta det markerade meddelandet till en mapp.

Skift + KOMMANDO + M

Minska visnings storleken för texten i ett öppet meddelande eller i Läs fönstret.

KOMMANDO + bindestreck (-)

Öka visnings storleken för texten i ett öppet meddelande eller i Läs fönstret.

KOMMANDO + plus tecken (+)

Rulla ned till nästa skärm med text eller Visa nästa meddelande om du är i slutet av ett meddelande.

Blanksteg

Bläddra upp till föregående skärm med text eller Visa föregående meddelande om du är i början av ett meddelande.

Skift+Blanksteg

Ta bort det markerade meddelandet.

Ta bort

Ta bort det markerade meddelandet permanent.

Skift+Delete

Ta bort det aktuella meddelandet och Stäng meddelande fönstret om det är öppet.

KOMMANDO + Delete

Markera markerade meddelanden som lästa.

KOMMANDO + T

Markera markerade meddelanden som olästa.

Skift + KOMMANDO + T

Markera alla meddelanden i en mapp som lästa.

Alt + KOMMANDO + T

Arkivera ett markerat meddelande

CTRL + E

Överst på sidan 

Använda kalendern

Om du vill

Tryck på

Öppna kalendervyn.

KOMMANDO + 2

Skapa en ny avtalad tid.

KOMMANDO + N

Öppna den markerade kalender händelsen.

KOMMANDO + O

Ta bort kalender händelsen.

Ta bort

Växla vyn så att den ingår i dag.

KOMMANDO + T

Gå till föregående dag i dagsvyn . Gå till föregående vecka i vyerna vecka och arbets vecka . Gå till föregående månad i månadsvyn .

KOMMANDO + vänsterpil

I dagvyn växlar du till nästa dag. Gå till nästa vecka i vyerna vecka och arbets vecka . Gå till nästa månad i månadsvyn .

KOMMANDO + HÖGERPIL

Gå till föregående fönster i kalendervyn.

Skift + Ctrl + vänster hak paren tes ([)

Gå till nästa fönster i kalendervyn.

Skift + Ctrl + höger hak paren tes (])

Överst på sidan 

Arbeta med personer och kontakter

Om du vill

Tryck på

Skapa en ny kontakt.

KOMMANDO + N

Öppna den markerade kontakten.

KOMMANDO + O

Ta bort kontakten.

Ta bort

Stänga den aktuella öppna kontakten och öppna föregående kontakt.

CTRL + vänster hak paren tes ([)

Stänga den aktuella öppna kontakten och öppna nästa kontakt.

CTRL + höger hak paren tes (])

Gå till föregående fönster i vyn kontakter .

Skift + Ctrl + vänster hak paren tes ([)

Gå till nästa fönster i vyn kontakter .

Skift + Ctrl + höger hak paren tes (])

Överst på sidan 

Hantera uppgifter

Om du vill

Tryck på

Gå till aktivitets fönstret.

KOMMANDO + 4

Skapa en ny uppgift.

KOMMANDO + N

Öppna den markerade uppgiften.

KOMMANDO + O

Ta bort uppgiften.

Ta bort

Stänga den aktuella öppna uppgiften och öppna föregående uppgift i uppgifts listan.

CTRL + vänster hak paren tes ([)

Stänga den aktuella öppna uppgiften och öppna nästa uppgift i uppgifts listan.

CTRL + höger hak paren tes (])

Gå till föregående fönster i vyn uppgifter .

Skift + Ctrl + vänster hak paren tes ([)

Gå till nästa fönster i vyn uppgifter .

Skift + Ctrl + höger hak paren tes (])

Överst på sidan 

Använda anteckningar

Om du vill

Tryck på

Gå till fönstret anteckningar .

KOMMANDO + 5

Skapa en ny anteckning.

KOMMANDO + N

Öppna den markerade anteckningen.

KOMMANDO + O

Ta bort anteckningen.

Ta bort

Stänga den aktuella öppna anteckningen och öppna föregående anteckning i antecknings listan.

CTRL + vänster hak paren tes ([)

Stänga den aktuella öppna anteckningen och öppna nästa anteckning i antecknings listan.

CTRL + höger hak paren tes (])

Gå till föregående fönster i vyn anteckningar .

Skift + Ctrl + vänster hak paren tes ([)

Gå till nästa fönster i vyn anteckningar .

Skift + Ctrl + höger hak paren tes (])

Skicka en anteckning som ett e-postmeddelande.

KOMMANDO + J

Skicka en anteckning som en HTML-bilaga i ett e-postmeddelande.

