Datatyp     Currency

Posttyp     Angett

Beskrivning     För en arbetsresurs (personer och utrustning) visar fältet Kostnad per tillfälle kostnaden som påförs varje gång en resurs används. Det läggs till varje gång en arbetsresursenhet tilldelas till en aktivitet. Det varierar inte beroende på hur lång tid du använder resursen. För en materialresurs visar fältet Kostnad per tillfälle kostnaden som påförs samtidigt, oavsett antalet enheter.

Användningsområden     Lägg till fältet Kostnad per användning i en resursvy om du vill ange en kostnad för en arbetsresurs om resursen debiterar en fast avgift i stället för (eller utöver) en variabel, eller timavgift. För en materialresurs använder du det här fältet för att ange en kostnad som påförs en gång, oavsett antalet enheter.

Exempel     Varje gång du använder en viss tjänst finns det en fast leveransavgift på 10 USD. Du anger ett värde per kostnad per användning på 10 kr. Den här debiteringsavgiften tillämpas varje gång tjänsten används.

I samma projekt finns det en fast lagringsavgift på 350 kr som är kopplad till användningen av bundna materialresurser. Du anger kostnaden per användning på 350 kr. Den här debiteringsavgiften tillämpas endast en gång.

Kommentarer     Du kan variera kostnaden per tillfälle över tid. I kostnadstabellerna i dialogrutan Resursinformation kan du ange ett datum och en ny kostnadssats som ska börja på ett visst datum.

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Microsoft Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Hur nöjd är du med översättningskvaliteten?
Vad påverkade din upplevelse?

Tack för din feedback!

×