Lägga till eller ta bort radnummer

Word kan räkna raderna i ett dokument automatiskt och visa rätt nummer bredvid varje textrad. Det är användbart när du vill referera till specifika rader i ett dokument, till exempel ett skript eller ett juridiskt avtal.

Exempel på radnumrering

Som standard är Word-nummer varje rad i ett dokument (med undantag för tabeller, fotnoter, slut kommentarer, text rutor och sidhuvuden och sid fötter). Du kan emellertid välja vilka radnummer som ska visas. Du kan till exempel Visa rad nummer i hela dokumentet eller delar av det. Eller så kan du Visa rad nummer med jämna mellanrum, till exempel var tionde rad (10, 20, 30 o.s.v.).

Vad vill du göra?

Lägga till rad nummer

Ta bort rad nummer

Lägga till rad nummer

Du kan lägga till rad nummer i hela eller delar av ett dokument. Om du vill visa rad nummer måste du vara i utskriftslayoutläge (klicka på fliken Visa för att kontrol lera).

Meddelanden: 

 • En tabell räknas som en rad.

 • En bild räknas som en rad.

 • En text ruta räknas som en rad om den är placerad i linje med texten på sidan. Om texten på sidan radbryts runt text rutan räknas text raderna på sidan. Text rader i en text ruta räknas inte.

Lägga till rad nummer i ett helt dokument

 1. Klicka på rad nummeri gruppen utskrifts format på fliken layout .

  Rad nummer i gruppen utskrifts format

  Obs!: Om dokumentet är indelat i avsnitt och du vill lägga till rad nummer i hela dokumentet måste du först markera dokumentet. Klicka på Markera i gruppen redigering på fliken Start och klicka sedan på Markera allt. Eller tryck på CTRL + A.

 2. Gör något av följande:

  • Om du vill numrera över hela dokumentet klickar du på löpande.

  • Om du vill börja med siffran 1 på varje sida klickar du på starta om varje sida.

  • Om du vill börja med siffran 1 efter varje avsnitts brytning klickar du på starta om varje avsnitt.

  • Om du vill ha mer avancerade alternativ för sidnumrering, till exempel numrering med olika tidsintervall, klickar du på alternativ för Radnroch sedan på rad nummer på fliken layout .

Lägga till rad nummer i ett avsnitt eller i flera avsnitt

 1. Klicka i en avsnitt eller markera flera avsnitt.

 2. Klicka på rad nummeri gruppen utskrifts format på fliken layout .

  Rad nummer i gruppen utskrifts format

 3. Klicka på alternativ för Radnroch sedan på fliken layout .

 4. Klicka på markerade avsnitti listan Använd på .

 5. Klicka på Radnummer.

 6. Markera kryssrutan Lägg till radnumrering och markera de alternativ du vill ha.

Överst på sidan

Ta bort rad nummer

Du kan ta bort rad nummer från hela dokumentet, från ett avsnitt eller från ett stycke.

 1. Klicka i dokumentet eller klicka i det avsnitt eller stycke som du vill ta bort rad nummer från. Om du vill ta bort rad nummer från flera avsnitt markerar du avsnitten.

 2. Klicka på rad nummeri gruppen utskrifts format på fliken layout .

  Rad nummer i gruppen utskrifts format

 3. Gör något av följande:

  • Om du vill ta bort rad nummer från hela dokumentet eller avsnittet klickar du på ingen.

  • Om du vill ta bort rad nummer från ett enstaka stycke klickar du på utelämna för aktuellt stycke.

Överst på sidan

Support för Office 2010 upphörde den 13 oktober 2020

Uppgradera till Microsoft 365 om du vill arbeta på valfri enhet var du än är och fortsätta få support.

Uppgradera nu

Vad vill du göra?

Lägga till rad nummer

Ta bort rad nummer

Lägga till rad nummer

Du kan lägga till rad nummer i hela eller delar av ett dokument. Om du vill visa rad nummer måste du vara i utskriftslayoutläge (klicka på fliken Visa för att kontrol lera).

Meddelanden: 

 • En tabell räknas som en rad.

 • En bild räknas som en rad.

 • En text ruta räknas som en rad om den är placerad i linje med texten på sidan. Om texten på sidan radbryts runt text rutan räknas text raderna på sidan. Text rader i en text ruta räknas inte.

Lägga till rad nummer i ett helt dokument

 1. Klicka på rad nummeri gruppen utskrifts formatpå fliken Sidlayout .

  Bild av menyfliksområdet i Word

  Obs!: Om dokumentet är indelat i avsnitt och du vill lägga till rad nummer i hela dokumentet måste du först markera dokumentet. Klicka på Markera i gruppen redigering på fliken Start och klicka sedan på Markera allt. Eller tryck på CTRL + A.

 2. Gör något av följande:

  • Om du vill numrera över hela dokumentet klickar du på löpande.

  • Om du vill börja med siffran 1 på varje sida klickar du på starta om varje sida.

  • Om du vill börja med siffran 1 efter varje avsnitts brytning klickar du på starta om varje avsnitt.

  • Om du vill ha mer avancerade alternativ för sidnumrering, till exempel numrering med olika tidsintervall, klickar du på alternativ för Radnroch sedan på rad nummer på fliken layout .

Lägga till rad nummer i ett avsnitt eller i flera avsnitt

 1. Klicka i en avsnitt eller markera flera avsnitt.

 2. Klicka på rad nummeri gruppen utskrifts formatpå fliken Sidlayout .

  Bild av menyfliksområdet i Word

 3. Klicka på alternativ för Radnroch sedan på fliken layout .

 4. Klicka på markerade avsnitti listan Använd på .

 5. Klicka på Radnummer.

 6. Markera kryssrutan Lägg till radnumrering och markera de alternativ du vill ha.

Överst på sidan

Ta bort rad nummer

Du kan ta bort rad nummer från hela dokumentet, från ett avsnitt eller från ett stycke.

 1. Klicka i dokumentet eller klicka i det avsnitt eller stycke som du vill ta bort rad nummer från. Om du vill ta bort rad nummer från flera avsnitt markerar du avsnitten.

 2. Klicka på rad nummeri gruppen utskrifts formatpå fliken Sidlayout .

  Bild av menyfliksområdet i Word

 3. Gör något av följande:

  • Om du vill ta bort rad nummer från hela dokumentet eller avsnittet klickar du på ingen.

  • Om du vill ta bort rad nummer från ett enstaka stycke klickar du på utelämna för aktuellt stycke.

Överst på sidan

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×