Kortkommandon för Sway

Kortkommandon för Sway

Många användare hittar ett externt tangent bord med kortkommandon förSway hjälper dem att arbeta mer effektivt. För användare med rörelse- eller synnedsättning kan det vara enklare att använda kortkommandon än att använda pekskärmen, och kortkommandona är därmed ett nödvändigt alternativ till att använda musen.

Meddelanden: 

  • Kortkommandona i det här avsnittet gäller svensk tangentbordslayout. Tangenter i andra layouter stämmer kanske inte exakt med tangenterna på ett svenskt tangentbord.

  • Ett plus tecken (+) i en genväg innebär att du måste trycka på flera tangenter samtidigt.

  • Ett kommatecken (,) i en genväg innebär att du måste trycka på flera tangenter i ordning.

I den här artikeln beskrivs kortkommandona i Sway i Windows Web App.

Meddelanden: 

  • Om du snabbt vill hitta en genväg i den här artikeln kan du använda sökningen. Tryck på CTRL + F och skriv sedan sökorden.

I det här avsnittet

Vanliga kortkommandon

I den här tabellen visas de vanligaste kortkommandona i Sway.

Om du vill

Tryck på

Flytta från det övre navigerings fältet till det sekundära navigerings fältet till händelse förlopp eller design till åtgärds fönstret.

Ctrl+F6

Avbryt den aktuella åtgärden, ta bort den aktuella markeringen eller avsluta uppspelnings läget.

Esc

Kopiera text.

Ctrl+C

Klippa ut text.

Ctrl+X

Klistra in text.

Ctrl+V

Ta bort det markerade kortet och dess innehåll.

Del

Ångra den senaste åtgärden.

Ctrl+Z

Gör om den senaste åtgärden.

Ctrl+Y

Växla till vyn tillgänglighet .

Alt+Skift+V

Aktivera uppspelnings läget.

Alt+Skift+P

Dela den aktuella Sway.

Alt+Skift+S

Zooma in eller ut.

CTRL + plus tecken (+) eller minus tecken (-)

Navigera i Sway med bara tangent bordet

Om du vill

Tryck på

Flytta från det övre navigerings fältet till det sekundära navigerings fältet till händelse förlopp eller design till åtgärds fönstret.

Ctrl+F6

Flytta från åtgärds fönstret till händelse förlopp eller design till det sekundära navigerings fältet till det övre navigerings fältet.

Skift+Ctrl+F6

Öppna fönstret Infoga .

Alt+Skift+I

Öppna fönstret formatmallar .

Alt+Skift+G

Formatera text och kort

Om du vill

Tryck på

Använd fetstil för text.

Ctrl+F

Använd kursiv stil på text.

Ctrl+K

Tillämpa ett rubrik format på text.

Ctrl+Alt+1

Starta eller fortsätta en punkt lista.

Ctrl+punkt (.)

Starta eller Fortsätt en numrerad lista.

CTRL + snedstreck (/)

Lägga till eller redigera en hyperlänk.

Ctrl+K

Följ en hyperlänk.

Ctrl + klicka på länken

Gruppera alla kort i en kort markering.

Ctrl + G

Dela upp alla kort i en kort markering.

Ctrl+Skift+G

Kopiera alla kort i en kort markering.

Ctrl+C

Klipp ut alla kort i en kort markering.

Ctrl+X

Klistra in alla kort i en kort markering.

Ctrl+V

Markera och navigera i text

Om du vill

Tryck på

Markera ett tecken till vänster.

Skift + vänsterpil

Markera ett tecken till höger.

SKIFT + HÖGERPIL

Markera ett ord i taget.

CTRL + SKIFT + VÄNSTERPIL

Markera ett ord i taget.

CTRL + SKIFT + HÖGERPIL

Markera upp en rad i taget.

Skift + Uppåtpil

Välj nedåt en rad i taget.

Skift+Nedåtpil

Markera upp ett stycke i taget.

Ctrl + Skift + Uppåtpil

Markera nedåt ett stycke i taget.

CTRL + SKIFT + nedåtpil

Gå till föregående ord.

Ctrl+Vänsterpil

Gå till nästa ord.

