Kortkommandon i OneNote för Mac

Kortkommandon i OneNote för Mac

Symbolen för uppläsning med etiketten Skärmläsarinnehåll. Det här avsnittet handlar om att använda en skärmläsare med Office

Den här artikeln vänder sig till personer med nedsatt syn som använder ett skärmläsarprogram med Office-produkterna och är en del av innehållsuppsättningen Hjälpmedel i Office. Mer allmän hjälp finns i Support för Office.

I den här artikeln listas kortkommandon för OneNote för Mac. Med kortkommandon kan du snabbt använda kommandon och funktioner utan att behöva en mus.

Meddelanden: 

 • Kortkommandona i det här avsnittet gäller för en svensk tangentbordslayout. Tangenter på tangentbord med andra layouter kanske inte stämmer exakt med tangenterna på ett svenskt tangentbord.

 • Kommandon som kräver att du trycker på och släpper flera tangenter samtidigt visas med ett plustecken (+). Kommandon som kräver att du trycker på flera tangenter i ordningsföljd visas med ett komma (,).

I det här avsnittet

Vanliga kortkommandon

I den här tabellen visas de vanligaste genvägarna i OneNote för Mac.

Om du vill göra det här

Trycker du på

Skapa en ny sida.

KOMMANDO + N

Markera alla objekt på den aktuella sidan.

KOMMANDO + A

(Fortsätt att trycka för att utöka markeringen.)

Markera sidrubriken.

KOMMANDO + Skift + T

Klippa ut markeringen.

KOMMANDO + X

Kopiera markeringen till Urklipp.

KOMMANDO + C

Klistra in innehållet i Urklipp.

KOMMANDO + V

Ångra den senaste åtgärden.

KOMMANDO + Z

Gör om den senaste åtgärden.

KOMMANDO + Y

Öppna anteckningsboken.

KOMMANDO + O

Stänga anteckningsboken.

KOMMANDO + Skift + W

Dra in ett stycke från vänster.

Tabb

Dra in ett stycke från var som helst i ett stycke.

KOMMANDO + avslutande hakparentes ( ] )

Ta bort ett styckeindrag från vänster.

Skift + Tabb eller KOMMANDO + inledande hakparentes ( [ )

Zooma in.

KOMMANDO + Plustecken (+)

Zooma ut.

KOMMANDO + Minustecken (-)

Återställa zoomning.

KOMMANDO + noll (0)

Dölja en utökad disposition.

Ctrl + Skift + plustecken ( + )

Utöka en dold disposition.

Ctrl + Skift + minustecken ( - )

Öppna en länk.

Markera länken, Skift + Retur

Kopiera den markerade textens format.

Alt + KOMMANDO + C

Klistra in det kopierade textformatet i den markerade texten.

Alt + KOMMANDO + V

Börja diktamen.

Tryck två gånger på Fn

Infoga emoji.

Ctrl + KOMMANDO + blanksteg

Komma igång

De kortkommandon där du ska trycka på två eller flera tangenter samtidigt visas med ett plustecken (+). Om du ska trycka på en tangent omedelbart efter en annan står tangenterna åtskilda med ett kommatecken (,).

Många tangentbord tilldelar specialfunktioner till funktionstangenter som standard. Om du vill använda funktionstangenten för andra ändamål måste du trycka på Fn + funktionstangenten.

På ett Mac-tangentbord betecknas kommandotangenten med symbolen KOMMANDO . Mer information om hur du ändrar tangenttilldelningen för ett kortkommando finns i Mac-hjälpen för din version av Macintosh-operativsystemet eller i det program du arbetar med. Se även Kortkommandon i OneNote för Mac längre fram i det här avsnittet.

Om en funktionstangent inte fungerar som du förväntar dig trycker du på Fn-tangenten plus funktionstangenten. Om du inte vill trycka på Fn-tangenten varje gång kan du ändra Apple-systeminställningarna.

Ändra inställningar för funktionstangenterna med musen

 1. Apple-menyn trycker du på Systeminställningar.

 2. Välj Tangentbord.

 3. På fliken Tangentbordet markerar du kryssrutan för Använd alla F1, F2 etc. som standardfunktionstangenter.

Ändra inställningar för funktionstangenterna med tangentbordet

 1. Tryck på KOMMANDO + blanksteg. Du hör "Spotlight-systemdialogrutan", och du uppmanas att börja skriva. Skriv </c0>sys</c0> och tryck på Retur.

 2. Du hör "Systeminställningar". Fokus är i sökfönstret.

 3. Skriv t och tryck på nedpilen tills du hör "Tillgänglighet, komplettering markerad". Tryck på Retur. Dialogrutan Hjälpmedel öppnas, så att du kan ange inställningar.