Med fokus på anteckningen i listan med anteckningar, CTRL + KOMMANDO + J

Överst på sidan 

Redigera och formatera text

Om du vill

Tryck på

Klippa ut den markerade texten till Urklipp.

KOMMANDO + X

Kopiera en markering till Urklipp.

KOMMANDO + C

Klistra in en markering från Urklipp.

KOMMANDO + V

Klistra in en markering från Urklipp och matcha mål formatet.

Skift + Alt + KOMMANDO + V

Gör markerad text fetstilt.

KOMMANDO + B

Gör den markerade texten kursiv.

KOMMANDO + I

Gör markerad text understruken.

KOMMANDO + U

Formatera den markerade texten.

Skift + KOMMANDO + X

Infoga en hyperlänk.

KOMMANDO + K

Flytta markören ett tecken åt vänster.

Vänsterpil

Flytta markören ett tecken åt höger.

Högerpil

Flytta markören en rad uppåt.

Uppil

Flytta markören en rad nedåt.

Nedpil

Flytta markören till början av det aktuella stycket.

Alt+uppil

Flytta markören till slutet av det aktuella stycket.

Alt+nedpil

Flytta markören till början av det aktuella ordet.

Alt+vänsterpil

Flytta markören till slutet av det aktuella ordet.

Alt+högerpil

Minska indraget

KOMMANDO + vänster klammerparentes ({)

Öka indraget

KOMMANDO + höger klammerparentes (})

Ta bort tecknet till vänster om markören eller ta bort den markerade texten.

Ta bort

Ta bort tecknet till höger om markören eller ta bort den markerade texten.

Ta bort

Om tangent bordet inte har en Ta bort -tangent trycker du på FN + delete.

Infoga ett tabbstopp.

Tabbtangenten

Flytta markören till början av raden.

KOMMANDO + vänsterpil

Flytta markören till slutet av raden.

KOMMANDO + HÖGERPIL

Flytta markören högst upp i meddelande texten.

KOMMANDO + uppåtpil

Flytta markören längst ned i meddelande texten.

KOMMANDO + nedåtpil

Flytta markören till början av den markerade texten.

KOMMANDO + Home

Flytta markören till slutet av den markerade texten.

KOMMANDO + End

Bläddra uppåt.

Page Up

Bläddra nedåt i vyn.

Page Down

Överst på sidan 

Flagga meddelanden, kontakter och uppgifter för uppföljning

Om du vill

Tryck på

Flagga det markerade objektet för uppföljning, med dagens datum som inställt.

Ctrl + 1

Flagga det markerade objektet för uppföljning, med försenat slutdatum.

CTRL + 2

Flagga det markerade objektet för uppföljning, med den här veckan som förfallo datum.

Ctrl + 3

Flagga det markerade objektet för uppföljning, med nästa vecka som förfallo datum.

CTRL + 4

Flagga det markerade objektet för uppföljning, utan förfallo datum.

CTRL + 5

Flagga det markerade objektet för uppföljning och Lägg till ett anpassat förfallo datum.

Ctrl + 6

Flagga det markerade objektet för uppföljning och Lägg till en påminnelse.

CTRL + likhets tecken (=)

Markera det markerade objektet som slutfört.

CTRL + noll (0)

Ta bort det markerade objektets uppföljnings flagga.

Alt + KOMMANDO + apostrof (')

Överst på sidan 

Se även

Grundläggande uppgifter vid användning av en skärmläsare med e-post i Outlook

Grundläggande uppgifter vid användning av en skärmläsare med kalendern i Outlook

Använda en skärmläsare för att utforska och navigera i Outlook E-post

Använda en skärm läsare för att utforska och navigera i Outlook kalender

Använda skärmläsare och snabbkommandon med Office-appar

I den här artikeln beskrivs kortkommandona i Outlook för iOS.

Meddelanden: 

 • Om du snabbt vill hitta en genväg i den här artikeln kan du använda Sök funktionen. Tryck på kommando + F och skriv sedan sökorden.

 • Om du känner till kortkommandon på en macOS-dator fungerar samma tangentkombinationer tillsammans med Outlook för iOS med ett externt tangent bord. De kortkommandon som visas i den här artikeln är de enda som fungerar i den här versionen av Outlook.

I det här avsnittet

Vanliga kortkommandon på iPad

I den här tabellen visas de vanligaste kortkommandona i Outlook för iOS.

Om du vill

Tryck på

Gå till fliken e-post .

KOMMANDO + 1

Växla till fliken Sök .

KOMMANDO + 2

Gå till fliken kalender .

KOMMANDO + 3

Öppna meddelande composen och skriv ett meddelande.