Ctrl+Högerpil

Gå till början av stycket.

Ctrl+Uppåtpil

Gå till början av nästa stycke.

Ctrl+Nedåtpil

Interagera med kort

Om du vill

Tryck på

Välj det aktuella kortet.

Blanksteg

Flytta fokus till nästa kort.

Nedpil

Flytta fokus till föregående kort.

Uppil

Expandera den valda gruppen eller det markerade avsnittet.

Högerpil

Dölja den valda gruppen eller det markerade avsnittet.

Vänsterpil

Flytta det aktuella kortet upp i händelse förlopp.

Alt+Skift+uppåtpil

Flytta det aktuella kortet nedåt i händelse förlopp.

Alt+Skift+Nedåtpil

Spela upp en Sway-yta

Använd dessa tangent bords gen vägar när du för hands Grans kar eller spelar upp Sway.

Om du vill

Tryck på

Gå till föregående bild.

Vänsterpil

Gå till nästa bild.

Högerpil

Avsluta bild spelet.

ESC eller ALT + VÄNSTERPIL

Visa en jämförelse

När du spelar upp en Sway som innehåller en jämförelse använder du dessa kortkommandon för att styra avdelarens linje.

Om du vill

Tryck på

Flytta fokus till avdelarlinje.

Tabbtangenten

Dra åt vänster med delar.

Vänsterpil

Dra åt höger med delar.

Högerpil

Dra åt vänster med bild punkter.

Alt+vänsterpil

Dra åt höger med bild punkter.

Alt+högerpil

Fäst till vänster.

Ctrl+Vänsterpil

Fäst till höger.

Ctrl+Högerpil

Se även

Grundläggande uppgifter vid användning av en skärm läsare med Sway

Använda skärmläsare och snabbkommandon med Office-appar

I den här artikeln beskrivs kortkommandona i Sway i macOS Web App.

Meddelanden: 

  • I det här avsnittet antas att funktionstangenterna fungerar på vanligt sätt. Om du har ändrat denna systeminställning ska du inte trycka på FN-tangenten med funktions tangenter för att använda Sway gen vägen.

  • Om du snabbt vill hitta en genväg i den här artikeln kan du använda sökningen. Tryck på kommando + F och skriv sedan sökorden.

I det här avsnittet

Vanliga kortkommandon

Om du vill

Tryck på

Flytta från det övre navigerings fältet till det sekundära navigerings fältet till händelse förlopp eller design till åtgärds fönstret.

Kontroll+Fn+F6

Avbryt den aktuella åtgärden, ta bort den aktuella markeringen eller avsluta uppspelnings läget.

Esc

Kopiera text.

KOMMANDO + C

Klippa ut text.

KOMMANDO + X

Klistra in text.

KOMMANDO + V

Ta bort det markerade kortet och dess innehåll.

Del eller Backsteg

Ångra den senaste åtgärden.

KOMMANDO + Z

Gör om den senaste åtgärden.

KOMMANDO + Y

Växla till vyn tillgänglighet .

Alternativ+Skift+V

Aktivera uppspelnings läget.

Alternativ+Skift+P

Dela den aktuella Sway.

Alternativ+Skift+S

Navigera i Sway med bara tangent bordet

Om du vill

Tryck på

Flytta från det övre navigerings fältet till det sekundära navigerings fältet till händelse förlopp eller design till åtgärds fönstret.

Kontroll+Fn+F6

Flytta från åtgärds fönstret till händelse förlopp eller designtill det sekundära navigerings fältet till det övre navigerings fältet.

Kontroll+Skift+Fn+F6

Stänga ett hjälp tips eller en Sway -dialogruta.

Esc

Öppna och Stäng fönstret Infoga .

Alternativ+Skift+I

Öppna och Stäng fönstret formatmallar .

Alternativ+Skift+G

Gå tillbaka till Sway start sidan från spela upp, gå tillbaka till händelse förloppeller från händelse förlopp.

Alt+vänsterpil

Formatera text och kort

Om du vill

Tryck på

Använd fetstil för text.

KOMMANDO + B eller Ctrl + B

Använd kursiv stil på text.

