Lägga till eller ta bort data etiketter i ett diagram

Om du snabbt vill identifiera dataserie i ett diagram kan du lägga till dataetiketter för datapunkter i diagrammet. Som standard är dataetiketterna länkade till värden i kalkylbladet och uppdateras automatiskt när värdena ändras.

Med dataetiketter blir ett diagram enklare att förstå eftersom de visar information om en dataserie eller de enskilda datapunkterna. I cirkeldiagrammet nedan skulle det till exempel vara svårt att förstå att kaffe utgjorde 38 procent av den totala försäljningen. Beroende på vad du vill framhäva i ett diagram kan du lägga till etiketter på en serie, på alla serier (hela diagrammet) eller på en datapunkt.

Cirkeldiagram med dataetiketter formaterade som procentandel

Obs!: Följande anvisningar gäller för Office 2013 och senare versioner. Letar du efter Office 2010-steg?

Lägga till dataetiketter i ett diagram

 1. Klicka på dataserien eller diagrammet. Om du vill sätta en etikett på en datapunkt klickar du först på serien och sedan på den datapunkten.

 2. Klicka på Lägg till diagram Element Knappen Diagramelement > data etiketteri det övre högra hörnet bredvid diagrammet.

  Diagramelement > Dataetiketter > etikettval
 3. Om du vill ändra platsen klickar du på pilen och väljer ett alternativ.

 4. Om du vill visa dataetiketten inuti en textbubbla klickar du på Bildtext.

  Cirkeldiagram med bildtext

Du kan göra dataetiketter mer lättlästa genom att flytta dem inuti datapunkterna eller till och med utanför diagrammet. Flytta en dataetikett genom att dra den dit du vill ha den.

Om du tycker att diagrammet blir för rörigt med etiketterna kan du ta bort några eller alla genom att klicka på dataetiketterna och sedan trycka på Delete.

Tips: Om texten inuti dataetiketterna är för svår att läsa kan du ändra storlek på dataetiketterna genom att dra dem till önskad storlek.

Ändra dataetiketternas utseende

 1. Högerklicka på den dataserie eller den dataetikett du vill visa mer information om och klicka sedan på Formatera dataetiketter.

 2. Klicka på Etikettalternativ och välj önskade alternativ under Etiketten innehåller.

  Delen Etikettalternativ i rutan Formatera dataetikett

Använda cell värden som data etiketter

Du kan använda cell värden som data etiketter för diagrammet.

 1. Högerklicka på den dataserie eller den dataetikett du vill visa mer information om och klicka sedan på Formatera dataetiketter.

 2. Klicka på etikett alternativ och markera kryss rutan värden från celler under etikett innehåller.

 3. När dialog rutan data etikett område visas går du tillbaka till kalkyl bladet och väljer det område som du vill att cellvärdena ska visas i. När du gör det visas det markerade området i dialog rutan data etikett område . Klicka sedan på OK.

  Dialog rutan data etikett område

  Cellvärdena visas nu som data etiketter i diagrammet.

Ändra den text som visas i dataetiketterna

 1. Klicka på den dataetikett som innehåller den text du vill ändra och klicka sedan på den igen, så att det är den enda dataetikett som är markerad.

 2. Markera den befintliga texten. Skriv den nya texten.

 3. Klicka någonstans utanför dataetiketten.

Tips: Om du vill lägga till en kommentar om diagrammet eller bara har en enda dataetikett, kan du använda en textruta.

Ta bort data etiketter från ett diagram

 1. Klicka på det diagram som du vill ta bort data etiketter från.

  Då visas Diagramverktyg, och flikarna Design och Format läggs till.

 2. Gör något av följande:

  • Gå till fliken design , gruppen diagramlayout och klicka på Lägg till diagram element, Välj data etiketteroch sedan på ingen.

  • Klicka på en data etikett en gång för att markera alla data etiketter i en data serie eller två gånger för att markera bara en data etikett som du vill ta bort och tryck sedan på DELETE.

  • Högerklicka på en data etikett och klicka sedan på ta bort.

   Obs!: Då tas alla data etiketter bort från en data serie.

 3. Du kan också ta bort data etiketter direkt efter att du har lagt till dem genom att klicka på ångra Knappbild i verktygsfältet snabb åtkomsteller genom att trycka på CTRL + Z.

Lägga till eller ta bort data etiketter i ett diagram i Office 2010

 1. Gör något av följande i ett diagram:

  • Om du vill lägga till dataetiketter för alla datapunkter i alla dataserier klickar du i diagramområde.

