Lägga till alternativtext till en form, en bild, ett diagram, SmartArt-grafik eller något annat objekt

Du kan skapa alternativ text (alternativ text) för former, bilder, diagram, SmartArt-grafik eller andra objekt i ett Office-dokument. Alternativ text hjälper personer med visuell syn att förstå bilder och annat grafiskt innehåll. När någon använder en skärm läsare för att visa dokument kan de höra alternativ text; utan alternativ text vet de bara att de har nått en bild utan att veta vad bilden visar.

Använd procedurerna i den här artikeln och lär dig lägga till alternativtext till en form, en bild, ett diagram, SmartArt-grafik eller annat objekt.

Information om hur du skriver alternativ text finns i allt du behöver veta för att skriva effektiv alternativ text.

I det här avsnittet

Excel för Microsoft 365, Outlook för Microsoft 365, PowerPoint för Microsoft 365 och Word för Microsoft 365

Lägga till alternativtext

 1. Gör något av följande:

  • Högerklicka på objektet och välj Redigera alternativtext.

   Menyn Redigera alternativtext för former i Excel Win32
  • Markera objektet. Välj Format > Alternativtext.

   Knappen Alternativtext i menyfliksområdet i Outlook för Windows.

  Obs!: Om du vill lägga till alternativtext i hela SmartArt-grafiken eller diagrammet klickar du på kantlinjen på SmartArt-grafiken eller diagrammet, och inte på en enskild form eller textdel.

 2. I fönstret Alternativtext skriver du 1–2 meningar i textrutan som beskriver objektet och dess sammanhang för någon som inte kan se det.

  Dialogrutan Alternativtext i Word för Windows

Markera visuellt innehåll som dekorativt

Om det visuella innehållet är helt dekorativt och tillför visuellt intresse men inte är informativt kan du markera det som sådant utan att behöva skriva någon alternativtext. Stilistiska kantlinjer är exempel på objekt som bör markeras som dekorativa. Personer som använder skärmläsare hör att dessa objekt är dekorativa och vet då att de inte missar någon viktig information. Du kan markera visuellt innehåll som dekorativt i Excel, PowerPoint och Word.

 1. Öppna fönstret Alternativtext genom att göra något av följande:

  • Högerklicka på en bild och välj sedan Redigera alternativtext.

  • Markera en bild och välj Format > Alternativtext.

 2. Markera kryssrutan Dekorativ. Textinmatningsfältet tonas ned.

  Fönstret Alternativtext för dekorativa element i Word Win32

Aktivera och inaktivera automatisk alternativtext

Om du inte vill att automatiskt genererad alternativtext läggs till i infogade bilder kan du inaktivera inställningen för automatisk alternativtext. Om du ändrar dig senare kan du lika enkelt aktivera det igen.

 1. Välj Arkiv > Alternativ > Hjälpmedel.

 2. I avsnittet Automatisk alternativtext markerar eller avmarkerar du alternativet Generera alternativtext automatiskt åt mig och väljer sedan OK.

Gå till toppen

Excel 2019, Outlook 2019, PowerPoint 2019 och Word 2019

Lägga till alternativtext

 1. Gör något av följande:

  • Högerklicka på objektet och välj Redigera alternativtext.

   Menyn Redigera alternativtext för former i Excel Win32
  • Markera objektet. Välj Format > Alternativtext.

   Knappen Alternativtext i menyfliksområdet i Outlook för Windows.

  Obs!: Om du vill lägga till alternativtext i hela SmartArt-grafiken eller diagrammet klickar du på kantlinjen på SmartArt-grafiken eller diagrammet, och inte på en enskild form eller textdel.

 2. I fönstret Alternativtext skriver du 1–2 meningar i textrutan som beskriver objektet och dess sammanhang för någon som inte kan se det.

  Dialogrutan Alternativtext i Word för Windows

  Tips: Spara tid och lägg till alternativtext som genererats av systemet till objektet. I fönstret Alternativtext väljer du Generera en beskrivning åt mig. I dialogrutan Få Office att fungera smartare för dig väljer du Aktivera. Redigera sedan den automatiska alternativtexten så att den passar innehållet.

Markera visuellt innehåll som dekorativt

Om det visuella innehållet är helt dekorativt och tillför visuellt intresse men inte är informativt kan du markera det som sådant utan att behöva skriva någon alternativtext. Stilistiska kantlinjer är exempel på objekt som bör markeras som dekorativa. Personer som använder skärmläsare hör att dessa objekt är dekorativa och vet då att de inte missar någon viktig information.

