Kortkommandon för Skype för företag

Kortkommandon är en kombination av två eller fler tangenter som du, genom att trycka ned, kan använda för att utföra en uppgift som du annars gör med musen eller något annat pekdon. De kortkommandon som beskrivs här gäller svensk Lync tangentbordslayout. Det är inte säkert att motsvarande tangenter används på andra tangentbord.

Kortkommandona som beskrivs här är ordnade enligt funktionsområdena i Lync användargränssnittet. Du måste t.ex. vara på ett kontaktkort för att kunna stänga det med Esc-tangenten.

Med Tabb och Skift+Tabb kan man stega genom de flesta gränssnitt. Med Tabb stegar du framåt i gränssnittet och med Skift+Tabb stegar du bakåt.

Vissa funktioner är kanske inte tillgängliga för ditt konto. Dessa är markerade.

Hitta genvägar för

Allmänt (alla fönster)

Du kan använda följande kortkommandon oavsett vilket fönster som är aktivt.

Tryck på den här tangenten eller
tangentbordsgenvägen

Om du vill göra det här

Windows-tangenten+Skift+O

Acceptera en inkommande inbjudan.

Windows-tangenten+Esc

Avvisa en inkommande inbjudan.

Windows-tangenten+F4

Stäng av/sätt på ljud.

Windows-tangenten+F5

Sätt på min kamera/Stäng av min kamera när video redan aktiverats i samtalet.

Ctrl+Skift+Blanksteg

Flytta fokus till verktygsfältet för programdelning.

Ctrl+Alt+Skift+3

Öppna huvudfönstret och flytta fokus till sökrutan.

Ctrl+Alt+Blanksteg

Återta kontrollen när du delar din skärm.

Ctrl+Skift+S

Sluta dela din skärm.

Huvudfönstret i Skype för företag

Använd de här tangentbordsgenvägarna när huvudfönstret i Lync är i förgrunden.

Tryck på den här tangenten eller
tangentbordsgenvägen

Om du vill göra det här

Ctrl+1

Gå till fliken Kontaktlista.

Ctrl+2

Gå till fliken Fortlöpande chatt.

Ctrl+3

Gå till fliken Konversationslista.

Ctrl+4

Gå till fliken Telefon.

Ctrl+1 eller Ctrl+Skift+1

Vidarekoppla, i egenskap av ombud, ett telefonsamtal till någon annans jobbtelefon. (Inte tillgängligt i Lync Basic eller med alla Microsoft 365-abonnemang.)

Alt+Blanksteg

Öppna System-menyn. Menylisten öppnas med Alt.

Alt+A

Öppna Arkiv-menyn.

Alt+M

Starta möte nu.

Alt+E

Öppna Verktyg-menyn.

Alt+H

Öppna Hjälp-menyn.

Kontaktlista

Du kan använda de här tangentbordsgenvägarna i kontaktlistan.

Tryck på den här tangenten eller
tangentbordsgenvägen

Om du vill göra det här

Delete

Ta bort markerad anpassad grupp eller kontakt.

Alt+Uppil

Flytta den markerade gruppen uppåt.

Alt+Nedpil

Flytta den markerade gruppen nedåt.

Alt+Retur

På snabbmenyn: öppna kontaktkortet för markerad grupp eller kontakt.

Blanksteg

Minimera eller expandera den markerade gruppen.

Skift+Delete

Ta bort den markerade kontakten från kontaktlistan (endast kontakter som inte är medlemmar i distributionsgrupper).

Kontaktkort

Använd de här tangentbordsgenvägarna när du är på ett kontaktkort. Använd Alt+Retur för att öppna ett kontaktkort.

Tryck på den här tangenten eller
tangentbordsgenvägen

Om du vill göra det här

Esc

Stäng kontaktkortet.

Ctrl+Tabb

Flytta mellan flikarna längst ned på kontaktkortet.

Ctrl+Skift+Tabb

Flytta mellan flikarna längst ned på kontaktkortet i omvänd ordning.

Konversationsfönster

Använd de här tangentbordsgenvägarna när du är i konversationsfönstret.

Tryck på den här tangenten eller
tangentbordsgenvägen

Om du vill göra det här

F1

Öppna hemsidan för Hjälp (på Hjälp-menyn).

