Kortkommandon i PowerPoint för Mac

Obs!: Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Många användare tycker att de kan arbeta effektivare genom att använda ett externt tangentbord med kortkommandon för PowerPoint på Mac. För användare med rörlighets- eller synnedsättning kan det vara enklare att använda kortkommandon än att använda pekskärmen, och kortkommandona är därmed ett nödvändigt alternativ till att använda musen. Den här artikeln innehåller kortkommandon för PowerPoint på Mac.

Meddelanden: 

  • Kortkommandobeskrivningar gäller amerikansk tangentbordslayout. Det är inte säkert att tangenterna på tangentbord med layouter på andra språk stämmer med tangenterna på svenska tangentbord. Tangentbordsgenvägar för bärbara datorer kan också skilja sig åt.

  • De kortkommandon där du ska trycka på två eller flera tangenter samtidigt visas i den här artikeln med ett plustecken (+). Om du måste trycka på en tangent omedelbart efter en annan står tangenterna åtskilda med ett kommatecken (,).

  • Inställningarna i vissa versioner av Macintosh-operativsystem och vissa verktygsprogram kan vara i konflikt med kortkommandon och och funktionstangeter i Office. Information om hur du ändrar tangenttilldelningen för ett kortkommando finns i Mac-hjälpen för din version av operativsystemet, eller i verktygsprogrammet.

  • Om du inte hittar ett kortkommando här som motsvarar det du behöver kan du skapa ett eget kortkommando.

I det här avsnittet

Redigera text och objekt

Om du vill

Trycker du på

Ta bort ett tecken till vänster.

TA BORT

Ta bort ett tecken till höger.

FUNKTION + TA BORT

Klippa ut markerad text eller objekt

KOMMANDO + X

Kopiera den markerade texten eller objektet

KOMMANDO + C

Klistra in text eller objekt som har klippts ut eller kopierats

KOMMANDO + V

Klistra in special

KOMMANDO + CTRL + V

Öka teckenstorleken

KOMMANDO + SKIFT + >

Minska teckenstorleken

KOMMANDO + SKIFT + <

Använda fetstil

KOMMANDO + B

Stryka under text

KOMMANDO + U

Använda kursiv stil

KOMMANDO + I

Centrera ett stycke

KOMMANDO + E

Marginaljustera ett stycke

KOMMANDO + J

Vänsterjustera ett stycke

KOMMANDO + L

Högerjustera ett stycke

KOMMANDO + R

Upprepa den senaste åtgärden

KOMMANDO + Y

Ångra den senaste åtgärden

KOMMANDO + Z

Öppna dialogrutan Formatera text, Teckensnitt

KOMMANDO + T

Öppna dialogrutan Formatera text, Stycke

KOMMANDO + ALTERNATIV + M

Överst på sidan

Flytta runt i texten

Om du vill

Tryck på

Till början av ett ord eller ett ord åt vänster

ALTERNATIV + VÄNSTERPIL

Flytta ett ord åt höger

ALTERNATIV + HÖGERPIL

Flytta till slutet av en rad

KOMMANDO + HÖGERPIL

Flytta till början av en rad

KOMMANDO + VÄNSTERPIL

Till början av ett stycke eller ett stycke upp

ALTERNATIV + UPPÅTPIL

Flytta ned ett stycke

ALTERNATIV + NEDPIL

Till början eller slutet av all text i det objekt som du redigerar

KOMMANDO + UPPIL/NEDPIL

Överst på sidan

Arbeta med objekt

Om du vill

Trycker du på

Markera nästa objekt

TABB

Markera föregående objekt

SKIFT + TABB

Markera alla objekt och all text.

KOMMANDO + A

Flytta det valda objektet i pilens riktning

Piltangenterna eller KOMMANDO + piltangent

Gruppera de markerade objekten

KOMMANDO + ALTERNATIV + G

Dela upp de markerade objekten

KOMMANDO + ALTERNATIV + SKIFT + G

Gruppera om de valda objekten

KOMMANDO + ALTERNATIV + J

Rotera de markerade objekten medurs

ALTERNATIV + högerpil

Rotera de markerade objekten moturs

ALTERNATIV + vänsterpil

Formatera det markerade objektet

KOMMANDO + SKIFT + 1

Duplicera markerade objekt

KOMMANDO + D

CTRL + dra

Ändra storlek på markerade objekt

SKIFT + piltangenterna

Överst på sidan

Presentationer

Om du vill

Trycker du på

Skapa en ny presentation

KOMMANDO + N

Skapa en ny presentation med en mall från galleriet av PowerPoint-presentationer

KOMMANDO + SKIFT + P

Infoga en ny bild

KOMMANDO + SKIFT + N

Zooma ut

KOMMANDO + MINUSTECKEN

Zooma in

KOMMANDO + PLUSTECKEN

Skapa en kopia av den markerade bilden

KOMMANDO + SKIFT + D

Öppna en presentation

KOMMANDO + O

Stänga en presentation

KOMMANDO + W

Skriva ut en presentation

KOMMANDO + P

Spara en presentation

KOMMANDO + S

Spara en presentation med ett annat namn, på en annan plats eller i ett annat filformat.

KOMMANDO + SKIFT + S

Avsluta PowerPoint

KOMMANDO + Q

Söka efter text och formatering

KOMMANDO + F

Lägga till en hyperlänk i markerad text, en bild eller ett objekt

KOMMANDO + K

Avbryta ett kommando, till exempel Spara Som

ESC

Ångra en åtgärd

KOMMANDO + Z

Gör om eller upprepa en åtgärd

KOMMANDO + Y

Gå igenom flera öppna presentationer.