 1. Öppna fönstret Alternativtext genom att göra något av följande:

  • Högerklicka på en bild och välj sedan Redigera alternativtext.

  • Markera en bild och välj Format > Alternativtext.

 2. Markera kryssrutan Dekorativ. Textinmatningsfältet tonas ned.

  Fönstret Alternativtext för dekorativa element i Word Win32

Gå till toppen

Excel 2016/2013, Outlook 2016/2013, PowerPoint 2016/2013 och Word 2016/2013

 1. Gör något av följande:

  • För en form, bild, diagram, SmartArt-grafik eller annat objekt högerklickar du på objektet, klickar på Formatera objekt, Formatera bild, Formatera diagramyta eller annat och klickar sedan på Alternativtext.

   Klicka på Alternativtext i objektfönstret

   Obs!: Fönstret där du klickar på Alternativtext är dynamiskt och rubriken och listorna ändras beroende på det objekt som du klickar på.

   Om du vill lägga till alternativtext i hela SmartArt-grafik eller diagrammet klickar du på kantlinjen på SmartArt-grafik eller diagrammet, och inte på en enskild form eller textdel.

  • För en Excel-pivottabell högerklickar du på tabellen, pekar på Pivottabellalternativ och klickar sedan på Alternativtext.

 2. I rutan Beskrivning skriver du en förklaring till formen, bilden, diagrammet, pivottabellen, SmartArt-grafik eller annat objekt. Den här rutan ska alltid fyllas i.

  Tips: Om du inte vill ha alternativtext kan du antingen ta bort orden från rutorna Rubrik och Beskrivning för alternativtexten eller inte fylla i dem.

 3. Om du vill kan du i rutan Rubrik ange en kort sammanfattning. Fyll bara i den här rutan om du skriver en detaljerad eller lång beskrivning i rutan Beskrivning.

  Obs!: Såvida du inte har ett komplicerat diagram skriver du vanligtvis text bara i rutan Beskrivning. När du ska beskriva komplext innehåll är det praktiskt att fylla i fältet Rubrik så att man inte behöver läsa hela beskrivningen.

Meddelanden: 

 • Om du ofta lägger till alternativtext för former, bilder, diagram, SmartArt-grafik eller andra objekt kan du lägga till kommandot Alternativtext i verktygsfältet Snabbåtkomst så att en genväg skapas.

 • Om du vill använda kommandot Alternativtext i verktygsfältet Snabbåtkomst markerar du formen, bilden, diagrammet, SmartArt-grafik eller ett annat objekt, klickar på knappen i verktygsfältet och lägger sedan till alternativtexten.

 1. I det övre vänstra hörnet ovanför menyfliksområdet klickar du på Anpassa verktygsfältet Snabbåtkomst Knappbild .

 2. Klicka på Fler kommandon > Välj kommandon från > Kommandon som inte finns i menyfliksområdet.

 3. Klicka på Alternativtext > Lägg till.

Gå till toppen

Excel 2010, Outlook 2010, PowerPoint 2010 och Word 2010

 1. Gör något av följande:

  • För en form, bild, diagram, SmartArt-grafik eller annat objekt högerklickar du på den och klickar på Formatera objekt och sedan på fönstret Alternativtext.

   Om du vill lägga till alternativtext i hela SmartArt-grafik eller diagrammet klickar du på kantlinjen på SmartArt-grafik eller diagrammet, och inte på en enskild form eller textdel.

  • För en Excel-pivottabell högerklickar du på tabellen, pekar på Pivottabellalternativ och klickar sedan på Alternativtext.

 2. I rutan Beskrivning skriver du en förklaring till formen, bilden, diagrammet, pivottabellen, SmartArt-grafik eller annat objekt. Den här rutan ska alltid fyllas i.

 3. Om du vill kan du i rutan Rubrik ange en kort sammanfattning. Fyll bara i den här rutan om du skriver en detaljerad eller lång beskrivning i rutan Beskrivning.

  Obs!: Såvida du inte har ett komplicerat diagram skriver du vanligtvis text bara i rutan Beskrivning. När du ska beskriva komplext innehåll är det praktiskt att fylla i fältet Rubrik så att man inte behöver läsa hela beskrivningen.

Meddelanden: 

 • Om du ofta lägger till alternativtext för former, bilder, diagram, SmartArt-grafik eller andra objekt kan du lägga till kommandot Alternativtext i verktygsfältet Snabbåtkomst så att en genväg skapas.

 • Om du vill använda kommandot Alternativtext i verktygsfältet Snabbåtkomst markerar du formen, bilden, diagrammet, SmartArt-grafik eller ett annat objekt, klickar på knappen i verktygsfältet och lägger sedan till alternativtexten.