 4. Tryck på Tabb tills du hör "Du är för närvarande i en tabell".

 5. Tryck på nedpilen tills du hör "Tangentbord". Tryck på Tabb för att gå till knappen Öppna tangentbordsinställningar knappen och tryck på blanksteg.

 6. Tryck på Tabb tills du hör "Använd alla F1, F2, etc. som standardfunktionstangenter". Fokus är på en kryssruta. Tryck på blanksteg för att markera kryssrutan.

 7. Spara ändringarna och stäng dialogrutan genom att trycka på KOMMANDO + Alternativ + W.

Kortkommandokonflikter

Vissa kortkommandon för Windows står i konflikt med motsvarande standardkortkommandon i Mac OS. Det här avsnittet flaggar sådana genvägar med en asterisk. Om du vill använda dessa kortkommandon kan du behöva ändra inställningarna för Mac-datorns tangentbord och ändra kortkommandotangent för Visa skrivbordet.

Använda musen till att ändra systeminställningar för kortkommandon:

 1. Apple-menyn trycker du på Systeminställningar.

  Obs!: Om du vill använda Systeminställningar, måste du ha fullständig tangentbordsåtkomst aktiverad.

 2. Tryck på Tangentbord.

 3. Tryck på fliken Tangentbordsgenvägar.

 4. Klicka på Mission Control.

 5. Avmarkera kryssrutan för det kortkommando du vill använda.

Om du behöver utföra den här proceduren med endast tangentbordet läser du i avsnittet Hjälpmedel i Office för Mac.

Formatera text

Om du vill

Trycker du på

Påbörja en punktlista (osorterad).

Skriv en asterisk (*) och tryck sedan på blanksteg

OBS! Om du vill infoga en enda punkt i en text trycker du på Alt + 8

Påbörja en numrerad lista (sorterad).

Skriv 1. och tryck sedan på blanksteg

OBS! Du kan också trycka på KOMMANDO + /

Flytta upp (dra in) det markerade listobjektet.

KOMMANDO + ]

Sänk (dra ut) det markerade listobjektet.

KOMMANDO + [

Formatera markerad text som upphöjd text

KOMMANDO + Skift + Alt + likhetstecken (=)

Formatera markerad text som upphöjd text

KOMMANDO + Alt + likhetstecken (=)

Ångra den senaste åtgärden.

KOMMANDO + Z

Gör om den senaste åtgärden.

KOMMANDO + Y

Infoga innehåll

Om du vill

Trycker du på

Infoga en radbrytning utan att påbörja ett nytt stycke.

Skift + Retur

Infoga en radbrytning.

Skift + Retur

Infoga dagens datum.

KOMMANDO + D

Infoga dagens datum och aktuellt klockslag.

KOMMANDO + Skift + D

Infoga ekvationer (eller konvertera den markerade texten till en matematisk ekvation).

Ctrl + likhetstecken (=)

Använda Smart sökning.

Ctrl + Alt + KOMMANDO + L

Ta bort innehåll

Om du vill

Trycker du på

Ta bort ett tecken till vänster.

Ta bort

Ta bort ett tecken till höger.

Fn + Delete

Ta bort ett ord åt vänster.

Alt + Del

Ta bort ett ord åt höger.

Fn + Alt + Delete eller Alt + Del

Flytta markören

Om du vill

Tryck på

Flytta ett tecken till vänster.

Vänsterpil

Flytta ett tecken till höger.

Högerpil

Gå ett ord åt vänster.

Alt + vänsterpil

Flytta upp en rad.

Uppil

Flytta ned en rad.

Nedåtpil

Flytta till radens början.

KOMMANDO + vänsterpil

Flytta till slutet av raden.

KOMMANDO + högerpil

Flytta till början av ett ord till vänster.

Alt + Vänsterpil

Flytta till slutet av ordet till höger.

Alt + Högerpil

Gå till nästa stycke.

KOMMANDO + uppåtpil

Gå till föregående stycke.

KOMMANDO + nedåtpil

Rulla den aktuella sidan uppåt.

Page Up

Rulla den aktuella sidan nedåt.

Page Down

Gå till sidans start.

Kommando + uppåtpil

Gå längst ned på sidan.

Kommando + nedåtpil

Gå till nästa stycke.

Alt + Uppåtpil

Gå till föregående stycke.

Alt + Nedåtpil

Formatera tabeller

Om du vill

Trycker du på

Skapa en tabell.

