Lägga till en hyperlänk i en ritning

Hyperlänkar iVisio skiljer sig från dem i andraOffice-appar. I Visio tilldelar du en hyperlänk till en figur i stället för text. 

En form kan ta en hyperlänk eller flera hyperlänkar. Hyperlänkarna kan länka till en annan sida eller form i den aktuella ritningen, en sida eller en form i en annan ritning, ett annat dokument än enVisio ritning, en webbplats, FTP-webbplats eller e-postadress.

Om du vill att en hyperlänk ska se ut som en traditionell textbaserad länk läser du en texthyperlänk nedan. 

Lägga till en hyperlänk i en figur

 1. Kontrol lera att den aktuella ritningen och filen som du länkar till har sparats.

 2. Markera den form som du vill länka.

 3. Välj hyperlänki gruppen länkar på fliken Infoga .

  (Kortkommando: CTRL + K)

  Definiera hyperlänken för en form i dialog rutan hyperlänkar.
 4. Gör något av följande i rutan adress :

  • Lämna rutan tom om du vill länka till en annan sida eller form i den aktuella ritningen. Gå sedan till steg 5.

  • Ange sökvägen till en fil på datorn eller i nätverket.

  • Ange adressen till en webbplats, FTP-plats eller e-postadress (som börjar med http://, FTP://eller mailto:).

  • Klicka på Bläddra och navigera till en webbplats eller fil.

   Tips: Om du inte ser den fil du vill använda kan du försöka med att välja en annan filtyp i listan fil format.

 5. Om du vill länka till en viss sida eller form på en sida eller välja en zoomnivå klickar du på Bläddra bredvid under adressoch gör något av följande i dialog rutan hyperlänk :

  1. Välj vilken sida du vill länka till.

  2. Skriv namnet på den form som du vill länka till.

   Om du vill visa formens namn klickar du på formnamnpå fliken utvecklare . Om du inte ser fliken utvecklare kan du lägga till den i menyfliksområdet. Mer information finns i Visa fliken Utvecklare.

  3. Välj den zoomnivå du vill använda.

 6. Om du vill länka till ett visst bok märke på en webb sida skriver du namnet på bok märket i rutan under adress .

  Om du inte är säker på om du vill använda ett bok märkes namn lämnar du rutan under adress tom.

 7. Skriv ett namn för hyperlänken i rutan Beskrivning . Det här namnet används som länknamn på formens snabb meny.

 8. Om du vill skapa en relativ hyperlänk markerar du kryss rutan Använd relativ sökväg för hyperlänk .

  En Relativ hyperlänk anger platsen för den fil som du länkar till, relativt den aktuella ritningens plats. Om du inte är säker på om du ska använda en relativ hyperlänk väljer du inte alternativet Använd relativ sökväg för hyperlänk .

 9. Om du vill lägga till ytterligare en hyperlänk till den här formen klickar du på ny och skriver informationen för den nya länken.

Emulera en texthyperlänk

Om du vill göra hyperlänken mer som en traditionell texthyperlänk kan du använda en text Rute form i ritningen:

 1. Välj infoga > text rutaoch rita sedan rutan på arbets ytan.

  En blinkande insättnings punkt visas i mitten av rutan så att du kan skriva in text.

 2. Skriv den text du vill ska visas som en länk.

 3. Välj fliken Start och Använd alternativen i gruppen teckensnitt för att formatera texten som du vill.

 4. Välj länki gruppen länkar på fliken Infoga .

 5. I dialog rutan hyperlänkar anger du länk adressen i rutan adress .

 6. I rutan Beskrivning anger du lämplig text (liknar den som du använde i steg 2).

  Det här namnet används som länk namn på formens snabb meny när någon högerklickar på formen.

 7. Klicka på OK.

Följa en hyperlänk

 • Ctrl + klicka på en markerad form för att följa hyperlänken.

  Om en annan form är markerad när du trycker på Ctrl + klickar på figuren läggs den till i markeringen och hyperlänken följs inte.

 • Du kan också högerklicka på formen och sedan klicka på hyperlänkens URL eller namnet (i rutan Beskrivning ) på snabb menyn.

  Obs!: Om du har sparat ritningen som en webb sida eller om du är i hel skärms läge klickar du på formen för att följa länken.

Ändra eller ta bort en hyperlänk

 1. Markera figuren.

 2. På fliken Infoga klickar du på Hyperlänk.

  (Kortkommando: Tryck på CTRL + K)

 3. Om du vill ändra en hyperlänk klickar du på hyperlänken i listan hyperlänk och gör önskade ändringar i rutorna adress, plats ochBeskrivning och klickar sedan på OK.

 4. Om du vill ta bort en hyperlänk markerar du hyperlänken i listan hyperlänk, klickar på ta bortoch klickar sedan på OK.

Din webbläsare har inte stöd för video. Installera Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player eller Internet Explorer 9.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×