  • Om du vill lägga till en data etikett till alla data punkter i en data serie klickar du på en gång för att markera den data serie som du vill märka.

  • Om du vill lägga till en data etikett till en enskild data punkt i en data serie klickar du på data serien som innehåller den data punkt du vill lägga till och klickar sedan på data punkten igen.

   Diagramverktyg och flikarna Design, Layout och Format visas.

 2. Klicka på Dataetiketter i gruppen Etiketter på fliken Layout och klicka sedan på det visningsalternativ som du vill använda.

  Bild av menyfliksområdet i Excel

  Vilka alternativ för dataetiketter som är tillgängliga beror på vilken diagramtyp du använder.

 1. Gör något av följande i ett diagram:

  • Om du vill visa ytterligare etikett poster för alla data punkter i en serie klickar du på en data etikett en gång för att markera alla data etiketter för data serien.

  • Om du vill visa ytterligare etikett poster för en enskild data punkt klickar du på data etiketten i data punkten som du vill ändra och klickar sedan på data etiketten igen.

   Diagramverktyg och flikarna Design, Layout och Format visas.

 2. Klicka på Formatera markering i gruppen Celler på fliken Format.

  Bild av menyfliksområdet i Excel

  Du kan också högerklicka på den eller de markerade etiketterna i diagrammet och sedan klicka på Formatera data etikett eller Formatera data etiketter.

 3. Klicka på etikett alternativ om det inte är markerat och markera kryss rutan för de etikett poster som du vill lägga till under etikett.

  Vilka etikett alternativ som är tillgängliga beror på diagrammets diagram typ. Data etiketter i ett cirkel diagram kan till exempel innehålla procenttal och utfyllnadstecken.

 4. Om du vill ändra avgränsaren mellan data etikett posterna väljer du den avgränsare som du vill använda eller skriver en egen avgränsare i rutan avgränsare .

 5. Om du vill justera etikett positionen så att den bättre visar den ytterligare texten väljer du det alternativ du vill använda under etikett placering.

Om du har angett en anpassad etikettext men vill visa data etikett posterna som är länkade till kalkyl blads värden igen kan du klicka på Återställ etikettext.

 1. I ett diagram klickar du på den data etikett i data punkten som du vill ändra och klickar sedan på data etiketten igen för att markera bara den etiketten.

 2. Starta redigerings läget genom att klicka i rutan data etikett.

 3. Gör något av följande:

  • Om du vill ange ny text drar du för att markera den text du vill ändra och skriver sedan den text du vill använda.

  • Om du vill länka en data etikett till text eller värden i kalkyl bladet drar du för att markera den text du vill ändra och gör sedan följande:

   1. Klicka i formelfältet på kalkylbladet och skriv sedan ett likhetstecken (=).

   2. Markera den kalkylbladscell som innehåller de data eller den text som du vill visa i diagrammet.

    Du kan också skriva referensen till kalkylbladscellen i formelfältet. Ta med ett likhetstecken och kalkylbladets namn följt av ett utropstecken; till exempel =Blad1!F2

   3. Tryck på RETUR.

    Tips: Du kan använda vilken metod som helst för att ange procent satser – manuellt om du vet vad de är, eller genom att länka till procenttal i kalkyl bladet. Procenttal beräknas inte i diagrammet, men du kan beräkna procent satser i kalkyl bladet med hjälp av formel beloppet/totalt = procent. Om du till exempel beräknar 10 / 100 = 0,1 och sedan formaterar 0,1 som procenttal visas talet korrekt som 10 %. Mer information om hur du beräknar procenttal finns i Beräkna procent satser.

Storleken på etiketten ändras till textens storlek. Du kan inte ändra storlek på rutan data etikett och texten kan trunkeras om den inte ryms i den maximala storleken. För att få plats med mer text kan du använda en textruta. Mer information finns i Lägga till en textruta i ett diagram.

Du kan flytta på en dataetikett genom att dra den. Du kan även placera dataetiketter på en standardplats i förhållande till sina brytpunkter. Beroende på diagramtypen kan du välja mellan många olika placeringsalternativ.

 1. Gör något av följande i ett diagram:

  • Om du vill flytta alla data etiketter för en hel data serie klickar du på en data etikett en gång för att markera data serien.

  • Om du vill flytta en viss data etikett klickar du på den data etiketten två gånger för att markera den.

   Diagramverktyg och flikarna Design, Layout och Format visas.

 2. Klicka på Dataetiketter i gruppen Etiketter på fliken Layout och klicka därefter på det alternativ som du vill använda.

