Lägg till och synkronisera delade mappar i OneDrive

Lägg till och synkronisera delade mappar i OneDrive

Alla filer, var som helst, alltid skyddade

Hämta Word, Excel och PowerPoint plus 1 TB lagringsutrymme på OneDrive för att säkerhetskopiera och skydda dina filer.

Uppgradera nu

När någon delar en mapp och ger dig redigeringsbehörighet till den, kan du lägga till den delade mappen på din egen OneDrive så att det blir lättare att redigera och arbeta med mappen och dess innehåll. Om du synkroniserar mappen till en Windows- eller Mac-dator som har OneDrive-programmet kan du arbeta med mappen offline.

Meddelanden: 

 • Delade mappar som läggs till på din OneDrive använder inte något av ditt lagringsutrymme på OneDrive. De räknas bara av mot mappägarens lagringsutrymme.

 • Ja, du kan komma åt delade mappar från din Delade-lista på OneDrive.com eller i OneDrive-mobilapparna. Du kan fortfarande kopiera, flytta, redigera, byta namn på, dela och ta bort allt i mappen.

Lägga till en delad mapp på din OneDrive

Logga in på OneDrive i webbläsaren.

 1. I navigeringsfönstret i OneDrive under OneDrive klickar du på Delade. Filer och mappar som du kan lägga till på OneDrive är markerade Kan redigeras.

  Delade OneDrive-mappar

 2. Leta reda på mappen du vill lägga till i OneDrive – Privat och klicka på cirkeln på mappens panel för att markera den och välj Lägg till i min OneDrive.

  Markera den blå cirkeln

 3. I OneDrive för arbete eller skola högerklickar du på mappen och klickar sedan på Lägg till genväg i OneDrive.

  Lägga till en genväg till OneDrive

Viktigt!: Alternativet Lägg till på min OneDrive är inte tillgängligt under de här förhållandena:

 • Du har loggat in med ett arbets- eller skolkonto. Istället visas Lägg till genväg till OneDrive.

 • Du har redan lagt till mappen på OneDrive eller så har du markerat fler än en mapp. (Det går inte att lägga till flera mappar samtidigt.)

 • Det objekt som du försöker lägga till är inte en mapp. (Alternativet Lägg till i min OneDrive är inte tillgängligt för enskilda filer eller för samlingar av filer som exempelvis album.)

Tips: Om du inte vill att mappens innehåll ska synkroniseras och delas kan du klicka på Ladda ned. Då kopieras mappen och dess innehåll till datorn, inte till OneDrive. Filerna är tillgängliga för redigering offline, men då ser du inte uppdateringar som görs av andra och de ser inte uppdateringar som du gör.

Hitta delade mappar på OneDrive

Delade mappar som du har lagt till på OneDrive – Personlig visas på OneDrive-webbplatsen i vyn Filer.

Om du använder OneDrive-synkroniseringsprogrammet på datorn kan du synkronisera mappen till datorn. På en Windows-dator letar du rätt på mappen i Utforskaren, och på en Mac-dator använder du Finder.

Meddelanden: 

 • Om du har OneDrive-synkroniseringsprogrammet, men den delade mappen inte synkroniseras till datorn, kanske du har selektiv synkronisering aktiverad. Det här är inte vanligt, men du kan lösa problemet genom att gå till datorns systemfält (om du använder Mac går du till menyraden) och leta efter synkroniseringsprogrammet.


 • Vit OneDrive-ikon i systemfältet

 1. Välj OneDrive -molnikonen.

 2. Välj Ikon för hjälp och inställningar för OneDrive Hjälp och inställningar > Inställningar.

  Skärmbild av OneDrive-inställningarna

 3. På fliken Konto väljer du Välj mappar och markerar kryssrutorna för de mappar som du vill synkronisera.

Hitta delade filer och mappar på OneDrive

När du flyttar filer mellan delade mappar förlorar de sina befintliga behörigheter och får samma behörigheter som gäller för den mapp du flyttat dem till. Om du till exempel flyttar ett objekt till en skrivskyddad mapp blir objektet också skrivskyddat. Om du flyttar ett objekt från en delad mapp till en mapp som inte är delad innebär det att objektet inte längre delas med någon. Om du flyttar objekt inom en delad mapp blir det inte någon förändring av tilldelade behörigheter.

