Lägga till en befintlig SharePoint-aktivitetslista i Project Web App

Lägga till en befintlig SharePoint-aktivitetslista i Project Web App

Projekt kan inledas på många olika sätt. Kanske känner du redan till många projektdetaljer från början eller så finns det bara en övergripande idé om vad projektet ska omfatta. Det här kan innebära att du tycker det är mest praktiskt att börja projektplaneringen i en SharePoint-aktivitetslista. Sedan kan du lägga till listan i Projektcenter i Project Web App så att de andra som är inblandade i projektet ser det när de granskar organisationens sammanlagda arbetsfördelning.

När en SharePoint-aktivitetslista har lagts till i Project Web App kan användarna fortsätta göra ändringar i listan i SharePoint, och de här ändringarna kan visas i Project Web App. Om du vill kunna ändra listan Project Web App läser du Ändra en SharePoint-aktivitetslista till ett företagsprojekt.

Artikelinnehåll

Välj hur SharePoint-aktivitetslistan ska importeras

När du vill att en SharePoint-uppgiftslista ska ingå i Project Web App kan du lägga till listan i projekt centret i Project Web App. Under importen kan du se vilken SharePoint-webbplats som innehåller aktivitets listan och välja vilken aktivitets lista som ska användas. Du anger också ett projekt namn. Låt oss säga att du har en webbplats som heter "marknadsförings grupp projekt" och en aktivitets lista på webbplatsen "konferens aktiviteter". När du lägger till listan i Project Web App anger du att listan finns på webbplatsen "marknads projekt", ger dig ett mer lämpligt projekt namn, till exempel "marknads plats", och du väljer "konferens aktiviteter".

Den valda aktivitetslistan inkluderas i Projektcenter i Project Web App under det projektnamn som du angav under importen. I Projektcenter kan du öppna projektet i Project Web App om du vill visa aktivitetslistan från SharePoint-webbplatsen. I det här exemplet innehåller alltså Projektcenter en ny rad för ”Marknadsföringskonferens” och om du öppnar den nya raden i Project Web App visas aktiviteterna i listan ”Konferensaktiviteter”.

Du kan importera en befintlig SharePoint-aktivitetslista på olika sätt:

 • Använd webb delen komma igång med Project Web App.    Om den finns på startsidan för Project Web App hittar du en guide i webbdelen Komma igång med Project Web App där du leds igenom importprocessen.

 • Lägga till en aktivitets lista i Project Web App i SharePoint.    På SharePoint-webbplatsen där aktivitetslistans finns kan du välja att lägga till aktivitetslistan i Project Web App.

 • Lägga till en aktivitets lista från Project Web App.    Om du arbetar i Project Web App kan du välja att lägga till aktivitetslistan från Projektcenter.

Lägga till en aktivitetslista med hjälp av webbdelen Komma igång med Project Web App

Så här lägger du till en befintlig aktivitetslista med hjälp av webbdelen Komma igång med Project Web App:

 1. Gå till Project Web App och klicka på Skapa eller importera projekt i webbdelen Komma igång med Project Web App .

 2. På sidan Skapa ett nytt projekt klickar du på Lägg till befintliga SharePoint-webbplatser i Project Web App.

 3. I dialogrutan Lägg till SharePoint-webbplatser i Project Web App markerar du kryssrutan bredvid webbplatsen där aktivitetslistan finns som du vill inkludera i Project Web App.

  Obs!:  I dialogrutan Lägg till SharePoint-webbplatser i Project Web App visas endast webbplatser som du kan komma åt i SharePoint. Om listan som du vill lägga till finns på en webbplats som du inte kommer åt kan du kontakta webbplatsens administratör och begära åtkomstbehörighet.

 4. På den valda raden i kolumnen Projektnamn skriver du projektnamnet som du vill använda i Project Web App för den här kopplade SharePoint-aktivitetslistan.

 5. På den valda raden i kolumnen Aktivitetslista väljer du aktivitetslistan från SharePoint-webbplatsen som du vill inkludera i Projektcenter.

  Tips:  Om du vill importera flera aktivitetslistor från olika webbplatser upprepar du steg 3 till och med 5 för varje webbplats. Om du vill importera flera aktivitetslistor från samma webbplats slutför du den här proceduren och upprepar den sedan för samma webbplats, samtidigt som du ser till att varje ny aktivitetslista får ett eget projektnamn.

 6. Klicka på Lägg till för att lägga till aktivitetslistan i Projektcenter med projektnamnet du angav.

Lägga till en aktivitetslista från SharePoint

Om du arbetar med en aktivitetslista i SharePoint kan det vara mer praktiskt för dig att lägga till den aktivitetslistan i Project Web App från SharePoint.