 1. I det övre vänstra hörnet ovanför menyfliksområdet klickar du på Anpassa verktygsfältet Snabbåtkomst Knappbild .

 2. Klicka på Fler kommandon > Välj kommandon från > Kommandon som inte finns i menyfliksområdet.

 3. Klicka på Alternativtext > Lägg till.

Gå till toppen

Se även

Allt du behöver veta för att skriva effektiv alternativ text

Välkommen till Office-& utbildning

I det här avsnittet

Excel för Microsoft 365, Outlook för Microsoft 365, PowerPoint för Microsoft 365 och Word för Microsoft 365 för Mac

Lägga till alternativ text i Excel för Microsoft 365, PowerPoint för Microsoft 365 och Word för Microsoft 365 för Mac

 1. Gör något av följande:

  • Ctrl-klicka på objektet och välj Redigera alternativ text.... Fönstret Alternativtext öppnas.

   Alternativet Redigera alternativtext på snabbmenyn i PowerPoint för Mac
  • Markera ett objekt. I menyfliksområdet väljer du fliken Format för objektet och väljer sedan Alternativtext.

   Knappen Alternativtext i menyfliksområdet i PowerPoint för Mac

  Obs!: Om du vill lägga till alternativtext i hela SmartArt-grafiken eller diagrammet klickar du på kantlinjen på SmartArt-grafiken eller diagrammet, och inte på en enskild form eller textdel.

 2. I fönstret Alternativtext skriver du 1–2 meningar i textrutan som beskriver objektet och dess sammanhang för någon som inte kan se det.

  Alternativtext i PowerPoint för Mac

Lägga till alternativ text i Outlook för Microsoft 365 för Mac

 1. Ctrl-klicka på objektet och välj Redigera alternativ text.... Fönstret Alternativtext öppnas.

  Obs!: Om du vill lägga till alternativtext i hela SmartArt-grafiken eller diagrammet klickar du på kantlinjen på SmartArt-grafiken eller diagrammet, och inte på en enskild form eller textdel.

 2. I fönstret Alternativtext skriver du 1–2 meningar i textrutan som beskriver objektet och dess sammanhang för någon som inte kan se det.

  Alternativtext i Outlook för Mac.

Lägga till alternativtext i en pivottabell i Excel

 1. Ctrl-klicka på en pivottabell och välj Pivottabellalternativ....

 2. I dialogrutan Pivottabellalternativ... väljer du Alternativtext.

  Alternativ för pivottabeller på snabbmenyn i Excel för Mac.
 3. På fliken Alternativtext skriver du en rubrik för pivottabellen i textrutan Rubrik.

 4. I textrutan Beskrivning skriver du 1–2 meningar som beskriver tabellen och dess sammanhang för någon som inte kan se den. Välj OK när du är klar.

Dialogrutan Alternativtext för en pivottabell i Excel.

Markera visuellt innehåll som dekorativt

Om det visuella innehållet är helt dekorativt och tillför visuellt intresse men inte är informativt kan du markera det som sådant utan att behöva skriva någon alternativtext. Stilistiska kantlinjer är exempel på objekt som bör markeras som dekorativa. Personer som använder skärmläsare hör att dessa objekt är dekorativa och vet då att de inte missar någon viktig information. Du kan markera visuellt innehåll som dekorativt i Excel, PowerPoint och Word.

 1. Öppna fönstret Alternativtext genom att göra något av följande:

  • Högerklicka på en bild och välj sedan Redigera alternativtext.

  • Markera en bild och välj Format > Alternativtext.

 2. Markera kryssrutan Dekorativ. Textinmatningsfältet tonas ned.

  Kryssrutan Markera som dekorativt markerad i fönstret Alternativtext i Word för Mac.

Aktivera och inaktivera automatisk alternativtext

Om du inte vill att automatiskt genererad alternativtext läggs till i infogade bilder kan du inaktivera inställningen för automatisk alternativtext i PowerPoint och Word. Om du ändrar dig senare kan du lika enkelt aktivera det igen.

 1. Tryck på Kommando+, (komma). Inställningsfönstret öppnas.

 2. Välj Allmänt.

 3. I avsnittet Automatisk alternativtext markerar eller avmarkerar du alternativet Generera alternativtext automatiskt åt mig.

Gå till toppen

Excel 2019, Outlook 2019, PowerPoint 2019 och Word 2019 för Mac

Lägga till alternativtext

 1. Gör något av följande:

  • Ctrl-klicka på objektet och välj Redigera alternativ text.... Fönstret Alternativtext öppnas.

