Text och tabeller

Lägga till en hyperlänk i en bild

Lägga till en hyperlänk i en bild

Det snabbaste sättet att skapa en grundläggande webbhyperlänk i en PowerPoint-bild är att trycka på Retur efter att du har skrivit adressen till en befintlig webbsida (t.ex. http://www.contoso.com).

Du kan länka till en webbsida, länka till ett nytt dokument, länka till en plats i ett befintligt dokument eller börja skriva ett meddelande till en e-postadress.

Din webbläsare har inte stöd för video.

48 sekunder

Länka till en webbplats

 1. Markera den text, form eller bild du vill använda som hyperlänk.

 2. Välj Infoga > Länk.

 3. Välj Befintlig fil eller webbsida och lägg till:

  • Text som ska visas: Ange den text du vill visa för hyperlänken.

  • Skärmtips: Ange den text du vill visa när användaren hovrar över hyperlänken (valfritt).

  • Aktuell mappBesökta sidor eller Senaste filer: Välj vart du vill länka.

  • Adress: Om du inte redan valt en plats ovan infogar du webbadressen för webbplatsen du vill länka till.

   Om du länkar till en fil på datorn och flyttar PowerPoint-presentationen till en annan dator måste du också flytta alla länkade filer.

  • 4. Välj OK.

Länka till en plats i ett dokument, ett nytt dokument eller en e-postadress

 1. Markera den text, form eller bild du vill använda som hyperlänk.

 2. Välj Infoga > Länk och välj ett alternativ:

  • Plats i det här dokumentet: Länka till en viss bild i presentationen.

  • Skapa nytt dokument: Länka från din presentation till en annan presentation.

  • E-postadress: Länka en visad e-postadress så att användarens e-postprogram öppnas.

 3. Fyll i Text som ska visasSkärmtips och vart du vill länka.

 4. Välj OK.

Ändra färg på en hyperlänk

Om du vill kan du ändra färg på en hyperlänk. Om du vill ändra texten som visas för en länk högerklickar du på den och väljer Redigera länk.

 1. Markera den hyperlänk du vill ändra färg på.

 2. Start-fliken i menyfliksområdet väljer du nedåtpilen bredvid knappen Teckenfärg, så öppnas menyn med färger.

  Välj nedåtpilen bredvid knappen Teckenfärg, så öppnas menyn med färger.
 3. Välj den färg du vill använda för hyperlänken.

Testa hyperlänken

När du har infogat länken kan du testa den (i vyn Normal) genom att högerklicka på hyperlänken och välja Öppna hyperlänk

Visa och återgå

Rutan Visa och återgå är nedtonad om du inte länkar till ett anpassat bildspel i presentationen.

Om du är Microsoft 365 -prenumerant och vill använda en funktion som Visa och återgå, klickar du här för att läsa om hur du kan länka till en annan bild med hjälp av Zoom för PowerPoint, och se funktionen "Välj att returnera" i slutet av artikeln.

Mer information finns i

Ta bort understrykning från hyperlänktext

Ändra färg på hyperlänktexten i hela presentationen

Det snabbaste sättet att skapa en grundläggande webbhyperlänk i en PowerPoint-bild är att trycka på Retur efter att du har skrivit adressen till en befintlig webbsida (t.ex. http://www.contoso.com).

Du kan länka till en webbsida, länka till en annan plats i presentationen, öppna en annan presentation eller börja skriva ett meddelande till en e-postadress.

2016

Välj en avsnittsrubrik nedan så öppnas den och du kan se detaljerade anvisningar.

Länka till en webbsida

 1. Markera den text, form eller bild du vill använda som hyperlänk i normalvyn.

 2. På fliken Infoga klickar du på Hyperlänk.

  Dialogrutan Infoga hyperlänk visas.

  Dialogrutan Hyperlänk i Office för Mac

  1 – Text som ska visas: Det här är den länkade texten som visas i dokumentet.

  2 – Skärmtips: Text som visas när du pekar musen på den länkade texten i bilden.

 3. Ange webbadressen i rutan Adress. (Exempel: https://www.contoso.com)

Ändra färg på en hyperlänk

Den här nya funktionen är tillgänglig i PowerPoint 2016 för Mac version 16.14.18061000. Hitta din Office-version

 1. Markera den hyperlänk du vill ändra färg på.

 2. Start-fliken i menyfliksområdet väljer du nedåtpilen bredvid knappen Teckenfärg, så öppnas menyn med färger.

  Välja en teckenfärg
 3. Välj den färg du vill använda för hyperlänken.