Obs!:  Om du vill använda aktivitetslistans information i en Project Server-databas, men vill undvika att skapa en Project Web App-webbplats inom webbplatssamlingen där aktivitetslistan lagras, kan du aktivera Project Web App-funktioner för webbplatssamlingen utan att du behöver skapa en Project Web App-webbplats.

Om du vill lägga till en befintlig aktivitetslista i Project Web App från SharePoint måste du först lägga till webbdelen Projektcenter på en av webbplatsens sidor. Du behöver bara göra det en gång.

Så här lägger du till webbdelen Projektcenter på en sida:

 1. På sidan där du vill lägga till en knapp som används för att importera en aktivitetslista klickar du på Sida och sedan på Redigera.

 2. Klicka på Webbdel i gruppen Delar på fliken Infoga.

 3. Klicka på Project Web App under Kategorier.

 4. Klicka på Projektcenter under Delar och klicka sedan på Lägg till.

 5. Klicka en gång i webbdelen Projektcenter och klicka sedan på Egenskaper för webbdel på fliken Webbdel.

 6. I Projektcenter-fönstret som visas klickar du på Project Web App för att expandera alternativet.

 7. Skriv URL:en på översta nivån för webbplatssamlingen som innehåller aktivitetslistan i rutan Project Web App-URL och klicka sedan på OK.

 8. Klicka på Spara i gruppen Redigera på fliken sida eller sluta redigera.

När webbdelen Projektcenter har lagts till kan du använda den obegränsat antal gånger för att lägga till aktivitetslistor i Project Web App från din SharePoint-webbplats.

Så här lägger du till en befintlig aktivitetslista:

 1. Klicka en gång i webbdelen Projektcenter och klicka sedan på fliken Projekt.

 2. Klicka på Lägg till SharePoint-webbplatser i gruppen Projekt.

 3. I dialogrutan Lägg till SharePoint-webbplatser i Project Web App markerar du kryssrutan bredvid webbplatsen där aktivitetslistan finns som du vill inkludera i Project Web App.

  Obs!:  I dialogrutan Lägg till SharePoint-webbplatser i Project Web App visas endast webbplatser som du kan komma åt i SharePoint. Om listan som du vill lägga till finns på en webbplats som du inte kommer åt kan du kontakta webbplatsens administratör och begära åtkomstbehörighet.

 4. På den valda raden i kolumnen Projektnamn skriver du projektnamnet som du vill använda i Project Web App för den här kopplade SharePoint-aktivitetslistan.

 5. På den valda raden i kolumnen Aktivitetslista väljer du aktivitetslistan från SharePoint-webbplatsen som du vill inkludera i Projektcenter.

  Tips:  Om du vill importera flera aktivitetslistor från olika webbplatser upprepar du steg 3 till och med 5 för varje webbplats. Om du vill importera flera aktivitetslistor från samma webbplats slutför du den här proceduren och upprepar den sedan för samma webbplats, samtidigt som du ser till att varje ny aktivitetslista får ett eget projektnamn.

 6. Klicka på Lägg till för att lägga till aktivitetslistan i Projektcenter med projektnamnet du angav.

Lägga till en aktivitetslista från Project Web App

Så här lägger du till en befintlig SharePoint-aktivitetslista från Project Web App:

 1. Klicka på Projektcenter under Projekt i Snabbstart i Project Web App.

 2. Klicka på Lägg till SharePoint-webbplatser i gruppen Projekt på fliken Projekt.

 3. I dialogrutan Lägg till SharePoint-webbplatser i Project Server markerar du kryssrutan bredvid webbplatsen där aktivitetslistan finns som du vill inkludera i Project Web App.

  Obs!:  I dialogrutan Lägg till SharePoint-webbplatser i Project Server visas endast webbplatser som du kan komma åt i SharePoint. Om listan som du vill lägga till finns på en webbplats som du inte kommer åt kan du kontakta webbplatsens administratör och begära åtkomstbehörighet.

 4. På den valda raden i kolumnen Projektnamn skriver du projektnamnet som du vill använda i Project Web App för den här kopplade SharePoint-aktivitetslistan.

 5. På den valda raden i kolumnen Aktivitetslista väljer du aktivitetslistan från SharePoint-webbplatsen som du vill inkludera i Projektcenter.

  Tips:  Om du vill importera flera aktivitetslistor från olika webbplatser upprepar du steg 3 till och med 5 för varje webbplats. Om du vill importera flera aktivitetslistor från samma webbplats slutför du den här proceduren och upprepar den sedan för samma webbplats, samtidigt som du ser till att varje ny aktivitetslista får ett eget projektnamn.

 6. Klicka på Lägg till för att lägga till aktivitetslistan i Projektcenter med projektnamnet du angav.

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×