Lägga till en signaturrad

Word för Microsoft 365, Word 2019, Word 2016, Word 2013, Word 2010

Du kan skapa en signaturrad genom att stryka under blanksteg. Det bästa sättet att göra detta varierar beroende på om du vill skriva ut dokumentet eller distribuera det online.

Du kan lägga till en signaturrad till ett dokument, lägga till en bild av din handskrivna underskrift, eller spara ett signaturblock som ett AutoText-byggblock.

Mer information om hur du lägger till en digital signatur finns i Lägga till eller ta bort en digital signatur i Office-filer.

Du kan stryka under blanksteg för ett utskrivet dokument genom att trycka på tabbtangenten och använda understrykningsformateringen för tabbtecknen.

Stryka under tabbtecken

 1. Klicka på Visa/dölj i gruppen Stycke på fliken Start.

  Knappen Visa/dölj på fliken Start

  Markeringen anger att blanksteg och tabbstopp visas.

 2. Tryck på tabbtangenten.

 3. Markera de tabbtecken som du vill stryka under. Ett tabbtecken ser ut som en liten pil.

  Flik

 4. Gör något av följande:

  • Om du vill använda ett enkelt understrykningsformat trycker du på CTRL+U.

  • Om du vill använda en annan typ av understrykning klickar du på dialogruteikonen Tecken i gruppen Tecken på fliken Start, sedan på fliken Teckensnitt och markerar ett format i listan Understrykning.

Om du vill skapa en understrykning i ett onlinedokument eller -formulär infogar du en tabellcell med den nedre kantlinjen aktiverad. Med denna metod ligger linjen kvar på plats om någon skriver på den.

Du kan skapa enbart en linje eller en linje med en inledande text, till exempel Signatur eller Datum.

Skapa en linje

 1. Klicka på det ställe där du vill infoga en tom understrykning.

 2. Klicka på Tabell i gruppen Tabeller på fliken Infoga.

  Tabellkommandon under fliken Infoga

 3. Klicka på rutan längst upp till vänster för att infoga en 1x1-tabell.

  Om du vill ändra längd på linjen flyttar du pekaren över slutet på tabellen tills det blir en storleksändringspekare Storleksändringspekare (dubbelpil) och flytta sedan pilen till höger eller till vänster för att förlänga eller förkorta linjen.

 4. Högerklicka på tabellen, klicka på Kantlinjer och fyllning och klicka sedan på fliken Kantlinjer.

 5. Under Inställning klickar du på Ingen.

 6. Klicka på den linjetyp, -färg och -bredd du vill ha under Format.

 7. Klicka mellan de lägre marginalmarkörerna i diagrammet under Förhandsgranska om du vill lägga till den nedre kantlinjen. Se till att bara en nedre kantlinjen visas.

 8. Klicka på Tabell under Använd på och sedan på OK.

Obs!: Om du hellre vill visa tabellen utan de ljusgrå stödlinjer som inte skrivs ut klickar du på Visa stödlinjer i gruppen Tabell på fliken Layout.

Skapa en linje med inledande text

 1. Klicka på det ställe där du vill infoga en tom understrykning.

 2. Klicka på Tabell i gruppen Tabeller på fliken Infoga.

  Tabellkommandon under fliken Infoga

 3. Klicka på den övre vänstra rutan för att infoga en 2x1-tabell.

  Om du vill ändra längd på linjen flyttar du pekaren över slutet på tabellen tills det blir en storleksändringspekare Storleksändringspekare (dubbelpil) och flytta sedan pilen till höger eller till vänster för att förlänga eller förkorta linjen.

 4. Högerklicka på tabellen, klicka på Kantlinjer och fyllning och klicka sedan på fliken Kantlinjer.

 5. Under Inställning klickar du på Ingen.

 6. Klicka på Tabell under Använd på och sedan på OK.

 7. Högerklicka i cellen där du vill lägga till understrykningen, klicka på Kantlinjer och fyllning och sedan på fliken Kantlinjer.

 8. Klicka på den linjetyp, -färg och -bredd du vill ha under Format.

 9. Klicka mellan de lägre marginalmarkörerna i diagrammet under Förhandsgranska om du vill lägga till den nedre kantlinjen. Se till att bara en nedre kantlinjen visas.

 10. Klicka på Cell under Använd på.

 11. Skriv den inledande texten i cellen som inte innehåller linjen.

Obs!: Om du hellre vill visa tabellen utan de ljusgrå stödlinjer som inte skrivs ut klickar du på Visa stödlinjer i gruppen Tabell på fliken Layout.

Överst på sidan

Först måste du skapa en bild med din signatur. Du kan skriva det på ett papper, skanna sidan och sedan beskära bildfilen som skannern skapar Spara bilden i något av de vanliga bildfilformaten, till exempel .bmp, .gif, .jpg eller .png.

Viktigt!: Eftersom det finns många skannrar, digitalkameror och andra enheter på marknaden kan vi inte visa instruktioner om hur de används. Mer information finns i tillverkarens bruksanvisning eller på deras webbplats.