 1. Klicka på Det här dokumentet i dialogrutan Infoga hyperlänk.

 2. Under Välj en plats i dokumentet klickar du på den bild du vill länka till.

 1. Klicka på Webbsida eller fil i dialogrutan Infoga hyperlänk.

 2. Klicka först på Markera och sedan på den presentation eller fil som du vill länka till.

  Obs!:  Du kan inte länka till en viss bild i en annan presentation i PowerPoint för macOS.

 1. Klicka på E-postadress i dialogrutan Infoga hyperlänk.

 2. Skriv den e-postadress som du vill länka till i rutan E-postadress eller klicka på en e-postadress i Nyligen använda e-postadresser.

 3. Ange e-postmeddelandets ämne i rutan Ämne.

2011

Välj en avsnittsrubrik nedan så öppnas den och du kan se detaljerade anvisningar.

 1. Markera den text eller det objekt som du vill göra till en hyperlänk.

 2. På fliken Start klickar du på Text under Infoga och klickar sedan på Hyperlänk.

  Fliken Start, gruppen Infoga

 3. I rutan Länka till anger du webbadressen.

  Obs!: Om du vill länka till en viss plats på en webbsida klickar du på fliken Webbsida och följer sedan anvisningarna under Fästpunkt.

Du kan lägga till text eller ett objekt som en hyperlänk som öppnar en viss bild i en PowerPoint-presentation eller ett anpassat bildspel. Du kan också länka till ett Word-dokument, en Excel-arbetsbok, en fil eller en e-postadress.

 1. Markera den text eller det objekt som du vill göra till en hyperlänk.

 2. På fliken Start klickar du på Text under Infoga och klickar sedan på Hyperlänk.

  Fliken Start, gruppen Infoga

 3. Klicka på fliken Dokument eller E-postadress för den typ av hyperlänk som du vill infoga.

 4. Följ anvisningarna för att skapa en länk.

  Obs!: Hyperlänken är aktiv i bildspelsvyn.

Du kan länka till olika platser i en presentation, t.ex. första bilden, sista bilden, nästa bild eller bildrubriker.

 1. Markera den text eller det objekt som du vill göra till en hyperlänk.

 2. På fliken Start klickar du på Text under Infoga och klickar sedan på Hyperlänk.

  Fliken Start, gruppen Infoga

 3. Klicka på fliken Dokument och klicka sedan på Sök efter under Fästpunkt.

 4. Välj den plats i dokumentet som du vill länka till.

  Obs!: Hyperlänken är aktiv i bildspelsvyn.

Ett hyperlänkat anpassat bildspel är ett snabbt sätt att navigera till andra anpassade bildspel från huvudpresentationen. Du kan också skapa en bild med innehållsförteckningen som det går att länka från. Genom att designa presentationen på det här sättet kan du navigera från innehållsförteckningsbilden till olika avsnitt i presentationen, så att du kan välja vilka avsnitt du vill visa för åhörarna vid ett visst tillfälle. Följande anvisningar beskriver hur du skapar ett eller flera anpassade bildspel och sedan lägger till en hyperlänk från huvudpresentationen till de anpassade bildspelen.

Obs!: Om du vill skapa en hyperlänk från en presentation till en helt annan presentation kan du lägga till en hyperlänk till det andra dokumentet. Mer information finns i Skapa, redigera eller ta bort en hyperlänk.

 1. Öppna presentationen som du vill använda för att skapa ett hyperlänkat anpassat bildspel.

 2. På fliken Bildspel klickar du på Anpassade bildspel under Visa bildspel och klickar sedan på Redigera anpassade bildspel.

  Fliken Bildspel, gruppen Spela bildspel

 3. Klicka på Nytt.

 4. Klicka på de bilder du vill ta med i det anpassade bildspelet under Bilder i presentationen och klicka på Lägg till.

  Tips: Om du vill markera flera bilder i följd klickar du på den första bilden och håller ned SKIFT medan du klickar på den sista bilden som du vill markera. Om du vill markera flera bilder som inte är i följd håller du ned KOMMANDO samtidigt som du klickar på varje bild som du vill markera.

 5. Om du vill ändra i vilken ordning bilderna visas klickar du på en bild under Bilder i anpassat bildspel. Klicka sedan på Uppil för att ändra ordning   eller Nedpil för att ändra ordning  för att flytta bilden uppåt eller nedåt i listan.

 6. Skriv ett namn i rutan Bildspelets namn och klicka på OK. Om du vill skapa fler anpassade bildspel med bilderna i presentationen upprepar du steg 2 till och med 6.