  Bild av menyfliksområdet i Excel

  Om du vill ha fler dataetikettalternativ klickar du på Fler dataetikettalternativ, klickar på Etikettalternativ om det inte är markerat och klickar sedan på det alternativ som du vill använda.

 1. Klicka på det diagram som du vill ta bort data etiketter från.

  Diagramverktyg och flikarna Design, Layout och Format visas.

 2. Gör något av följande:

  • Klicka på data etiketteri gruppen Etiketter på fliken layout och klicka sedan på ingen.

   Bild av menyfliksområdet i Excel

  • Klicka på en data etikett en gång för att markera alla data etiketter i en data serie eller två gånger för att markera bara en data etikett som du vill ta bort och tryck sedan på DELETE.

  • Högerklicka på en data etikett och klicka sedan på ta bort.

   Obs!: Då tas alla data etiketter bort från en data serie.

 3. Du kan också ta bort data etiketter direkt efter att du har lagt till dem genom att klicka på ångra Knappbild i verktygsfältet snabb åtkomsteller genom att trycka på CTRL + Z.

Med dataetiketter blir ett diagram enklare att förstå eftersom de visar information om en dataserie eller de enskilda datapunkterna. I cirkeldiagrammet nedan skulle det till exempel vara svårt att förstå att kaffe utgjorde 38 procent av den totala försäljningen. Beroende på vad du vill framhäva i ett diagram kan du lägga till etiketter på en serie, på alla serier (hela diagrammet) eller på en datapunkt.

Lägga till dataetiketter

Du kan lägga till dataetiketter som visar datavärden från Excel-bladet i diagrammet.

 1. Det här steget gäller endast för Word för Mac: Klicka på UtskriftslayoutVisa -menyn.

 2. Klicka på diagrammet och sedan på fliken Diagramdesign.

 3. Klicka på Lägg till diagram element och välj data etiketteroch välj en plats för alternativet data etikett.

  Obs!: Alternativen varierar beroende på vilken diagram typ du använder.

 4. Om du vill visa dataetiketten inuti en textbubbla klickar du på Bildtext.

  Cirkeldiagram med bildtext

  Du kan göra dataetiketter mer lättlästa genom att flytta dem inuti datapunkterna eller till och med utanför diagrammet. Flytta en dataetikett genom att dra den dit du vill ha den.

  Obs!: Om texten inuti dataetiketterna är för svår att läsa kan du ändra storlek på dataetiketterna genom att dra dem till önskad storlek.

Klicka på fler data etikett alternativ för att ändra utseendet på data etiketterna.

Ändra utseendet på data etiketterna

 1. Högerklicka på en data etikett och välj Formatera data etiketter.

 2. Klicka på etikett alternativ och välj önskade alternativ under etikett.

Ändra den text som visas i dataetiketterna

 1. Klicka på den dataetikett som innehåller den text du vill ändra och klicka sedan på den igen, så att det är den enda dataetikett som är markerad.

 2. Markera den befintliga texten. Skriv den nya texten.

 3. Klicka någonstans utanför dataetiketten.

Tips: Om du vill lägga till en kommentar om diagrammet eller bara har en data etikett kan du använda en text ruta.

Ta bort data etiketter

Om du bestämmer dig för att diagrammet ska se snyggare ut kan du ta bort dem genom att klicka på data etiketterna och sedan trycka på Delete.

Obs!: Då tas alla data etiketter bort från en data serie.

Använda cell värden som data etiketter

Du kan använda cell värden som data etiketter för diagrammet.

 1. Högerklicka på den dataserie eller den dataetikett du vill visa mer information om och klicka sedan på Formatera dataetiketter.

 2. Klicka på etikett alternativ och markera kryss rutan värden från celler under etikett innehåller.

 3. När dialog rutan data etikett område visas går du tillbaka till kalkyl bladet och väljer det område som du vill att cellvärdena ska visas i. När du gör det visas det markerade området i dialog rutan data etikett område . Klicka sedan på OK.

  Dialog rutan data etikett område

  Cellvärdena visas nu som data etiketter i diagrammet.

Behöver du mer hjälp?

Du kan alltid fråga en expert i Excel Tech Community, få support i Answers-communityn eller föreslå en ny funktion eller förbättringar på Excel User Voice.

Obs!:  Den här sidan har översatts automatiskt och kan innehålla grammatiska fel och andra felaktigheter. Vår avsikt är att innehållet ska vara användbart för dig. Skulle du vilja svara på om informationen var till hjälp? Här är den engelska artikeln som en referens.

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×