KOMMANDO + N

Stäng meddelande Composer.

Esc

Skicka ett meddelande.

KOMMANDO + retur

Flytta till nästa fält.

Tabbtangenten

Öppna händelse handläggaren och skapa en ny händelse.

Skift + KOMMANDO + N

Markera föregående meddelande i meddelande listan.

Uppil

Markera nästa meddelande i meddelande listan.

Nedpil

Arbeta med meddelanden på iPad

Om du vill

Tryck på

Öppna snabbt svar.

KOMMANDO + Q

Öppna dialog rutan svara för att svara på ett meddelande.

KOMMANDO + R

Öppna dialog rutan Svara alla om du vill svara på alla mottagare i ett meddelande.

Skift + KOMMANDO + R

Öppna dialog rutan vidarebefordra om du vill vidarebefordra ett meddelande.

KOMMANDO + J

Ta bort ett meddelande.

Del eller Backsteg

Schemalägga ett meddelande.

KOMMANDO + S

Arkivera ett meddelande.

KOMMANDO + A

Markera ett meddelande som oläst.

KOMMANDO + U

Flagga ett meddelande.

KOMMANDO + L

Ångra en åtgärd.

KOMMANDO + Z

Sök i Outlook för iPad

Om du vill

Tryck på

Flytta fokus till Sök fältet.

Tabbtangenten

Starta sökningen när du har angett sökorden.

Retur

Se även

Grundläggande uppgifter vid användning av en skärmläsare med e-post i Outlook

Grundläggande uppgifter vid användning av en skärmläsare med kalendern i Outlook

Använda en skärmläsare för att utforska och navigera i Outlook E-post

Använda en skärm läsare för att utforska och navigera i Outlook kalender

Använda skärmläsare och snabbkommandon med Office-appar

I den här artikeln beskrivs kortkommandona i Outlook på webben.

Meddelanden: 

 • I Outlook på webben och Outlook.comkan du använda tangentbordsgenvägarna från Outlook.com, Yahoo Mail, Gmail eller Outlook. I den här artikeln beskrivs de kortkommandon som är tillgängliga om du väljer Outlook. Information om hur du ändrar kortkommandots version finns i ändra version för tangent bords gen vägar.

 • Om du snabbt vill hitta en genväg i den här artikeln kan du använda sökningen. Tryck på CTRL + F och skriv sedan sökorden.

 • Den åtgärd som ett tangent bords gen väg utför kan vara unikt för det område eller den vy du arbetar med, trots att det finns bekanta tangent namn och tangentkombinationer.

I det här avsnittet

Ändra version för tangent bords gen vägar

I Outlook på webben och Outlook.com kan du välja vilka tangent bords gen vägar du vill använda: Outlook.com, Yahoo Mail, Gmail eller Outlook. Eller så kan du stänga av tangent bords gen vägar.

Om du vill se en fullständig lista över kortkommandon som är tillgängliga i den version du väljer trycker du på SKIFT + frågetecken (?) på tangent bordet.

 • I Outlook.com och den nya Outlook på webben väljer du inställningar Inställningar > Visa alla Outlook-inställningar > allmän > tillgänglighet. Under kortkommandon väljer dudet alternativ du vill använda och väljer sedan Spara.

 • I den klassiska Outlook på webben väljer du inställningar Inställningar > e-post > allmänna> kortkommandon. Välj det alternativ du vill använda och välj sedan Spara.

Vanliga kortkommandon

I den här tabellen visas de vanligaste kortkommandona i Outlook på webben och Outlook.com.

Om du vill

Tryck på

Skapa ett nytt meddelande eller en kalender händelse.

N

Öppna det markerade meddelandet i ett nytt fönster.

Skift+Retur

Flytta meddelandet till mappen Arkiv .

E

Ta bort meddelande eller objekt.

Ta bort

Vidarekoppla meddelande.

Ctrl+Skift+F eller Skift+F

Gå till kalender.

Ctrl+Skift+2

Välj alternativet Svara alla .

Ctrl+Skift+R eller Skift+R

Svara på e-postmeddelande.

Ctrl+R eller R

Skicka e-postmeddelande.

Ctrl+Retur

Använd sökning.

Alt + Q

Överst på sidan

Redigera text

Kortkommandona för text redigering i Outlook på webben och Outlook.com är samma som i andra Microsoft-produkter.

Om du vill

Tryck på

Kopiera markeringen och överför den till Urklipp.

Ctrl+C

Klipp ut den markerade texten.

Ctrl+X

Ta bort den markerade texten eller tecknen till vänster om markören.

Backsteg

Ta bort ordet till vänster om markören, men inte blanksteget före ordet.

