Kostnadsavvikelse (fält)

Obs!:  Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

I tilldelningsfältet Kostnadsavvikelse visas skillnaden mellan originalkostnad och total kostnad för en aktivitet, resurs eller tilldelning. Den totala kostnaden är den aktuella uppskattade kostnaden baserad på verkliga kostnader och återstående kostnader.

Det finns flera kategorier av fälten Kostnadsavvikelse.

Datatyp    Valuta

Kostnadsavvikelse (aktivitetsfält)

Typ av post    Beräknad

Beräkning    I Microsoft Office Project beräknas kostnadsavvikelsen så här:

Kostnadsavvikelse = Kostnad - Originalkostnad

Bästa användning    Lägg till fältet Kostnadsavvikelse i en aktivitetslista när du vill se om du ligger under, över eller inom budgetramarna för en aktivitet. Använd det här fältet när du vill värdera aktuellt utfall under ett projekt. När ett projekt avslutats kan du använda det här fältet som stöd vid kostnadsanalys och planering av framtida projekt.

Exempel    Originalkostnaden för en aktivitet är 5 000 kr, eftersom du inledningsvis uppskattade att det skulle ta 10 timmar för en resurs som kostar 500 kr per timme att slutföra den. Om resursen endast behöver 5 timmar för att slutföra aktiviteten är originalkostnaden 5 000 kr och kostnaden uppdateras till 2 500 kr. Därför visas kostnadsavvikelsen -2 500 kr, vilket innebär att du har underskridit budgeten med 2 500 kr.

Obs!    Om kostnadsavvikelsen är negativ ligger kostnaden för aktiviteten just då under det budgeterade beloppet, eller originalbeloppet. Om kostnadsavvikelsen är positiv ligger kostnaden för aktiviteten just då över budgeten. När aktiviteten avslutas visar det här fältet skillnaden mellan originalkostnaderna och de verkliga kostnaderna.

Kostnadsavvikelse (resursfält)

Typ av post    Beräknad

Beräkning    I Microsoft Office Project beräknas kostnadsavvikelsen så här:

Kostnadsavvikelse = Kostnad - Originalkostnad

Bästa användning    Lägg till fältet Kostnadsavvikelse i en resursvy när du vill se om du ligger under, över eller inom budgetramarna för en resurs. Under ett projekt använder du det här fältet till att utvärdera aktuellt utfall mot budget. När ett projekt avslutats kan du använda det här fältet som stöd vid kostnadsanalys och planering av framtida projekt.

Exempel    Originalkostnaden för en tilldelning är 50 000 kr och kostnaden (total kostnad) är 45 000 kr. Kostnadsavvikelsen är - 5 000 kr vilket innebär att du ligger 5 000 kr under budget.

Obs!    Om kostnadsavvikelsen är negativ ligger kostnaden för resursen just då under det budgeterade beloppet, eller originalbeloppet. Om kostnadsavvikelsen är positiv ligger kostnaden för resursen just då över budgeten.

Kostnadsavvikelse (tilldelningsfält)

Typ av post    Beräknad

Beräkning    I Microsoft Office Project beräknas kostnadsavvikelsen så här:

Kostnadsavvikelse = Kostnad - Originalkostnad

Bästa användning    Lägg till fältet Kostnadsavvikelse i listdelen av vyn Aktivitetsanvändning eller Resursanvändning när du vill se om du ligger under, över eller exakt inom budgetramarna för en tilldelning. Under pågående projekt kan du använda det här fältet när du vill värdera aktuellt utfall mot budget. När ett projekt har avslutats kan du använda det här fältet som stöd vid kostnadsanalys och planering av framtida projekt.

Exempel    Om originalkostnaden för en tilldelning är 5 000 kr och kostnaden (total kostnad) är 4 000 kr är kostnadsavvikelsen -1 000 kr, vilket innebär att du ligger 1 000 kr under budget.

Obs!    Om kostnadsavvikelsen är negativ ligger kostnaden för tilldelningen just då under det budgeterade beloppet, eller originalbeloppet. Om kostnadsavvikelsen är positiv ligger kostnaden för tilldelningen just då över budgeten. När tilldelningen avslutas visar det här fältet skillnaden mellan originalkostnaderna och de verkliga kostnaderna.

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×