Kortkommandon i PowerPoint för webben

Många användare tycker att de kan arbeta effektivare genom att använda ett externt tangentbord med kortkommandon för PowerPoint för webben i Windows. För användare med rörlighets- eller synnedsättning kan det vara enklare att använda kortkommandon än att använda pekskärmen, och kortkommandona är därmed ett nödvändigt alternativ till att använda musen. Den här artikeln innehåller kortkommandon för PowerPoint för webben i Windows.

Meddelanden: 

 • Tangentbordsgenvägar i det här avsnittet gäller svensk tangentbordslayout. Tangenter i andra layouter stämmer kanske inte exakt med tangenterna på ett svenskt tangentbord. 

 • Om ett kortkommando kräver att du trycker på två eller fler tangenter samtidigt är tangenterna i den här artikeln separerade med ett plustecken (+). Om du måste trycka på en tangent omedelbart efter en annan står tangenterna åtskilda med ett kommatecken (,).

 • Om du använder en Mac använder du i de flesta fall (men inte alla) Cmnd ( Bild av ikonen för MAC-kommandoknappen ) på de platser där artikeln hänvisar till Ctrl. 

I det här avsnittet

Vanliga kortkommandon

Följande tabell innehåller de kortkommandon som du förmodligen använder ofta i PowerPoint för webben.

Om du vill

Trycker du på

Infoga en ny bild.

Flytta fokus till miniatyrfönstret och tryck på Ctrl+M.

Ta bort markerad text, objekt eller bild.

Delete-tangenten

Flytta en form.

Piltangenterna

Gå till nästa bild.

Tangenten Page Down

Gå till föregående bild.

Tangenten Page Up

Avsluta bildspelet

Esc

Komma igång

Kortkommandona i det här avsnittet gäller svensk tangentbordslayout. Tangenter i andra layouter stämmer kanske inte exakt med tangenterna på ett svenskt tangentbord.

Om ett kortkommando kräver att du trycker på två eller fler tangenter samtidigt är tangenterna i den här artikeln separerade med ett plustecken (+). Om du måste trycka på en tangent omedelbart efter en annan står tangenterna åtskilda med ett kommatecken (,).

PowerPoint för webben körs i webbläsaren och därför används inte samma snabbtangenter som de som används i PowerPoint för skrivbordet. Om du till exempel trycker på Alt-tangenten flyttas fokus till webbläsarens menyrad, och välbekanta kortkommandon som Ctrl+P (Skriv ut) och F1 (Hjälp) aktiverar webbläsarkommandon istället för PowerPoint för webben-kommandon.

Om du vill flytta fokus till olika delar av PowerPoint för webben-gränssnittet (till exempel från menyfliksområdet till miniatyrrutan) trycker du på Ctrl + F6 för att flytta framåt eller på Ctrl + Skift + F6 för att flytta bakåt och för att flytta in och ut från innehållet i en bild. Du förflyttar dig mellan kommandon i PowerPoint för webben genom att trycka på Tabb för att flytta framåt, Skift + Tabb för att flytta bakåt och Retur för att välja.

Tips: Om du snabbt vill ange ett kommando i redigeringsvyn flyttar du fokus till rutan Tala om det genom att trycka på Alt+Q och skriver sedan det kommando du vill använda. Välj ett kommando genom att trycka på uppilen eller nedpilen och sedan på Retur.

Navigera med bara tangentbordet

I läsvyn finns en vågrät lista med kommandon högst upp på skärmen ovanför dokumentet. Tryck på Tabb tills raden med kommandon har fokus och tryck sedan på Tabb för att flytta mellan kommandona. Tryck på Retur för att välja ett kommando.

Du växlar till redigeringsvyn genom att gå till kommandot Redigera presentation och trycka på Retur. Välj sedan Redigera i PowerPoint för webben.

I redigeringsvyn är menyfliksområdet navigeringsremsan högst upp i PowerPoint för webben-fönstret. Menyfliksområdet är uppdelat i flikar. Varje flik visar olika uppsättningar verktyg och funktioner, bestående av grupper, där varje grupp innehåller ett eller flera kommandon. Du använder menyfliksområdet genom att trycka på Ctrl+F6 flera gånger tills menyfliksområdet får fokus.

Andra kortkommandon för användning av menyfliksområdet är följande:

 • För att växla mellan flikar trycker du på Tabb eller Skift+Tabb.

 • Tryck på Retur om du vill gå till menyfliksområdet för den markerade fliken.

 • För att växla mellan kommandon på menyfliksområdet trycker du på Tabb eller Skift+Tabb.

Kontroller aktiveras på olika sätt beroende på typen av kontroll:

 • Om det valda kommandot är en knapp eller en delningsknapp aktiverar du den genom att trycka på Blanksteg.