KOMMANDO + ~

Öppna en nyligen använd fil

KOMMANDO + SKIFT + O

Överst på sidan

Byta vy

Om du vill

Trycker du på

Växla till normalvy

KOMMANDO + 1

Växla till bildsorteringsvyn

KOMMANDO + 2

Växla till vyn för att visa anteckningssidor

KOMMANDO + 3

Växla till dispositionsvy

KOMMANDO + 4

Växla till bildspel

KOMMANDO + SKIFT + RETUR

Växla till helskärm (dölja menyer)

KOMMANDO + CTRL + F

Växla till föredragshållarvyn

ALT + RETUR

Visa eller dölja stödlinjer.

KOMMANDO + ALTERNATIV + CTRL + G

Växla till vyn för åhörarkopiebakgrund

KOMMANDO + ALTERNATIV + 2 eller SKIFT + klicka på Bildsortering Knappen Bildsortering

Växla till bildbakgrundsvyn

KOMMANDO + ALTERNATIV + 1 eller SKIFT + klicka på Normalvy Knappen Normalvy

Växla till vyn anteckningsbakgrund

KOMMANDO + ALTERNATIV + 3

Överst på sidan

Markera text

Om du vill markera

Tryck på

Flytta ett tecken åt höger

SKIFT + HÖGERPIL

Flytta ett tecken åt vänster

SKIFT + VÄNSTERPIL

Från insättningspunkten till samma punkt en rad upp

SKIFT+UPPÅTPIL

Från insättningspunkten till samma punkt en rad ned

SKIFT+NEDPIL

All text till början av raden

KOMMANDO + SKIFT + VÄNSTERPIL

All text till slutet av raden

KOMMANDO + SKIFT + HÖGERPIL

Från insättningspunkten till slutet av stycket

SKIFT + ALTERNATIV + NEDÅTPIL

Från insättningspunkten till början av stycket

SKIFT + ALTERNATIV + UPPÅTPIL

Överst på sidan

Bildspel

Du kan använda följande kortkommandon när du kör bildspelet i helskärmsläge, med eller utan föredragshållarvyn.

Tips: Du kan trycka på tangenten / under ett bildspel för att visa en lista med kortkommandon.

Om du vill

Trycker du på

Utföra nästa animering eller visa nästa bild.

N, PGDN, HÖGERPIL, NEDPIL eller BLANKSTEG (eller så kan du klicka med musknappen)

Gå tillbaka till föregående animering eller föregående bild.

P, SIDA UPP, VÄNSTERPIL, UPPIL eller TA BORT

Gå till bildnummer

Numret på den bild som du vill visa. Tryck sedan på RETUR.

Visa en svart skärm eller gå tillbaka till bildspelet från en svart skärmbild

B

PUNKT

SKIFT + B

Visa en vit skärm eller gå tillbaka till bildspelet från en vit skärmbild

W

KOMMA

SKIFT + W

Spela upp bildspel från den första bilden

KOMMANDO + SKIFT+ RETUR

Spela upp bildspel från aktuell bild

KOMMANDO + RETUR

Avsluta ett bildspel

ESC, KOMMANDO + PUNKT eller BINDESTRECK

Radera anteckningar på skärmen

R

SKIFT + E

Gå till nästa dolda bild om nästa bild är dold

D

Dölja muspekaren

KOMMANDO + I

Gör så att den dolda muspekaren visas automatiskt när muspekaren vidrörs

KOMMANDO + U

Visa dold pekare och/eller ändra pekaren till en penna

KOMMANDO + P

Visa dold pekare och/eller ändra pekaren till en pil

KOMMANDO + A

Dölja pekaren när du flyttar musen

CTRL + H

Visa snabbmenyn

Håll ned KONTROLL och klicka med musen.

Visa synonymer för ett ord som du markerat

KOMMANDO + ALTERNATIV + CTRL + R

Visa smart uppslag för markerade ord och fraser

KOMMANDO + ALTERNATIV + CTRL + L

Växla till föredragshållarvyn

ALT + RETUR

Överst på sidan

Arbeta med tabeller

Om du vill

Trycker du på

Flytta till nästa cell.

TABB

Flytta till föregående cell.

SKIFT + TABB

Flytta till nästa linje eller rad.

NEDPIL

Flytta till föregående linje eller rad.

UPPIL

Börja på ett nytt stycke i en cell

RETUR

Lägga till en ny rad längst ned i tabellen.

TABB i slutet av sista raden

Överst på sidan

Fönster och dialogrutor

Om du vill

Tryck du på

Stäng aktivt fönster

KOMMANDO + W

Utföra den åtgärd som tilldelats en standardknapp i en dialogruta.

RETUR

Avbryta ett kommando och stänga dialogrutan

ESC

Dölja det aktuella fönstret

KOMMANDO + H

Minimera det aktuella fönstret

KOMMANDO + M

Överst på sidan

Rita

Om du vill

Trycker du på

Växla ritläge

KOMMANDO + CTRL + Z

Överst på sidan

Se även

Lär dig att navigera i PowerPoint med hjälpmedelsfunktioner

Grundläggande uppgifter för att skapa en presentation i PowerPoint med en skärmläsare

Teknisk support för kunder med funktionshinder

Microsoft vill tillhandahålla bästa möjliga upplevelse för alla kunder. Om du har en funktionsnedsättning eller har frågor om hjälpmedel kan du kontakta Microsofts Answer Desk för hjälpmedel för teknisk support. Supportteamet som arbetar på Answer Desk för hjälpmedel har utbildning i att använda många populära hjälpmedelstekniker och kan erbjuda hjälp på engelska, spanska, franska och amerikanskt teckenspråk. På webbplatsen för Microsofts Answer Desk för hjälpmedel hittar du kontaktuppgifter för din region.

Om du är användare från en myndighet, kommersiell inrättning eller ett företag kan du kontakta Answer Desk för hjälpmedel för företag.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×