Skriv en ny rad och tryck sedan på Tab

Skapa en till kolumn i en tabell med en enda rad.

Tabb

Skapa en ny rad när du befinner dig i sista cellen i en tabell.

OBS: tryck på Retur-tangenten en gång till om du vill avsluta tabellen.

Retur

Skapa en kolumn till höger om den aktuella kolumnen i en tabell.

KOMMANDO + Alt + R

Skapa en kolumn till vänster om den aktuella kolumnen i en tabell.

KOMMANDO + Alt + E

Skapa en rad nedanför den aktuella raden i en tabell.

KOMMANDO +Retur

Skapa ett nytt stycke i samma cell i en tabell.

Alt + Retur

Söka

Om du vill

Trycker du på

Söka på sidan.

KOMMANDO + F

Sök alla anteckningsböcker.

KOMMANDO + Alt + F

Navigera i en anteckningsbok

Om du vill

Trycker du på

Växla mellan olika avsnitt i en anteckningsbok.

KOMMANDO + Skift + vänster klammerparentes ( { ) eller höger klammerparentes ( } )

Växla mellan olika sidor i ett avsnitt.

 1. Börja med markören på en sida.

 2. Tryck på KOMMANDO + Ctrl + G för att flytta fokus till sidlistan.

 3. Tryck på uppåt- eller nedåtpiltangenten för att välja föregående eller nästa sida i avsnittet eller KOMMANDO + Page Up eller Page Down.

Flytta markerade stycken uppåt.

KOMMANDO + Skift + uppåtpil

Flytta markerade stycken nedåt.

KOMMANDO + Skift + nedåtpil

Flytta de markerade styckena åt vänster (minska indraget).

KOMMANDO + Skift + vänsterpil

Avancerad markörnavigering

Om du vill

Trycker du på

Flytta insättningspunkten uppåt på den aktuella sidan eller expandera sidan uppåt.

KOMMANDO + Alt + uppåtpil

Flytta insättningspunkten nedåt på den aktuella sidan eller expandera sidan nedåt.

KOMMANDO + Alt + nedåtpil

Flytta insättningspunkten åt vänster på den aktuella sidan eller expandera sidan åt vänster.

KOMMANDO + Alt + vänsterpil

Flytta insättningspunkten åt höger på den aktuella sidan eller expandera sidan åt höger.

KOMMANDO + Alt + högerpil

Flytta en bild eller ett objekt uppåt på sidan.

Markera bilden eller objektet och tryck sedan på KOMMANDO + Alt + Uppåtpil

Flytta en bild eller ett objekt nedåt på sidan.

Markera bilden eller objektet och tryck sedan på KOMMANDO + Alt + Nedåtpil

Andra kommandon

Om du vill

Trycker du på

Öppna andra anteckningsböcker eller skapa nya.

KOMMANDO + O

Visa en lista över öppna anteckningsböcker.

Ctrl + G

Skapa en ny anteckningsbokssida.

KOMMANDO + N

Öppna OneNote-inställningar.

KOMMANDO + komma ( , )

Flytta en sida till en annan plats.

KOMMANDO + Skift + M

Kopiera en sida till en annan plats.

KOMMANDO + Skift + C

Flytta eller kopiera sidan igen till det senast valda avsnittet.

Alt + KOMMANDO + T

Gå till helskärmsvisning.

Ctrl + KOMMANDO + F

Synkronisera den här anteckningsboken.

KOMMANDO + S

Synkronisera alla anteckningsböcker.

Skift + KOMMANDO + S

Flytta tangentbordsfokus till sidlistan.

Ctrl + KOMMANDO + G

Flytta tangentbordsfokus till listan i avsnittet.

Ctrl+ Skift + G

Se även

Lär dig att navigera i OneNote med tillgängliga funktioner

Använda en skärmläsare för att göra grundläggande uppgifter i OneNote

Teknisk support för kunder med funktionshinder

Microsoft vill tillhandahålla bästa möjliga upplevelse för alla kunder. Om du har en funktionsnedsättning eller har frågor om hjälpmedel kan du kontakta Microsofts Answer Desk för hjälpmedel för teknisk support. Supportteamet som arbetar på Answer Desk för hjälpmedel har utbildning i att använda många populära hjälpmedelstekniker och kan erbjuda hjälp på engelska, spanska, franska och amerikanskt teckenspråk. På webbplatsen för Microsofts Answer Desk för hjälpmedel hittar du kontaktuppgifter för din region.

Om du är användare från en myndighet, kommersiell inrättning eller ett företag kan du kontakta Answer Desk för hjälpmedel för företag.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×