Lägga till en anteckning i en UML-modell

Obs!: Utforskaren för UML-modeller är inte tillgänglig i Visio 2013 och senare versioner. Information om UML-diagram i Visio 2013 och senare versioner finns i UML-diagram i Visio.

  1. Dra en antecknings form från valfri UML-stencil till ritnings sidan och placera den nära de element som du vill lägga till en anteckning för.

  2. Dra kontroll handtaget Kontrollhandtag i mitten av anteckningen för att skapa en pekare. Om du vill koppla anteckningen till ett visst element limmar du kontroll handtaget på pekaren mot en kopplings punkt Kopplingspunkt – blått X i det andra elementet.

  3. Dubbelklicka på antecknings formen. Skriv ett namn för anteckningen om du vill. Skriv texten för anteckningen under dokumentationoch klicka sedan på OK.

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×