Lägga till en resurs i Project Web App

Lägga till en resurs i Project Web App

När du har delat din Project Web App-webbplats med en användare kan du lägga till användaren som en resurs. Resurser är de personer, det material och de kostnader som krävs i projektet.

Så här lägger du till en resurs i resurspoolen i Project Web App:

 1. Klicka på Resurser i Snabbstart.

 2. Klicka på Resurser > Ny.

 3. Välj en typ för den nya resursen:

  • Resurserna under Arbete är de personer som utför aktiviteterna i projektet.

  • Resurserna under Material är de verktyg som krävs för att projektet ska kunna utföras, till exempel fordon, datorer och konferensrum.

  • Resurserna under Kostnad är kostnaderna som hör till projektet. Det kan till exempel vara inkvartering och flygbiljetter.

 4. Markera kryssrutan Budget om du lägger till en resurs som gör att du kan hålla reda på projektbudgeten.

 5. Markera kryssrutan Allmän om du lägger till en resurs som motsvarar en övergripande resurskategori, t.ex. Utvecklare eller Underleverantör.

 6. Markera kryssrutan Resursen kan logga in i Project Web App i avsnittet Identifieringsinformation om du vill att resursen ska kunna logga in och skicka en tidrapport, ange uppgiftsstatus och visa projektet i Project Web App. Det här alternativet är vanligtvis endast tillgängligt för arbetsresurser.

 7. Gör något av följande:

  • Om du har markerat kryssrutan Resursen kan logga i Project Web App: Gå till avsnittet Användarautentisering och skriv resursens namn eller e-postadress i rutan Användarkonto för inloggning.

  • Om du inte har markerat kryssrutan Resursen kan logga in i Project Web App: Skriv ett namn för resursen under Visningsnamn och ange värden för E-postadress, RBS-identifierare och Initialer, om det behövs.

 8. Välj lämpliga Tilldelningsattribut för resursen. Är du osäker på vilka attribut du bör använda?

 9. Välj en Resursavdelning, om det behövs.

 10. I avsnittet Gruppfält anger du värden för Grupp, Kod, Kostnadsställe och Kostnadstyp efter behov.

 11. Om organisationen använder grupper i Project Web App väljer du de alternativ som passar bäst för den aktuella resursen i avsnittet Gruppinformation.

 12. Klicka på Spara.

Mer om Tilldelningsattribut

Varje resurs kan ha många olika typer av information som anges under Tilldelningsattribut.

Attribut

Beskrivning

Resursen kräver godkännande för alla projekttilldelningar (endast Project Online och Project Server 2016)

Markera den här kryssrutan om du vill att en resurshanterare ska hantera resursens tider extra noga. Om den här kryssrutan är markerad informeras projektledarna om att de måste skicka åtagandebegäranden till resurshanteraren för godkännande innan de tilldelar resursen till aktiviteter.

Resursen kan utjämnas

Markera den här kryssrutan för att tillåta att resursens timmar fördelas jämnt i projektet.

Baskalender

Välj den kalender som närmast motsvarar den här resursens schema.

Standardbokningstyp

Välj om alternativet Bekräftad eller Föreslagen ska gälla för resursen när hon eller han tilldelas en aktivitet.

Tidrapportsansvarig

Välj vilken person som ska godkänna resursens tidrapport.

Standardägare för tilldelning

Välj vilken person som ska hantera resursens tilldelningar.

Tidigast tillgänglig

Ange det datum då resursen som tidigast kan tilldelas aktiviteter.

Tillgänglig senast

Ange det senaste datumet som den här resursen kan arbeta med aktiviteter.

Standardkostnad

Ange resursens standardkostnad.

Övertidskostnad

Ange resursens övertidskostnad.

Aktuellt max antal enheter (%)

Ange högsta procentandel av resursens tid som är tillgänglig för arbete i projekt. En resurs kanske till exempel bara arbetar 20 timmar i veckan. Om så är fallet anger du 50 % för resursens Aktuellt max antal enheter (%).

Per tillfälle

Om den här resursen har en kostnad kopplad till varje tilldelning anger du kostnaden i den här rutan. Om du till exempel lägger till en skåpbil som en resurs kan det finnas en fast hyreskostnad för skåpbilen som ska betalas varje gång den används.

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×