 7. Om du vill skapa en hyperlänk från huvudpresentationen till ett anpassat stödbildspel markerar du texten eller objektet i presentationen som ska visas som en hyperlänk. Du kan också skapa en innehållsförteckning och hyperlänka från varje textpost som ett sätt att navigera genom det anpassade bildspelet. Det gör du genom att infoga en ny bild i presentationen, skriva en innehållsförteckning och sedan länka från varje post.

 8. På fliken Bildspel klickar du på Händelseinställningar under Konfigurera.

  Fliken Bildspel, gruppen Konfigurera

 9. Välj hur åtgärden ska startas genom att göra något av följande i dialogrutan Händelseinställningar:

 1. Markera hyperlänken som du vill ändra.

 2. Klicka på Hyperlänk på menyn Infoga.

 3. Gör önskade ändringar.

 1. Markera den text eller det objekt som representerar den hyperlänk som du vill ta bort.

 2. På fliken Start klickar du på Text under Infoga och klickar sedan på Hyperlänk och Ta bort länk.

  Fliken Start, gruppen Infoga

 1. Markera den text som ska vara hyperlänk.

  Markera texten
 2. På fliken Infoga klickar du på Hyperlänk.

  På fliken Infoga klickar du på Hyperlänk.

  Dialogrutan Länk öppnas.

 3. I rutan Visa text anger du texten som du vill att ska visas för hyperlänken i bilden.

  Infoga en hyperlänk
 4. Ange webbadressen i rutan Adress. (Exempel: https://www.contoso.com)

 5. Välj Infoga.

 6. Om du vill testa hyperlänken väljer du fliken Bildspel i menyfliksområdet och väljer sedan Spela upp från början.

  (Om du har inaktiverat det förenklade menyfliksområdet har du ingen flik som heter Bildspel. Då använder du istället fliken Visa för att starta bildspelet.)

Meddelanden: 

 • Du kan också skapa en hyperlänk till en e-postadress. I stället för att ange webbadressen i rutan Adress (steg 4 ovan) skriver du mailto:// följt av den fullständiga e-postadressen.

Infoga en hyperlänk

 1. Tryck där du vill lägga till länken på bilden.

 2. På fliken Infoga i menyfliksområdet väljer du Länk.

 3. Välj Infoga länk.

  Eller: Du kan skapa en länk till de senaste webbadresserna eller till nyligen öppnade filer genom att välja objektet från listan Senaste objekt som visas.

 4. I rutan Text som ska visas skriver du texten som ska vara hyperlänken.

 5. I rutan Adress anger du den adress du vill länka till. (Exempel: https://www.contoso.com)

 6. Välj Infoga.

Ändra färg på en hyperlänk

Funktionen är endast tillgänglig för Office Insiders Den här funktionen är för tillfälligt endast tillgänglig för Office Insiders.

 1. Markera den hyperlänk du vill ändra färg på.

 2. Start-fliken i menyfliksområdet trycker du på knappen Teckenfärg, så öppnas menyn med färger.

  Knappen Teckenfärg
 3. Tryck på den färg du vill använda för hyperlänken.

Infoga en hyperlänk

 1. Tryck där du vill lägga till länken på bilden.

 2. På fliken Infoga i menyfliksområdet väljer du Länk.

 3. Välj Infoga länk.

  Eller: Du kan skapa en länk till de senaste webbadresserna eller till nyligen öppnade filer genom att välja objektet från listan Senaste objekt som visas.

 4. I rutan Text som ska visas skriver du texten som ska vara hyperlänken.

 5. I rutan Adress anger du den adress du vill länka till. (Exempel: https://www.contoso.com)

 6. Välj Infoga.

Ändra färg på en hyperlänk

 1. Markera den hyperlänk du vill ändra färg på.

 2. Start-fliken i menyfliksområdet trycker du på pilen bredvid knappen Teckenfärg, så öppnas menyn med färger.

  Knappen Teckenfärg
 3. Tryck på den färg du vill använda för hyperlänken.

Infoga en hyperlänk

 1. Skriv den text i bilden som du vill göra till en hyperlänk.

 2. Markera texten.

 3. På fliken Infoga i menyfliksområdet väljer du Länk.

 4. Välj Infoga länk.

  Eller: Du kan skapa en länk till en nyligen öppnad fil genom att välja den från listan Senaste objekt som visas.

 5. Ange den adress du vill länka till i rutan Adress i dialogrutan som öppnas. (Exempel: https://www.contoso.com)

 6. Välj Infoga.

Ändra färg på en hyperlänk

 1. Markera den hyperlänk du vill ändra färg på.

 2. Start-fliken i menyfliksområdet trycker du på pilen bredvid knappen Teckenfärg, så öppnas menyn med färger.

  Knappen Teckenfärg
 3. Tryck på den färg du vill använda för hyperlänken.

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×