Lägga till en anpassad kolumn (Power Query)

Du kan lägga till en anpassad kolumn i den aktuella frågan genom att skapa en formel. Power Query verifierar formelsyntaxen på samma sätt som dialogrutan Frågeredigering. Mer information om formelspråket Power Query finns i Skapa Power Query-formler.

  1. Om du vill öppna en fråga letar du upp en tidigare inläst från Power Query-redigeraren, markerar en cell i dina data och väljer sedan Fråga > Redigera. Mer information finns i Skapa, redigera och läsa in en fråga i Excel.

  2. Välj Lägg till kolumn > Anpassad kolumn. Dialogrutan Anpassad kolumn visas.

  3. Ange ett nytt kolumnnamn.

  4. Infoga en kolumn i rutan Formel för anpassad kolumn genom att välja en kolumn i listan Tillgängliga kolumner och sedan välja Infoga.

    Obs!     Du kan referera till flera kolumner om du avgränsar dem med en operator. Om du till exempel vill beräkna kolumnen TotalFörsäljning kan du lägga till Totalt och Moms med hjälp av formeln = each [Total] + [SalesTax].

  5. Välj OK

  6. När du har lagt till en anpassad kolumn bör du kontrollera att den har rätt datatyp. Om du ser Ikonen Ikonen Valfri datatyp Kolumn till vänster om kolumnrubriken ändrar du datatypen till den du vill. Mer information finns i Lägga till eller ändra datatyper.

Tips!    Du kan prova en annan metod för att få de resultat du vill ha. Använd en anpassad kolumn om du vill slå samman värden från två eller fler kolumner i en enda anpassad kolumn. Mer information finns i avsnittet Slå samman kolumner

I följande tabell sammanfattas vanliga exempel på anpassade formler.

Formel

Beskrivning

"abc"

Skapar en kolumn med texten abc i alla rader.

1+1

Skapar en kolumn med resultatet av 1 + 1 (2) i alla rader.

[UnitPrice] * [Quantity]

Skapar en kolumn med resultatet av att multiplicera två tabellkolumner.

[UnitPrice] * (1 – [Discount]) * [Quantity]

Beräknar det totala priset, med hänsyn till kolumnen Rabatt.

"Hello" & [Name]

Kombinerar Hej med innehållet i kolumnen Namn i en ny kolumn.

Date.DayOfWeekName([DOB])

Skapar en ny kolumn som visar ett veckodagsnamn, till exempel måndag som härleds från datatypen DOB-datum/tid-kolumn.

DateTime.Time([DOB])

Skapar en ny kolumn som visar bara den tid som härleds från datatypen DOB-datum/tid-kolumn.

Date.Month([DOB])

Skapar en ny kolumn som visar månaden som ett tal från 1 till 12, till exempel 4 för april, härlett från datatypen DOB-datum/tid-kolumn.

Se även

Hjälp om Power Query för Excel

Lägga till en anpassad kolumn (docs.com)

Lägga till en kolumn utifrån en datatyp (Power Query)

Lägga till en docs.comhttps://docs.microsoft.com/en-us/power-query/add-index-column

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×