   Alternativet Redigera alternativtext på snabbmenyn i PowerPoint för Mac
  • Markera ett objekt. I menyfliksområdet väljer du fliken Format för objektet och väljer sedan Alternativtext.

   Knappen Alternativtext i menyfliksområdet i PowerPoint för Mac

  Obs!: Om du vill lägga till alternativtext i hela SmartArt-grafiken eller diagrammet klickar du på kantlinjen på SmartArt-grafiken eller diagrammet, och inte på en enskild form eller textdel.

 2. I fönstret Alternativtext skriver du 1–2 meningar i textrutan som beskriver objektet och dess sammanhang för någon som inte kan se det.

  Alternativtext i PowerPoint för Mac

  Tips: Spara tid och lägg till alternativtext som genererats av systemet till objektet. I fönstret Alternativtext väljer du Generera en beskrivning åt mig. I dialogrutan Vill du använda intelligenta tjänster? väljer du Aktivera.

Lägga till alternativtext i en pivottabell i Excel

 1. Ctrl-klicka på en pivottabell och välj Pivottabellalternativ....

 2. I dialogrutan Pivottabellalternativ... väljer du Alternativtext.

 3. På fliken Alternativtext skriver du en rubrik för pivottabellen i textrutan Rubrik.

 4. I textrutan Beskrivning skriver du 1–2 meningar som beskriver tabellen och dess sammanhang för någon som inte kan se den. Välj OK när du är klar.

Dialogrutan Alternativtext för en pivottabell i Excel.

Markera visuellt innehåll som dekorativt

Om det visuella innehållet är helt dekorativt och tillför visuellt intresse men inte är informativt kan du markera det som sådant utan att behöva skriva någon alternativtext. Stilistiska kantlinjer är exempel på objekt som bör markeras som dekorativa. Personer som använder skärmläsare hör att dessa objekt är dekorativa och vet då att de inte missar någon viktig information. Du kan markera visuellt innehåll som dekorativt i Excel, PowerPoint och Word.

 1. Öppna fönstret Alternativtext genom att göra något av följande:

  • Högerklicka på en bild och välj sedan Redigera alternativtext.

  • Markera en bild och välj Format > Alternativtext.

 2. Markera kryssrutan Dekorativ. Textinmatningsfältet tonas ned.

  Kryssrutan Markera som dekorativt markerad i fönstret Alternativtext i Word för Mac.

Gå till toppen

Excel 2016, Outlook 2016, PowerPoint 2016 och Word 2016 för Mac

 1. Gör något av följande:

  • För en form, bild, diagram, SmartArt-grafik eller annat objekt högerklickar du på objektet, klickar på Formatera objekt, Formatera bild, Formatera diagramyta eller annat och klickar sedan på Alternativtext.

   Klicka på Alternativtext i objektfönstret

   Obs!: Fönstret där du klickar på Alternativtext är dynamiskt och rubriken och listorna ändras beroende på det objekt som du klickar på.

   Om du vill lägga till alternativtext i hela SmartArt-grafik eller diagrammet klickar du på kantlinjen på SmartArt-grafik eller diagrammet, och inte på en enskild form eller textdel.

  • För en Excel-pivottabell högerklickar du på tabellen, pekar på Pivottabellalternativ och klickar sedan på Alternativtext.

 2. I rutan Beskrivning skriver du en förklaring till formen, bilden, diagrammet, pivottabellen, SmartArt-grafik eller annat objekt. Den här rutan ska alltid fyllas i.

  Tips: Om du inte vill ha alternativtext kan du antingen ta bort orden från rutorna Rubrik och Beskrivning för alternativtexten eller inte fylla i dem.

 3. Om du vill kan du i rutan Rubrik ange en kort sammanfattning. Fyll bara i den här rutan om du skriver en detaljerad eller lång beskrivning i rutan Beskrivning.

  Obs!: Såvida du inte har ett komplicerat diagram skriver du vanligtvis text bara i rutan Beskrivning. När du ska beskriva komplext innehåll är det praktiskt att fylla i fältet Rubrik så att man inte behöver läsa hela beskrivningen.

Gå till toppen

Se även

Allt du behöver veta för att skriva effektiv alternativ text

Välkommen till Office-& utbildning

Obs!:  Den här sidan har översatts automatiskt och kan innehålla grammatiska fel och andra felaktigheter. Vår avsikt är att innehållet ska vara användbart för dig. Skulle du vilja svara på om informationen var till hjälp? Här är den engelska artikeln som en referens.

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

×