 • Om det valda kommandot är en lista (som teckensnittslistan) trycker du på nedåtpilen för att öppna listan. Tryck sedan på uppil eller nedpil för att flytta mellan objekt. Tryck på Retur när det objekt som du vill använda är markerat.

 • Om det markerade kommandot är ett galleri använder du Tabb för att gå till kommandot Mer för galleriet och trycker sedan på Retur för att öppna galleriet. Använd Tabb för att flytta mellan objekten och tryck på Retur för att välja ett.

Navigera i läsvyn

Om du vill

Trycker du på

Gå till nästa bild.

N

Gå till föregående bild.

P

Gå till en viss bild.

G, ange bildnumret, tryck på Tabb och tryck sedan på Retur.

Navigera i bildspelsvyn

Om du vill

Trycker du på

Gå till nästa bild.

N

Gå till föregående bild.

P

Gå till en viss bild.

G, ange bildnumret, tryck på Tabb och tryck sedan på Retur.

Aktivera eller inaktivera bildtexter och undertexter

J

Avsluta bildspelet.

Esc

Navigera i redigeringsvyn

Navigera i menyfliksområdet och i fönsterrutor

Du bläddrar igenom kortkommandoområdena i PowerPoint för webben genom att trycka på Ctrl+F6. I den här ordningen bläddrar du igenom Bilder, åtgärdsfönster och staplar med kortkommandot:

 1. Bildpanel

 2. Panelen Kommentarer (om det är öppet)

 3. Panelen Anteckningar (om det är öppet)

 4. Statusfält

 5. Översta raden

 6. Menyfliksområdet

 7. Miniatyrfönstret

  Ctrl+F6 (Loop)

Om du vill

Trycker du på

Flytta från bildfönstret, panelen Kommentarer, panelen Anteckningar, statusfältet, namnlisten, menyfliksområdet och miniatyrpanelen.

Ctrl+F6

Flytta i omvänd ordning från bildfönstret, miniatyrpanelen, menyfliksområdet, namnlisten, statusfältet, panelen Anteckningar och panelen Kommentarer.

Skift+Ctrl+F6

Gå till en annan flik i menyfliksområdet

Tabb, Retur

Utför det markerade kommandot i menyfliksområdet

Retur

Flytta mellan kommandon i menyfliksområdet.

Tabbtangenten

Flytta mellan grupper av funktioner i menyfliksområdet.

Ctrl+vänster pil eller högerpil

Redigera bilder

Om du vill

Trycker du på

Skapa en ny bild efter den markerade miniatyrbilden.

Ctrl+M

Flytta från vänster till höger i platshållare på en bild.

Tabbtangenten

Markera eller redigera den aktuella platshållaren.

Retur eller F2

Sluta redigera text i en platshållare.

F2

Markera flera enstaka objekt.

Ctrl+klicka eller Skift+klicka

Markera flera objekt.

Klicka+dra, Skift+dra eller Ctrl+dra

Markera alla objekt på sidan.

Ctrl+A

Markera all text i den aktiva textrutan

Ctrl+A

Kopiera bild

Ctrl+C

Klistra in bild

Ctrl+V

Ångra

Ctrl+Z

Upprepa

Ctrl+Y

Ändra ordning på miniatyrbilder när miniatyrfönstret är aktivt:

 • Flytta bilden uppåt en position

 • Flytta bilden nedåt en position

 • Flytta bilden till första positionen

 • Flytta bilden till den sista positionen

Ctrl+Vänsterpil

Ctrl+Vänsterpil

Ctrl+Skift+Uppåtpil

Ctrl+Skift+Nedåtpil

Minsta teckenstorleken

Ctrl + [

Öka teckenstorleken

Ctrl + ]

Flytta insättningspunkten inom platshållare och anteckningar

Om du vill

Trycker du på

Flytta ett tecken åt höger.

Högerpil

Flytta ett tecken åt vänster.

Vänsterpil

Flytta ett ord åt höger.

Ctrl+Högerpil

Flytta ett ord åt vänster.

Ctrl+Vänsterpil

Flytta upp en rad.

Uppil

Flytta ned en rad.

Nedpil

Flytta ett stycke uppåt.

Ctrl+Uppil

Flytta ett stycke nedåt.

Ctrl+Nedpil

Flytta till början av raden.

Hem-tangent

Flytta till slutet av raden.

End

Flytta till början av platshållaren eller anteckningar.

Ctrl+Home

Flytta till slutet av platshållaren eller anteckningar.

Ctrl+End

Markera innehåll: utvidga markering

Om du vill

Trycker du på

Markera ett tecken åt höger.

