Om du vill lägga till ytterligare eller kompletterande information kan du anteckning en aktivitet, en resurs tilldelning en eller ett helt projekt. Du kan också lägga till en fil, till exempel ett dokument för projektplanering i ett Word-dokument, med anteckningen.

Vad vill du göra?

Lägga till en anteckning till en aktivitet, resurs eller tilldelning

 1. Välj en aktivitet, resurs eller användningsvy på fliken Visa.

 2. Gör något av följande:

  • Om du vill lägga till en uppgiftsanteckning väljer du en uppgift och väljer sedan Anteckningar i gruppen Egenskaper på fliken Uppgift.

  • Om du vill lägga till en resursanteckning väljer du en resurs och väljer sedan Anteckningar i gruppen Egenskaper på fliken Resurser.

  • Om du vill lägga till en tilldelningsanteckning väljer du tilldelningen, som visas under resursen eller aktiviteten i användningsvyn. Välj Anteckningar i gruppen Uppgifter på fliken Format.

 3. Skriv innehållet i anteckningen i rutan Anteckningar och välj sedan OK.

 4. Om du vill formatera texten markerar du den och väljer sedan Formaterateckensnitt ,Vänsterjustera, Centrera,Högerjustera eller Punktlista.

 5. Om du vill infoga en bild, grafik eller fil väljer du Infoga objekt Bild av knapp .

Meddelanden: 

 • Du visar anteckningen genom att hålla pekaren över Bild av knapp i indikatorkolumnen Kolumnrubrik, Indikator i vyn. Om du vill visa en lång anteckning i sin helhet dubbelklickar du på anteckningsindikatorn.

 • Om du vill skriva ut alla anteckningar i projektet när du skriver ut en vy går du till fliken Arkiv, väljer Skriv ut och väljer sedan Utskriftsformat. Markera kryssrutan Skriv ut anteckningar fliken Visa. Anteckningar skrivs ut på den sista sidan i utskriften.

 • Om du vill ta bort en anteckning markerar du texten i rutan Anteckningar och trycker på DELETE.

Överst på sidan

Lägga till en anteckning för hela projektschemat

Det finns två alternativ för att lägga till en anteckning i ett projekt:

 • Du kan lägga till en enkel projektanteckning i projektegenskaperna. En enkel projektanteckning är endast text, utan formatering.

 • Du kan lägga till en komplex projektanteckning i projektsammanfattningsaktivitet. Med komplicerade projektanteckningar kan du använda teckensnitts- och styckeformatering och infoga objekt i en anteckning, till exempel bilder eller dokument.

Lägga till en enkel projektanteckning

 1. Välj Info på fliken Arkiv.

 2. Till höger på skärmen väljer du Projektinformation, väljer Avancerade egenskaperoch sedan fliken Sammanfattning.

 3. Skriv innehållet i anteckningen i rutan Kommentarer och välj sedan OK.

Texten som du anger i rutan Kommentarer visas också som en anteckning i projektsammanfattningsaktiviteten.

Lägg till en komplex projektanteckning

Mer komplexa anteckningar kan läggas till för sammanfattningsprojektaktiviteten, som som standard inte visas i Gantt-schemat.

 1. Om projektsammanfattningsaktiviteten inte visas i planen gör du följande:

  1. På fliken Arkiv väljer du Alternativ > Avancerat.

  2. Bläddra till avsnittet Visningsalternativ för projektet, markera kryssrutan Visa projektsammanfattningsaktivitet och välj sedan OK.

 2. Markera projektsammanfattningsaktiviteten och välj sedan Anteckningar i gruppen Egenskaper på fliken Aktivitet.

 3. Skriv innehållet i anteckningen i rutan Anteckningar.

 4. Om du vill formatera texten markerar du den och väljer sedan Formaterateckensnitt ,Vänsterjustera, Centrera,Högerjustera eller Punktlista.

 5. Om du vill infoga en bild, grafik eller fil väljer du Infoga objekt Bild av knapp .

Meddelanden: 

 • Om du vill visa anteckningen pekar du på anteckningssymbolen Bild av knapp i indikatorkolumnen Kolumnrubrik, Indikator för projektsammanfattningsaktiviteten. Om du vill visa en lång anteckning i sin helhet dubbelklickar du på anteckningsindikatorn.

 • Om du vill skriva ut alla anteckningar i projektet när du skriver ut en vy går du till fliken Arkiv, väljer Skriv ut och väljer sedan Utskriftsformat. Markera kryssrutan Skriv ut anteckningar fliken Visa. Anteckningar skrivs ut på den sista sidan i utskriften.

 • Om du vill ta bort en anteckning markerar du texten i rutan Anteckningar och trycker på DELETE.

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Gå med i Microsoft Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Hur nöjd är du med översättningskvaliteten?
Vad påverkade din upplevelse?

Tack för din feedback!

×