KVADRATSUMMA (funktionen KVADRATSUMMA)

Returnerar summan av argumentens kvadrater.

Syntax

KVADRATSUMMA(värde1;värde2; ...)

Värde1;värde2;...     är 1 till 30 argument vilkas kvadrater ska summeras.

Exempel

Formel

Beskrivning (resultat)

=KVADRATSUMMA(3;4)

Kvadratsumman för 3 och 4 (25)

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×