Skift+Högerpil

Markera ett tecken åt vänster.

Skift+Vänsterpil

Markera ett ord åt höger.

Skift+Ctrl+Högerpil

Markera ett ord åt vänster.

Skift+Ctrl+Vänsterpil

Markera en rad uppåt.

Skift+Uppil

Markera en rad nedåt.

Skift+Nedpil

Markera ett stycke uppåt.

Skift+Ctrl+Uppåtpil

Markera ett stycke nedåt.

Skift+Ctrl+Nedåtpil

Markera till början av stycket.

Skift+Home

Markera till slutet av stycket.

Skift+End

Markera till början av platshållaren eller anteckningar.

Skift+Ctrl+Home

Markera till slutet av platshållaren eller anteckningar.

Skift+Ctrl+End

Markera allt inom platshållaren eller anteckningar.

Ctrl+A

Redigera text

Om du vill

Trycker du på

Spara ändringar.

Ändringarna sparas automatiskt i PowerPoint för webben.

Klippa ut markerad text.

Ctrl+X

Kopiera markerad text.

Ctrl+C

Klistra in text.

Ctrl+V

Klistra in text, oformaterad.

Ctrl+Skift+V

Infoga hyperlänk

Ctrl+I

Ångra den senaste ändringen.

Ctrl+Z

Gör om den senast ångrade åtgärden.

Ctrl+Y

Vänsterjustera det markerade stycket.

Ctrl+J

Flytta en markerad form

Om du vill

Trycker du på

Knuffa formen åt höger.

Högerpil

Knuffa formen åt vänster.

Vänsterpil

Knuffa formen uppåt.

Uppil

Knuffa formen nedåt.

Nedpil

Arrangera en markerad form

Flytta formen längst bak.

Ctrl+Skift+Vänster hakparentes( [ )

Flytta formen bakåt.

Ctrl+Vänster hakparentes ( [ )

Flytta formen längst fram.

Ctrl+Skift+Höger hakparentes ( ] )

Flytta formen framåt.

Ctrl+Höger hakparentes ( ] )

Formatera text

Om du vill

Tryck på

Formatera markerad text med fetstil

Ctrl+F

Gör markerad text kursiv.

Ctrl+K

Gör markerad text understruken.

Ctrl+U

Vänsterjustera markerad text.

Ctrl+L

Högerjustera markerad text.

Ctrl+R

Centrera markerad text.

Ctrl+E

Arbeta med kommentarer

Förutom kortkommandot för ”lägg till en ny kommentar” fungerar kortkommandona för Kommentarer nedan bara när fönstret Kommentarer är aktivt och i fokus.

Om du vill

Trycker du på

Lägg till en ny kommentar.

Ctrl+Alt+M  

(eller Bild av ikonen för MAC-kommandoknappen +Skift+M på en Mac)

Gå till nästa kommentarstråd (dokument, kalkylblad, bild)  

Nedpil 

Gå till föregående kommentarstråd (dokument, kalkylblad, bild)  

Upppil 

Utöka en kommentarstråd när fokus ligger på den  

Högerpil 

Dölj en kommentarstråd  

Vänsterpil 

Gå till nästa svar i en kommentarstråd  

Nedpil 

Gå till föregående svar i en tråd eller den överordnade kommentaren 

Uppåtpil 

Stäng fönster  

Tabb 

Svarsruta 

Tabb 

Redigera en överordnad kommentar/ett svar

Tabb när fokus är på den överordnade kommentaren/svaret

Publicera en kommentar/ett svar eller spara ändring 

Ctrl + Retur 

Kasta bort ett utkast av en kommentar/ett svar eller ändring 

Esc 

Utöka en kommentarstråd via knappen ”Visa fler svar” i tråden  

Tabb 

Se även

Lär dig att navigera i PowerPoint med hjälpmedelsfunktioner

Grundläggande uppgifter för att skapa en presentation i PowerPoint med en skärmläsare

Teknisk support för kunder med funktionshinder

Microsoft vill tillhandahålla bästa möjliga upplevelse för alla kunder. Om du har en funktionsnedsättning eller har frågor om hjälpmedel kan du kontakta Microsofts Answer Desk för hjälpmedel för teknisk support. Supportteamet som arbetar på Answer Desk för hjälpmedel har utbildning i att använda många populära hjälpmedelstekniker och kan erbjuda hjälp på engelska, spanska, franska och amerikanskt teckenspråk. På webbplatsen för Microsofts Answer Desk för hjälpmedel hittar du kontaktuppgifter för din region.

Om du är användare från en myndighet, kommersiell inrättning eller ett företag kan du kontakta Answer Desk för hjälpmedel för företag.

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×