KOMMANDO + I eller Ctrl + I

Tillämpa ett rubrik format på text.

Kontroll+Alternativ+1

Skapa en punkt lista.

CTRL + punkt (.)

Skapa en numrerad lista.

CTRL + snedstreck (/)

Lägga till eller redigera en hyperlänk.

Kontroll+K

Följ en hyperlänk.

CTRL + vänsterklick-mus

Gruppera alla kort i en kort markering.

Kontroll+G

Dela upp alla kort i en kort markering.

Kontroll+Skift+G

Kopiera alla kort i en kort markering.

Ctrl + C

Klipp ut alla kort i en kort markering.

Ctrl + X

Klistra in alla kort i en kort markering.

Ctrl + V

Markera och navigera i text

Om du vill

Tryck på

Markera ett tecken till vänster.

Skift + vänsterpil

Markera ett tecken till höger.

SKIFT + HÖGERPIL

Markera ett ord i taget.

Skift + Alt + Vänsterpil

Markera ett ord i taget.

SKIFT + ALT + HÖGERPIL

Markera upp en rad i taget.

Skift + Uppåtpil

Välj nedåt en rad i taget.

Skift+Nedåtpil

Markera upp ett stycke i taget.

Skift + Alt + uppåtpil

Markera nedåt ett stycke i taget.

Skift + Alt + nedåtpil

Gå till föregående ord.

Alt+vänsterpil

Gå till nästa ord.

Alt+högerpil

Gå till början av föregående stycke.

Alt+uppil

Gå till slutet av nästa stycke.

Alt+nedpil

Interagera med kort

Om du vill

Tryck på

Välj det aktuella kortet.

Blanksteg

Flytta fokus till nästa kort.

Nedpil

Flytta fokus till föregående kort.

Uppil

Expandera den valda gruppen eller det markerade avsnittet.

Högerpil

Dölja den valda gruppen eller det markerade avsnittet.

Vänsterpil

Flytta det aktuella kortet upp i händelse förlopp.

Alt+Skift+uppåtpil

Flytta det aktuella kortet nedåt i händelse förlopp.

Alt+Skift+nedåtpil

Spela upp en Sway-yta

Använd dessa tangent bords gen vägar när du för hands Grans kar eller spelar upp Sway.

Om du vill

Tryck på

Gå till föregående bild.

Vänsterpil

Gå till nästa bild.

Högerpil

Avsluta bild spelet.

ESC eller ALT + VÄNSTERPIL

Visa en jämförelse

När du spelar upp en Sway som innehåller en jämförelse kan använda följande kommandon för att styra avdelarlinjen.

Om du vill

Tryck på

Flytta fokus till avdelarlinje.

Tabbtangenten

Dra åt vänster med delar.

Vänsterpil

Dra åt höger med delar.

Högerpil

Dra åt vänster med bild punkter.

Alt+vänsterpil

Dra åt höger med bild punkter.

Alt+högerpil

Fäst till vänster.

KOMMANDO + vänsterpil

Fäst till höger.

KOMMANDO + HÖGERPIL

Se även

Hjälpmedel i Sway

Använda skärmläsare och snabbkommandon med Office-appar

Teknisk support för kunder med funktionshinder

Microsoft vill tillhandahålla bästa möjliga upplevelse för alla kunder. Om du har en funktionsnedsättning eller har frågor om hjälpmedel kan du kontakta Microsofts Answer Desk för hjälpmedel för teknisk support. Supportteamet som arbetar på Answer Desk för hjälpmedel har utbildning i att använda många populära hjälpmedelstekniker och kan erbjuda hjälp på engelska, spanska, franska och amerikanskt teckenspråk. På webbplatsen för Microsofts Answer Desk för hjälpmedel hittar du kontaktuppgifter för din region.

Om du är användare från en myndighet, kommersiell inrättning eller ett företag kan du kontakta Answer Desk för hjälpmedel för företag.

Obs!:  Den här sidan har översatts automatiskt och kan innehålla grammatiska fel och andra felaktigheter. Vår avsikt är att innehållet ska vara användbart för dig. Skulle du vilja svara på om informationen var till hjälp? Här är den engelska artikeln som en referens.

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×