Esc

Avsluta helskärmsläget, om det är aktivt. Annars stängs konversationsfönstret om varken röstsamtal, video eller delning pågår.

Alt+C

Acceptera samtalsinbjudan. Detta innefattar begäran om röstsamtal, videosamtal och delning.

Alt+F4

Stäng konversationsfönstret.

Alt+E

Ignorera samtalsinbjudningar. Detta innefattar begäran om röstsamtal, videosamtal och delning.

Alt+R

Återanslut ljud i ett möte.

Alt+S

Öppna dialogrutan Spara som för en fil som har skickats i konversationsfönstret.

Alt+B

Bjud in en kontakt till en befintlig konversation.

Alt+O

Spara innehållet i snabbmeddelandehistoriken. Fungerar för konversationer med två parter om du använder Outlook.

Ctrl+W

Visa eller dölj snabbmeddelandeområdet.

Ctrl+F

Skicka en fil, eller under en konferens, bifoga en fil till mötet.

Ctrl+N

För dina egna anteckningar med anteckningsprogrammet Microsoft OneNote. Startar OneNote. (Finns inte i Lync Basic.)

Alt+Å

Visa eller dölj deltagarlistan.

Ctrl+Shift+Alt+Högerpil

Navigera åt höger till nästa gränssnittselement i konversationsfönstret. Den här tangentkombinationen ersätter Tabb-tangenten när du flyttar fokus från ett gränssnittselement till nästa.

Ctrl+Shift+Alt+Vänsterpil

Navigera åt vänster till föregående gränssnittselement i konversationsfönstret. Den här tangentkombinationen ersätter Tabb-tangenten när du flyttar fokus från ett gränssnittselement till det föregående.

Ctrl+Skift+Retur

Lägg till video/avsluta video.

Ctrl+Skift+H

Pausa eller återuppta en pågående röstkonversation.

Ctrl+Skift+I

Markera en konversation som viktig. Fungerar för konversationer mellan enskilda personer, inte för möten.

Ctrl+Skift+Y

Visa eller dölj delningsscenen.

Ctrl+Skift+P

Växla till komprimerade vy.

Ctrl+Skift+K

Visa till vyn för endast innehåll.

Ctrl+Retur

Lägg till ljud/avsluta ljud.

Uppil

När du är på en lägesknapp öppnas motsvarande bildtext.

Blanksteg

När fokus är på en lägesknapp vidtas en standardåtgärd. För t.ex. ljud stängs ljudet av eller sätts på, för video startas eller stoppas kameran.

Esc

Stäng eller dölj öppna ballonger och hjälpbubblor som har tangentbordsfokus.

Samtalskontroller (konversationsfönstret)

Använd de här tangentbordsgenvägarna för samtalskontroller under ett samtal mellan två personer. De fungerar inte under konferenssamtal.

Tryck på den här
tangentbordsgenvägen

Om du vill göra det här

Alt+Q

Avsluta ett samtal.

Ctrl+Skift+T

Vidarekoppla: öppna kontaktväljaren under ett samtal mellan två personer. (Inte tillgängligt i Lync Basic eller med alla Microsoft 365-abonnemang.)

Ctrl+Skift+H

Parkera ett samtal.

Ctrl+Skift+D

Visa knappsatsen.

Video (konversationsfönstret)

Använd de här tangentbordsgenvägarna om du arbetar med video i konversationsfönstret.

Tryck på den här tangenten eller
tangentbordsgenvägen

Om du vill göra det här

F5

Visa video i helskärmsläge. Om scenområdet visas i konversationsfönstret visas inte video i helskärmsläge om du trycker på F5.

Esc

Avsluta helskärmsläge för video.

Ctrl+Skift+O

Visa och dölja Galleriet.

Ctrl+Skift+L

Lås din video för alla i mötet.

Snabbmeddelanden (konversationsfönstret)

Du kan använda de här tangentbordsgenvägarna under en snabbmeddelandekonversation.

Tryck på den här tangenten eller
tangentbordsgenvägen

Om du vill göra det här

F1

Öppna Hjälpen.

F12

Spara snabbmeddelandekonversationen.

Skift+Retur

Lägg till radmatningar.

Skift+Insert eller Ctrl+V

Klistra in.

