Lägga till en förklaring i datagrafik

Ibland ser det bättre ut att ta bort textetiketterna från datagrafik i diagrammet eller använda datagrafik som inte har etiketter. Om du vill visa innebörden för ikonuppsättningar, färger och datastaplar lägger du till en förklaring av datagrafik i diagrammet.

  1. Klicka på pilen bredvid Infoga förklaring i gruppen Visa data på flikenData.

  2. Klicka Vågrät eller Lodrät, beroende på i vilken riktning du vill att förklaringen ska köras.

I förklaringen visas automatiskt datastaplar, ikoner och färgvärden som används på den aktuella sidan. Du kan markera och ta bort information som du inte behöver. Om datastaplar redan har etiketter på sidan kan du markera dem i förklaringen och ta bort dem. Du kan också anpassa förklaringen på andra sätt, till exempel genom att ändra text eller lägga till nya figurer.

Uppdatera förklaringar

Förklaringar uppdateras inte automatiskt – om du ändrar något i diagrammet måste du infoga en ny förklaring för att ändringarna ska inkluderas. Om du har anpassat en förklaring och vill behålla de anpassade delarna kan du ersätta den information som har ändrats.

  1. Flytta den anpassade förklaringen till ett tomt utrymme.

  2. Infoga en ny förklaring.

    Du har nu den gamla versionen och den nya versionen tillgängliga.

  3. Bestäm vilken version du vill behålla.

  4. Dra de delar du vill ha från den ena versionen till den andra och ta sedan bort den version som du inte vill ha.

  5. Flytta den uppdaterade förklaringen till rätt plats i diagrammet.

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×