Returnerar det minsta värdet för vilket den kumulativa binomialfördelningen är mindre än eller lika med villkorsvärdet. Använd den här funktionen för kvalitetsbedömningsprogram. Du kan t ex använda KRITBINOM för att avgöra det största tillåtna antalet feltillverkade delar som får komma från ett monteringsband under en körning utan att hela partiet kasseras.

Viktigt!: Den här funktionen har ersatts med minst en ny funktion som erbjuder förbättrad precision och vars namn bättre speglar deras användning. Även om funktionen är bakåtkompatibel bör du överväga att använda de nya funktionerna hädanefter eftersom det inte är säkert att den här funktionen är tillgänglig i framtida versioner av Excel.

Mer information om den nya funktionen finns i Funktionen BINOM.INV.

Syntax

KRITBINOM(försök;sannolikhet_l,alfa)

Syntaxen för funktionen KRITBINOM har följande argument:

  • Försök     Obligatoriskt. Antalet Bernoulli-försök.

  • Sannolikhet_l     Obligatoriskt. Sannolikheten att lyckas i varje försök.

  • Alfa     Obligatoriskt. Villkorsvärdet.

Kommentarer

  • Om ett argument är icke-numeriskt, returnerar KRITBINOM felvärdet #VÄRDEFEL!.

  • Om försök inte är ett heltal, avkortas det.

  • Om försök < 0, returnerar KRITBINOM felvärdet #OGILTIGT!.

  • Om probability_s är <= 0 eller probability_s => 1, returnerar KRITBINOM #NUM! felvärde.

  • Om alfa<= 0 eller alfa => 1, returnerar KRITBINOM #NUM! felvärdet #OGILTIGT!.

Exempel

Kopiera exempeldata i följande tabell och klistra in dem i cell A1 i ett nytt Excel-kalkylblad. När du vill att formlerna ska visa resultat markerar du dem, trycker på F2 och sedan på Retur. Om det behövs kan du justera kolumnbredderna så att alla data visas.

Data

Beskrivning

6

Antalet Bernoulli-försök

0,5

Sannolikheten att lyckas i varje försök

0,75

Villkorsvärde

Formel

Beskrivning

Resultat

=KRITBINOM(A2;A3;A4)

Det minsta värdet för vilket den kumulativa binomialfördelningen är större än eller lika med ett villkorsvärde

4

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina kunskaper

UTFORSKA UTBILDNING >

Få nya funktioner först

ANSLUT TILL MICROSOFT INSIDERS >

Hade du nytta av den här informationen?

Hur nöjd är du med språkkvaliteten?
Vad påverkade din upplevelse?

Tack för din feedback!

×