Ctrl+Backsteg

Infoga en hyperlänk.

Ctrl+I

Klistra in innehållet från Urklipp på den aktuella platsen.

Ctrl+V

Ångra den senaste åtgärden.

Ctrl+Y

Upprepa den senaste åtgärden.

Ctrl + Z

Växla mellan att infoga och skriva över text.

Insert

Överst på sidan

Formatera text

Kortkommandona för textformatering i Outlook på webben och Outlook.com är samma som i andra Microsoft-produkter.

Om du vill

Trycker du på

Använda fetstil.

Ctrl+F

Använda kursiv stil.

Ctrl+K

Stryka under texten

Ctrl+U

Överst på sidan

Tangentbordsgenvägar för e-post

Använda mappfönstret

Om du vill

Tryck på

Dölj det markerade avsnittet.

Vänsterpil

Visa det markerade avsnittet.

Högerpil

Överst på sidan

Använda listan meddelande och läsning

Kortkommandona i tabellen nedan kan användas för att utföra samma åtgärd i både meddelande listan och i listan.

Om du vill

Tryck på

Ta bort markerat meddelande.

Ta bort

Markera den valda konversationen eller det valda meddelandet som läst.

Ctrl+Q eller Q

Markera den valda konversationen eller det valda meddelandet som oläst.

Ctrl+U eller U

Ta bort det markerade meddelandet eller objektet permanent.

Skift+Delete

Flagga ett meddelande eller markera ett flaggat meddelande som slutfört.

Insert

Avbryta en sökning.

Esc

Överst på sidan

Använda meddelande listan

Kortkommandona i tabellen nedan är meddelande lista.

Om du vill

Tryck på

Markera aktuellt meddelande och nästa meddelande i listan. Använd det här alternativet för att markera flera intilliggande meddelanden.

Skift+Nedåtpil

Markera aktuellt meddelande och föregående meddelande i listan. Använd det här alternativet för att markera flera intilliggande meddelanden.

Skift + Uppåtpil

Markera det första meddelandet i mappen.

Home eller Ctrl+Home

Överst på sidan

Använda Läs listan

Kortkommandona i tabellen nedan är att läsa en lista.

Om du vill

Tryck på

Stäng ett nytt meddelande.

Esc

Skapa ett nytt meddelande.

N

Vidarebefordra ett markerat meddelande.

Ctrl+Skift+F eller Skift+F

Gå längst ned i en konversation eller ett meddelande.

End eller Ctrl+End

Gå högst upp i en konversation eller ett meddelande.

Home eller Ctrl+Home

Bläddra nedåt en sida om konversationen eller meddelandet innehåller två eller fler sidor.

Page Down

Bläddra uppåt en sida om konversationen eller meddelandet innehåller två eller fler sidor.

Page Up

Skicka ett svar på det markerade meddelandet.

Ctrl+R eller R

Skicka ett svar till avsändaren och alla mottagare av det markerade meddelandet.

Ctrl+Skift+R eller Skift+R

Skicka ett meddelande.

Ctrl+Retur

Överst på sidan

Snabbkommandon för Kalendern

Om du vill

Tryck på

Skapa ett nytt kalenderobjekt.

N

Ta bort det markerade objektet

Ta bort

Gå till kalendern.

Ctrl+Skift+2

Gå till nästa tidsperiod.

SKIFT + HÖGERPIL

Gå till föregående tidsperiod.

Skift + vänsterpil

Gå till i dag

Skift+Alt+Y

Gå till ett annat område i kalendern.

Ctrl+F6

Gå till nästa händelse eller område i den aktuella vyn.

Tabbtangenten

Gå till en föregående händelse eller ett område i den aktuella vyn.

Skift+Tabb

Öppna det markerade objektet

Retur

Växla till dagsvyn .

Skift+Alt+1

Växla till vyn hel vecka .

Skift+Alt+3

Växla till månadsvy .

Skift+Alt+4

Växla till vyn arbets vecka .

Skift+Alt+2

Överst på sidan

Använda Kalender formulär

Om du vill

Tryck på

Spara en avtalad tid.

Ctrl+S

Skicka ett möte.

Ctrl+RETUR eller Alt + S

Överst på sidan

Använda kortkommandon för att lägga till accenttecken och specialtecken

Om du vill lägga till accenttecken eller specialtecken kan du använda det numeriska tangent bordet med num lock aktiverat.

 1. Tryck på och håll ned Alt.

 2. Skriv den numeriska koden i tal fältet och släpp Alt.

Tips: Om du vill skriva specialtecken på en Mac trycker du på kommando + CTRL + blank steg.

