Lägga till eller ta bort kolumner i Inkorgen

Du kan lägga till eller ta bort kolumner i vissa mappar och vyer, till exempel Inkorgen och andra e-postmappar, kontaktlistor eller uppgiftslistor.

Viktigt:Om du vill använda de här instruktionerna måste du växla till en annan vy än standardvyn.

Ändra vyn för att visa kolumner

Om du vill lägga till och ta bort kolumner måste du använda en listvy. Standardvyn för Inkorgen är Komprimerad,och visar meddelanden grupperade efter konversation.

Så här växlar du vy till en listvy:

 1. Välj Visa-menyn och sedan Ändra vy.

  Välj Ändra vy för att välja en ny vy.
 2. Välj Enkel eller Förhandsgranska.

Lägga till eller ta bort kolumner i en listvy

 1. Klicka på Vyinställningar i gruppen Aktuell vy på fliken Visa.

  Kommandot Vyinställningar i menyfliksområdet

 2. Klicka på Kolumner i dialogrutan Avancerade vyinställningar.

  Dialogrutan Avancerade vyinställningar

 3. Klicka på ett kolumnnamn i listan Tillgängliga kolumner och sedan på Lägg till i dialogrutan Visa kolumner.

  Dialogrutan Visa kolumner

  Om kolumnen som du vill använda inte ingår i listan Tillgängliga kolumner klickar du i rutan Välj tillgängliga kolumner från för att visa ytterligare kolumner.

  Om du vill skapa en egen kolumn klickar du på Ny kolumn, ger den ett Namn och klickar sedan på Typ och Format för informationen som ska visas i kolumnen.

  Om du vill ta bort en kolumn markerar du kolumnens namn i listan Visa kolumnerna i följande ordning och klickar på Ta bort.

 4. Spara ändringarna genom att klicka på OK och tillämpa den nya vyn.

  Viktigt!: Om den nya kolumnen inte visas i vyn använder du förmodligen inte listvyn. Läs Ändra vy för att visa kolumner för att växla till en listvy först. Upprepa sedan stegen i den här proceduren.

  Du kan lägga till fler kolumner i listvyn.

Kolumner i Inkorgen och i andra tabell av meddelandelistor kallas fält. Om du vill återställa en kolumn i de här vyerna måste du lägga till kolumnen eller fältet i vyerna igen.

 1. I menyn Visa går du till Aktuell vy och klickar sedan på Anpassa aktuell vy.

 2. Klicka på Fält.

 3. Klicka på fältet som du vill lägga till i listan Tillgängliga fält.

  Om fältet som du vill använda inte finns med i listan Tillgängliga fält klickar du på en annan uppsättning fält i rutan Välj tillgängliga fält från och klickar sedan på ett fält i listan Tillgängliga fält.

 4. Klicka på Lägg till.

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×