Lägga till eller registrera ActiveX kontroll

Utöver de olika formulärkontrollerna innehåller datorn många ActiveX-kontroller som installerats av Excel och andra program, till exempel Calendar Control 12.0, och Windows Media Player. När du installerar ActiveX kontroller registreras vanligtvis varje kontroll på datorn av installationsprogrammet för kontrollerna, vilket gör den tillgänglig att använda från Excel. Om kontrollen inte visas i listan måste du registrera den manuellt.

Viktigt!: 

 • Alla ActiveX kan inte användas direkt i kalkylblad. vissa kan endast användas på Microsoft Visual Basic for Applications UserForms (VBA). När du arbetar med kontrollerna visas Excel meddelandet Det går inte att infoga objekt om du försöker lägga till dem i ett kalkylblad.

 • Du måste aktivera fliken Utvecklare i menyfliksområdet innan du kan arbeta med ActiveX kontroller. Mer information finns i Visa fliken Utvecklare.

 1. Klicka på Infoga i gruppen Kontroller på fliken Utvecklare. Markera en kontroll under ActiveX-kontrollereller klicka på Fler kontroller om du vill visa alla tillgängliga ActiveX och välj sedan en kontroll.

  ActiveX kontroller i menyfliksområdet
 2. Klicka på den plats i kalkylbladet där ActiveX ska visas.

  • Om du vill redigera kontrollen kontrollerar du att du är i designläge. Aktivera Designläge i gruppen Kontrollerfliken Utvecklare.

   Designläge i menyfliksområdet
  • Ange kontrollegenskaperna genom att klicka Egenskaper i gruppen Kontroller på fliken Utvecklare.

   Tips: Du kan också högerklicka på kontrollen och klicka på Egenskaper.

   Dialogrutan Egenskaper öppnas. Om du vill visa detaljerad information om de enskilda egenskaperna markerar du önskad egenskap och trycker på F1 så visas ett avsnitt ur Hjälp om Visual Basic Help. Du kan också skriva egenskapens namn i rutan Sök i Visual Basic-hjälpen.

 1. Klicka ActiveX kontroll som du vill registrera.

 2. Kontrollera att du är i designläge. Aktivera designläget i gruppen Kontroller på fliken Utvecklare Bild av knapp .

 3. Klicka på Infoga i gruppen Kontroller fliken Utvecklare och klicka sedan på Fler ActiveX underKontroller.

  ActiveX kontroller i menyfliksområdet
 4. Längst ned i dialogrutan Fler kontroller klickar du på Registrera anpassad.

 5. I dialogrutan Registrera anpassad kontroll letar du reda på den mapp som innehåller kontrollfilen (.ocx-filnamnstillägget) eller dynamisk länkbiblioteksfil (.dll filnamnstillägg) för kontrollen som du vill registrera.

 6. Markera filen för din kontroll och klicka sedan på Öppna.

Behöver du mer hjälp?

Du kan alltid fråga en expert i Excel Tech Community eller få support i Answers-communityn.

Mer information finns i

(ActiveX-kontroller)

textruta

ActiveX-kontroller

Office-filer

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

×