Vokaler med accenter

I följande tabell visas vokaler med accenttecken och Alt-koden för dem.

Stora vokaler med grav accent

Tryck på

À

0192

È

0200

Ì

0204

Ò

0210

Ù

0217

Gemen vokal med grav accent

Tryck på

à

0224

è

0232

ì

0236

ò

0242

ù

0249

Stora vokaler med akut accent

Tryck på

Á

0193

É

0201

Í

0205

Ó

0211

Ú

0218

Ý

0221

Gemen vokal med akut accent

Tryck på

á

0224

é

0233

í

0237

ó

0243

ú

0250

ý

0253

Stora vokaler med cirkumflex

Tryck på

Â

0194

Ê

0202

Î

0206

Ô

0212

Û

0219

Gemen vokal med cirkumflex

Tryck på

â

0226

ê

0234

î

0238

ô

0244

û

0251

Stora vokaler med Tilde-accent

Tryck på

Ã

0195

Ñ

0209

Õ

0213

Gemen vokal med tildetecken

Tryck på

Ã

0227

ñ

0241

õ

0245

Stora vokaler med omljud accent

Tryck på

Ä

0196

Ë

0203

Ï

0207

Ö

0214

Ü

0220

Ÿ

0159

Gemen vokal med omljud accent

Tryck på

ä

0228

ë

0235

ï

0239

ö

0246

ü

0252

ÿ

0255

Överst på sidan

Skiljetecken, konsonanter och särskilda vokaler

Markera, bokstav, symbol eller tecken

Tryck på

Inverterat utrops tecken (¡)

0161

Inverterat frågetecken (¿)

0191

Versaler C-cedilj (Ç)

0199

Gemener c-cedilj (ç)

0231

Storast OE Diphthong (Œ)

0140

Gemener OE Diphthong (œ)

0156

Eszett eller SS (ß)

0223

Masculine ordinal eller kort symbol (º)

0186

Feminine ordinal (ª)

0170

Versaler O med en ramlinje (Ø)

0216

Gemener o med en ramlinje (ø)

0248

Versal A med en överringning, A-ring (Å)

0197

Gemener a med en överringning, A-ring (å)

0229

Versaler AE Diphthong eller stor aska (Æ)

0198

Gemener Diphthong eller gemener (æ)

0230

Versaler Thorn (Þ)

0222

Gemener Thorn (þ)

0254

Versaler ETH (Ð)

0208

Gemener ETH (ð)

0240

Dubbel vänster vinklad citat tecken («)

0171

Dubbel höger vinklad citat tecken (»)

0187

Vinklat citat tecken (ofta ‹)

0139

Vinklad rät citat tecken (›)

0155

Versaler med Caron (Š)

0138

Gemener s med Caron (š)

0154

Versalt Z med Caron (Ž)

0142

Gemener z med Caron (ž)

0158

Överst på sidan

Specialtecken

Tecken

Tryck på

Procent symbol ¢

0162

Copyright-symbol ©

0169

Dagger-symbol †

0134

Dubbel Dagger symbol eller stansad ‡

0135

Pund tecken £

0163

Euro tecken €

0128

Yen-tecken ¥

0165

Funktionen ƒ

0131

¤ För valuta

0164

Symbol för registrerat varumärke®

0174

Varumärkes symbol™

0153

Punkt

0149

Kort tank streck –

0151

Långt tank streck –

0150

Avdelnings tecken §

0167

Stycke tecken eller Pilcrow ¶

0182

Överst på sidan

Se även

Grundläggande uppgifter vid användning av en skärmläsare med e-post i Outlook

Grundläggande uppgifter vid användning av en skärmläsare med kalendern i Outlook

Använda en skärmläsare för att utforska och navigera i Outlook E-post

Använda en skärm läsare för att utforska och navigera i Outlook kalender

Använda skärmläsare och snabbkommandon med Office-appar

Teknisk support för kunder med funktionshinder

Microsoft vill tillhandahålla bästa möjliga upplevelse för alla kunder. Om du har en funktionsnedsättning eller har frågor om hjälpmedel kan du kontakta Microsofts Answer Desk för hjälpmedel för teknisk support. Supportteamet som arbetar på Answer Desk för hjälpmedel har utbildning i att använda många populära hjälpmedelstekniker och kan erbjuda hjälp på engelska, spanska, franska och amerikanskt teckenspråk. På webbplatsen för Microsofts Answer Desk för hjälpmedel hittar du kontaktuppgifter för din region.

Om du är användare från en myndighet, kommersiell inrättning eller ett företag kan du kontakta Answer Desk för hjälpmedel för företag.

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×