Lägga till eller ta bort en fyllning, kontur eller effekt för WordArt i Word

Du kan ändra utseendet på texten eller WordArt-objektet genom att ändra fyllningen eller konturen, eller lägga till effekter som skuggor, reflektioner, ljus sken eller 3D-rotation eller avfasning.

Lägga till, ändra eller ta bort en fyllning

 1. Markera texten i WordArt-objektet.

 2. Gå till form format eller format och Välj pilen bredvid text fyllning.

  Gruppen WordArt-format med alternativ

  Obs!: Om du inte ser figur format eller rit verktygkontrollerar du att du har markerat texten i WordArt-objektet.

 3. Gör något av följande:

  • Välj önskad färg. Välj flerfärger och välj sedan en färg på fliken standard eller blanda en egen färg på fliken egen .

  • Peka på toningoch välj sedan den toning du vill använda.

   Om du vill anpassa toningen väljer du fler toningaroch väljer de alternativ du vill använda.

  • Om du vill ta bort en fyllning väljer du Ingen fyllning. Texten visas inte om du inte har lagt till en disposition i texten.

  • Om du vill ta bort en fyllnings toning pekar du på toningoch väljer ingen toning.

Lägga till, ändra eller ta bort en disposition

 1. Markera texten i det WordArt-objekt du vill lägga till en kontur för.

  Obs!: Om du vill ändra text på flera platser markerar du det första texts tycket och håller ned CTRL medan du markerar de andra texts tyckena.

 2. Gå till form format eller rit verktyg > format och Välj pilen bredvid text kon tur

  Gruppen WordArt-format med alternativ

 3. Gör något av följande:

  • Kon tur färg    Välj önskad färg. För fler färger väljer du fler kon tur färgeroch väljer sedan en färg på fliken standard eller blanda en egen färg på fliken egen .

   Ta bort en disposition    Välj Ingen kontur.

  • Linje tjock lek    Peka på tjocklekoch välj sedan den tjocklek som du vill använda. Om du vill anpassa väljer du fler linjeroch väljer de alternativ du vill använda.

  • Linjeformat    Om du vill lägga till eller ändra konturen för punkter eller streck pekar du på streckoch väljer sedan det format du vill använda. Om du vill anpassa formatet väljer du fler linjeroch väljer de alternativ du vill använda.

Lägga till eller ändra en effekt för text eller WordArt

 1. Markera texten i WordArt-objektet för att lägga till en effekt i.

  Obs!: Om du vill ändra text på flera platser markerar du det första texts tycket och håller ned CTRL medan du markerar de andra texts tyckena.

 2. Gå till form format eller rit verktyg > format och Välj pilen bredvid text effekter.

  Gruppen WordArt-format med alternativ

 3. Gör något av följande:

  • Peka på skuggaoch välj den skugga du vill använda.

   Välj alternativ för skuggoroch välj önskade alternativ.

  • Peka på reflektionoch välj sedan den reflektions variation du vill använda.

  • Peka på ljus skenoch välj en ljus skens variation. Om du vill anpassa färger väljer du fler ljus skens färgeroch väljer ett tema eller en standard färg. Välj fler färger och blanda en egen färg på fliken anpassad

  • Om du vill visa djupet pekar du på fasningoch väljer ett fasnings format. Anpassa genom att välja 3D-alternativoch välja de alternativ du vill använda.

  • Peka på 3D-rotationoch välj en 3D-rotation som du vill använda. Anpassa genom att välja alternativ för 3D-rotationoch välj önskade alternativ.

  • Om du vill lägga till eller ändra markören eller sökvägen till texten pekar du på omvandlaoch väljer den förskjutning eller bana som du vill använda.

Obs!: Om du vill skapa en anpassad effekt genom att lägga till flera enskilda effekter upprepar du steg 2 och 3.

Ta bort en effekt från text eller WordArt

 1. Markera texten i WordArt-objektet för att ta bort effekten från.

  Obs!: Om du vill ändra text på flera platser markerar du det första texts tycket och håller ned CTRL medan du markerar de andra texts tyckena.

 2. Gå till form format eller rit verktyg > format och Välj pilen bredvid text effekter.

  Gruppen WordArt-format med alternativ

 3. Gör något av följande:

  • Om du vill ta bort en skugga från texten pekar du på skuggaoch väljer Ingen skuggning.

  • Om du vill ta bort en reflektion från texten pekar du på reflektionoch väljer ingen reflektion.

  • Om du vill ta bort en ljus sken från texten pekar du på ljus skenoch väljer sedan ingen glöd.

  • Om du vill ta bort en kant från texten pekar du på fasningoch väljer ingen avfasning.

  • Om du vill ta bort 3D-rotation från texten pekar du på 3D-rotationoch väljer sedan ingen rotation.

  • Om du vill ta bort en bana eller Tänj från texten pekar du på omvandlaoch väljer ingen transformering.

   Meddelanden: 

   • Om du har lagt till flera enskilda effekter upprepar du steg 3 för att ta bort alla effekter.

   • Gå till form format eller rit verktyg > format , Välj mer under WordArt-format och välj sedan ta bort WordArt.

Ta bort hela WordArt-objektet

 • Välj det WordArt-objekt du vill ta bort och tryck på Delete.

  Tips: Kontrollera att du väljer hela WordArt-objektet och inte bara texten inuti WordArt-objektet.

Obs!:  Den här sidan har översatts automatiskt och kan innehålla grammatiska fel och andra felaktigheter. Vår avsikt är att innehållet ska vara användbart för dig. Skulle du vilja svara på om informationen var till hjälp? Här är den engelska artikeln som en referens.

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×