Lägga till eller ta bort en kalkylbladsbakgrund

I Microsoft Excel kan du använda en bild som en arkstorlek för visning. En blad bakgrund skrivs inte ut och den bevaras inte i ett enskilt kalkyl blad eller ett objekt som du sparar som en webb sida.

Eftersom en blad bakgrund inte skrivs ut kan den inte användas som vattenstämpel. Men du kan efterlikna en vattenstämpel som skrivs ut genom att infoga en bild i ett sidhuvud eller en sidfot.

 1. Klicka på det kalkyl blad som du vill visa med en blad bakgrund. Kontrol lera att endast ett kalkyl blad är markerat.

 2. Klicka på bakgrundi gruppen utskrifts format på fliken Sidlayout.

  Bild av menyfliksområdet i Excel

 3. Markera den bild som du vill använda för blad bakgrunden och klicka sedan på Infoga.

  Den markerade bilden upprepas för att fylla kalkyl bladet.

 • För att förbättra läsbarheten kan du dölja cell stöd linjer och använda enfärgad skuggning i celler som innehåller data.

 • En blad bakgrund sparas med kalkyl blads data när du sparar arbets boken.

Om du vill använda en enfärgad bakgrund kan du använda cell skuggning för alla celler i kalkyl bladet.

 1. Klicka på det kalkyl blad som visas med en blad bakgrund. Kontrol lera att endast ett kalkyl blad är markerat.

 2. Klicka på ta bort bakgrundi gruppen utskrifts format på fliken Sidlayout.

  Bild av menyfliksområdet i Excel

  Ta bort bakgrund är endast tillgängligt när ett kalkyl blad har en blad bakgrund.

Funktionen vattenstämpel är inte tillgänglig i Microsoft Excel. Men du kan efterlikna en vattenstämpel på ett av två sätt.

Du kan visa vattenstämpelns information på alla sidor, till exempel för att visa att kalkyl blads data är hemliga eller en utkast-genom att infoga en bild som innehåller vattenstämpelns information i ett sidhuvud eller en sidfot. Bilden visas bakom kalkyl blads data, med början eller längst ned på varje sida. Du kan också ändra storlek på eller skala bilden så att den fyller hela sidan.

Du kan också använda WordArt ovanpå kalkyl blads data för att visa att informationen är konfidentiell eller en kopia.

 1. Skapa en bild som du vill använda som vattenstämpel i ett rit program, till exempel Paintbrush.

 2. I Excel klickar du på det kalkyl blad som du vill visa med vattenstämpeln.

  Obs!: Kontrol lera att endast ett kalkyl blad är markerat.

 3. Klicka på Sidhuvud och sidfot i gruppen Text under fliken Infoga.

  Bild av menyfliksområdet i Excel

 4. Klicka antingen på den vänstra, mittersta eller högra rubrik markeringen under sidhuvud.

 5. Klicka på bild Bild av knapp och leta sedan upp den bild du vill infoga i gruppen sidhuvud& sid fots verktygpå fliken design .

  Bild av menyfliksområdet i Excel

 6. Dubbelklicka på bilden. & [bild] visas i markerings rutan för sidhuvud.

 7. Klicka i kalkyl bladet. Bilden du valde visas i stället för & [bild].

 8. Om du vill ändra storlek på eller skala bilden klickar du på markerings rutan för sidhuvudet som innehåller bilden, klickar på Formatera bild i sidhuvud & sid fots element och väljer sedan de alternativ du vill använda i dialog rutan Formatera bild . Fliken storlek .

 • Ändringar i bild-eller bild format börjar gälla omedelbart och kan inte ångras.

 • Om du vill lägga till tomma utrymmen ovanför eller nedanför en bild klickar du på före eller efter & [bild]i markerings rutan för sidhuvudet och sedan på RETUR för att starta en ny rad.

 • Om du vill ersätta en bild i rutan Rubrik som innehåller bilden väljer du & [bild], klickar på bild Bild av knapp och sedan på Ersätt.

 • Innan du skriver ut kontrollerar du att sidhuvuds-eller sid fots marginalen har tillräckligt med utrymme för det anpassade sidhuvudet eller sidfoten.

 • Om du vill ta bort en bild i rubrik avsnitts rutan som innehåller bilden väljer du & [bild], trycker på Delete och klickar sedan på kalkyl bladet.

 • Om du vill växla från vyn Sidlayout till vyn normal markerar du en cell, klickar på fliken Visa och klickar sedan på Normali gruppen arbets boks visning .

 1. Klicka på den plats i kalkyl bladet där du vill visa vattenstämpeln.

 2. Klicka på WordArt i gruppen Text på fliken Infoga.

  Bild av menyfliksområdet i Excel

 3. Klicka på det WordArt-format du vill använda.

  Använd till exempel fyllning-vit, skugga, text 1, Innerskuggaeller fyllning-vit, varm Matt fasning.

 4. Skriv den text du vill använda för vattenstämpeln.

 5. Gör så här om du vill ändra storlek på WordArt-objektet:

  1. Klicka på WordArt-objektet.

  2. Ange önskad storlek i rutorna figur höjd och figur bredd i gruppen storlek på fliken format . Observera att det bara ändrar storleken på rutan som innehåller WordArt-objektet.

   Du kan också dra storleks handtagen på WordArt-objektet till önskad storlek.

  3. Markera texten i WordArt-objektet och välj sedan önskad storlek i rutan tecken storlek på fliken Start i gruppen tecken .

   Bild av menyfliksområdet i Excel

 6. Gör så här om du vill visa mer information om kalkyl blads data under WordArt-objektet:

  1. Högerklicka på WordArt-objektet och klicka på Formatera figur.

  2. Klicka på hel fyllningunder fyllningi kategorin fyllning .

  3. Dra skjutreglaget transparens till den procentuella andelen transparens som du vill använda, eller ange procent satsen i rutan transparens .

 7. Gör så här om du vill rotera WordArt-objektet:

  1. Klicka på WordArt-objektet.

  2. Klicka på Roterai gruppen ordna på fliken format .

   Bild av menyfliksområdet i Excel

  3. Klicka på fler rotations alternativ.

  4. Ange önskad rotations grad i rutan rotation under storlek ochrotation på fliken storlek .

  5. Klicka på Stäng.

   Du kan också dra roteringshandtag i den riktning du vill rotera WordArt-objektet.

Obs!: Du kan inte använda WordArt i ett sidhuvud eller en sidfot för att visa det i bakgrunden. Om du däremot skapar WordArt-objektet i ett tomt kalkyl blad som inte visar stöd linjer (avmarkera kryss rutan stöd linjer i gruppen Visa/Dölj på fliken Visa ) kan du trycka på PRINTSCRN för att spara WordArt-objektet och sedan klistra in det inspelade WordArt i ett rit program. Du kan sedan infoga den bild som du skapade i rit programmet i ett sidhuvud och en sidfot enligt beskrivningen i använda en bild i ett sidhuvud eller en sidfot för att efterlikna en vattenstämpel.

Den här funktionen är inte tillgänglig i Excel på webben.

Om du har Excel-programmet kan du använda knappen Öppna i Excel för att öppna arbets boken och lägga till en arkstorlek.

Behöver du mer hjälp?

Du kan alltid fråga en expert i Excel Tech Community, få support i Answers-communityn eller föreslå en ny funktion eller förbättringar på Excel User Voice.

Obs!:  Den här sidan har översatts automatiskt och kan innehålla grammatiska fel och andra felaktigheter. Vår avsikt är att innehållet ska vara användbart för dig. Skulle du vilja svara på om informationen var till hjälp? Här är den engelska artikeln som en referens.

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×