Du kan flytta delade filer, men du kan inte flytta delade mappar på OneDrive. com. Om du synkroniserar OneDrive till datorn kopieras eventuella delade mappar som du flyttar till målplatsen och tas sedan bort från OneDrive. De är fortfarande tillgängliga i listan Delade.

Obs!: Var försiktig när du flyttar mappar, eftersom det kan påverka mappens delningsbehörigheter. Om du flyttar en delad mapp till en annan mapp får den samma behörigheter som målmappen. Det innebär att användare bara kan komma åt den om de har behörighet till målmappen – om målmappen inte är delad så är mappen du flyttat inte heller delad längre.

Du kan byta namn på delade mappar som du har lagt till i OneDrive. Det nya namnet du ger mappen visas bara för dig och kommer att visas med det namnet oavsett varifrån du går in på OneDrive, till exempel OneDrive.com, OneDrive-programmet på datorn eller OneDrive-mobilapparna. Namnändringen syns inte för den delade mappens ägare och inte heller för någon annan med behörighet till mappen.

Obs!: Om du byter namn på eller ändrar något av mappens innehåll syns det däremot för andra som delar mappen.

Radera delade filer och mappar på OneDrive

Filer som tas bort från en delad mapp på OneDrive.com skickas endast till papperskorgen för den delade mappens ägare. Om du synkroniserar din OneDrive på en dator visas däremot objekt som tagits bort från en delad mapp i datorns papperskorg.

Obs!: Endast ägaren av en delad mapp kan återställa ett objekt som tagits bort från mappen.

Ta bort en delad mapp på OneDrive. com:

 1. I vyn Filer markerar du den delade mappen som du vill ta bort.

 2. Välj Ta bort från min OneDrive.

  Då tas mappen bara bort från din OneDrive – den är fortfarande tillgänglig från listan Delade och detta påverkar inte ägaren eller någon annan som delar mappen. Om du i stället tar bort mappen tas den bort från allas OneDrive och mappägaren skulle behöva återställa den.

Obs!: Om du synkroniserar OneDrive till en eller flera datorer, tas en delad mapp även bort från dessa datorer om du tar bort den från din OneDrive.

Om en mapp inte längre delas med dig tas den bort från din OneDrive. Om du vill ha tillbaka åtkomsten till mappen kan du be ägaren eller någon med redigeringsbehörighet att dela den med dig igen.

Läs mer

Behöver du mer hjälp?

Online

Få onlinehjälp
Visa fler supportsidor för OneDrive och OneDrive för arbete eller skola.
För OneDrive-mobilappen finns mer information i Felsöka problem med OneDrive-mobilappen.

OneDrive Administratörer kan också se OneDrive Tech Community, Hjälp för OneDrive för administratörer.

Ikonen för att skicka e-post till supporten

Skicka e-post till supporten
Om du fortfarande behöver hjälp kan du skaka din mobila enhet när du använder OneDrive-appen eller skicka ett e-postmeddelande till OneDrive-supportteamet. Om du vill kontakta OneDrive-supporten från din PC- eller Mac-dator väljer du OneDrive-ikonen i meddelandefältet eller menyraden, och sedan Mer > Skicka feedback > Jag ogillar något.

OneDriveAdministratörer kan kontakta supporten för Microsoft 365 för företag

Office 365-communityforum

Har du några synpunkter?
OneDrive Med UserVoice kan du föreslå funktioner som du vill att vi ska lägga till i OneDrive. Vi kan inte garantera specifika funktioner eller tidslinjer, men vi svarar på alla förslag som får minst 500 röster.

Gå till OneDrive UserVoice.

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×