Ctrl+A

Markera allt innehåll.

Ctrl+F

Gör markerad text fetstilt.

Ctrl+C

Kopiera markerad text.

Ctrl+X

Klipp ut markerad text.

Ctrl+l

Gör markerad text kursiv.

Ctrl+U

Gör markerad text understruken.

Ctrl+Y

Gör om den senaste åtgärden.

Ctrl+Z

Ångra den senaste åtgärden.

Ctrl+Skift+F

Ändra teckenfärgen. (Färgen ändras bara för det du skriver, inte för det som den andra personen skriver.)

Alt+P

Öppna en fil som du har tagit emot.

Alt+D

Ignorera en fil som har skickats.

Ctrl+Skift+M

Få fokus på inmatningsområdet för snabbmeddelanden.

Konversations- eller mötesscen

Tryck på den här tangenten eller
tangentbordsgenvägen

Om du vill göra det här

F5

Visa mötesscenen i konversationsfönstret på helskärm.

Esc

Avsluta eventuellt helskärmsläge.

Alt+T

Avsluta delning.

Ctrl+Skift+E

Hantera presenterbart innehåll.

Ctrl+Skift+Y

Visa eller dölj delningsscenen.

Ctrl+Skift+A

Framtvinga att en väntande L1-avisering visas i helskärmsläge.

Ctrl+Skift+J

Växla till föredragshållarvy.

Ctrl+Skift+l

Växla till gallerivy.

Ctrl+Alt+Högerpil eller

Ctrl+Alt+Vänsterpil

Stega ut ur delningsområdet i framåtriktning och/eller stega ut ur delningsområdet i bakåtriktning.

Konversationsmiljön

Tryck på den här tangenten eller
tangentbordsgenvägen

Om du vill göra det här

Ta bort

Ta bort markerade objekt.

Hem

Gå högst upp i listan.

End

Gå längst ned i listan.

PgUp

Gå en sida uppåt.

PgDn

Gå en sida nedåt.

Uppil

Gå upp till föregående kontakt för konversation.

Nedpil

Gå ned till nästa kontakt för konversation.

PPT-delning: äldre versioner av Powerpoint Viewer

Tryck på den här tangenten eller
tangentbordsgenvägen

Om du vill

Tabb

När innehållsutrymmet är i fokus kan du stega med Tabb genom kontrollerna för delning av PPT-filer (pilen Föregående, pilen Nästa, Miniatyrer och Anteckningar).

Högerpil

När fokus är i innehållsområdet flyttar HÖGERPIL till nästa klickning, eller till nästa bild om det inte finns någon klickning för animering i den aktuella bilden.

Vänster- eller högerpil

När miniatyrområdet är i fokus flyttas fokus till föregående eller nästa miniatyr utan att ändra aktiv bild.

Vänsterpil

När fokus är i innehållsområdet flyttar VÄNSTERPIL till föregående klickning, eller till föregående bild om det inte finns någon klickning för animering i den aktuella bilden.

Hem

När miniatyrområdet är i fokus flyttas fokus till miniatyren för den första bilden utan att ändra aktiv bild.

Retur

Markera den kontroll som är i fokus, eller den miniatyr som är i fokus i miniatyrområdet (ändrar aktiv bild).

End

När miniatyrområdet är i fokus flyttas fokus till miniatyren för den sista bilden utan att ändra aktiv bild.

Flikar i konversationer

Tryck på den här tangenten eller
tangentbordsgenvägen

Om du vill göra det här

Alt+Blanksteg

Öppna systemmenyn för fliken.

Ctrl+Skift+T

Ange fokus på flikobjekt i vyn för konversationer i flikar.

Ctrl+Tabb

Gå till nästa flik (löper igenom samtliga flikar kontinuerligt).

Ctrl+1,2…9

Växla till fliken med angivet nummer och flytta tangentbordsfokus till motsvarande konversation. Ctrl+1.

Ctrl+O

Docka eller avdocka markerad konversation i flikfönstret.

Esc

Stänga en flik.

Fortlöpande chatt

Samma kortkommandon gäller för fönstret för beständig chatt som för konversationsfönstret och snabbmeddelanden. (Inte tillgängligt för Microsoft 365 abonnemang.)

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×