När du har din bildfil kan du lägga till den i ett dokument genom att klicka på fliken Infoga, klicka på Bild och sedan infoga bilden av din signatur. Du kanske vill lägga till annan information, till exempel ditt textade namn under bilden. För att göra det möjligt kan du skapa en återanvändningsbar AutoText-post som innehåller både bilden av signaturen och den skrivna informationen. Mer information finns i Använda snabbdelar och autotext i Word.

Du kan spara ett signaturblock som en AutoText-post så att den är tillgänglig i AutoText-byggblocksgalleriet.

 1. I Word skriver du signaturblocket som du vill spara. Eller så kan du infoga bilden av din signatur och skriva den ytterligare information som du vill ska ingå.

 2. Markera signaturblocket.

 3. På fliken Infoga går du till gruppen Text och klickar på Snabbdelar och sedan på Spara markering i snabbdelsgalleriet.

 4. Skriv namnet på signaturblocket i dialogrutan Skapa nytt byggblock.

 5. Klicka på AutoText i listan Galleri.

 6. Klicka på OK.

Om du vill infoga signaturtextblocket klickar du på fliken Infoga, klickar på Snabbdelar, klickar på AutoText och klickar sedan på signaturblocket.

Överst på sidan

Du kan stryka under blanksteg genom att trycka på SKIFT+BINDESTRECK (-), men det är svårt att rada upp understrykningarna, om du t ex skapar ett ifyllnadsformulär. Om alternativet Autoformat för att ändra understrukna tecken till kantlinjer är aktiverat skapas en linje som sträcker sig över hela stycket om du trycker på SKIFT+BINDESTRECK (-) tre eller flera gånger i rad, vilket kanske du inte vill.

Ett bättre sätt att stryka under blanksteg i ett utskrivet dokument är att använda TABB och använda understrykningsformatering på tabbtecknen.

 1. Klicka på Visa/dölj i gruppen Stycke på fliken Start.

  Bild av menyfliksområdet i Word

  Markeringen anger att blanksteg och tabbstopp visas.

 2. Tryck på tabbtangenten.

 3. Markera de tabbtecken som du vill stryka under. Ett tabbtecken ser ut som en liten pil.

  Flik

 4. Gör något av följande:

  • Om du vill använda ett enkelt understrykningsformat trycker du på CTRL+U.

  • Om du vill använda en annan typ av understrykning klickar du på dialogruteikonen Tecken i gruppen Tecken på fliken Start, sedan på fliken Teckensnitt och markerar ett format i listan Understrykning.

Överst på sidan

Om du vill skapa en understrykning i ett onlinedokument eller -formulär infogar du en tabellcell med den nedre kantlinjen aktiverad. Med denna metod ligger linjen kvar på plats om någon skriver på den.

Du kan skapa enbart en linje eller en linje med en inledande text, till exempel Signatur eller Datum.

Skapa en linje

 1. Klicka på det ställe där du vill infoga en tom understrykning.

 2. Klicka på Tabell i gruppen Tabeller på fliken Infoga.

  Bild av menyfliksområdet i Word

 3. Klicka på rutan längst upp till vänster för att infoga en 1x1-tabell.

  Om du vill ändra längd på linjen flyttar du pekaren över slutet på tabellen tills det blir en storleksändringspekare Storleksändringspekare (dubbelpil) och flytta sedan pilen till höger eller till vänster för att förlänga eller förkorta linjen.

 4. Högerklicka på tabellen, klicka på Kantlinjer och fyllning och klicka sedan på fliken Kantlinjer.

 5. Under Inställning klickar du på Ingen.

 6. Klicka på den linjetyp, -färg och -bredd du vill ha under Format.

 7. Klicka mellan de lägre marginalmarkörerna i diagrammet under Förhandsgranska om du vill lägga till den nedre kantlinjen. Se till att bara en nedre kantlinjen visas.

 8. Klicka på Tabell under Använd på och sedan på OK.

Obs!: Om du hellre vill visa tabellen utan de ljusgrå stödlinjer som inte skrivs ut klickar du på Visa stödlinjer i gruppen Tabell på fliken Layout.

Skapa en linje med inledande text

 1. Klicka på det ställe där du vill infoga en tom understrykning.

 2. Klicka på Tabell i gruppen Tabeller på fliken Infoga.

  Bild av menyfliksområdet i Word

 3. Klicka på den övre vänstra rutan för att infoga en 2x1-tabell.

  Om du vill ändra längd på linjen flyttar du pekaren över slutet på tabellen tills det blir en storleksändringspekare Storleksändringspekare (dubbelpil) och flytta sedan pilen till höger eller till vänster för att förlänga eller förkorta linjen.

 4. Högerklicka på tabellen, klicka på Kantlinjer och fyllning och klicka sedan på fliken Kantlinjer.

 5. Under Inställning klickar du på Ingen.

 6. Klicka på Tabell under Använd på och sedan på OK.

 7. Högerklicka i cellen där du vill lägga till understrykningen, klicka på Kantlinjer och fyllning och sedan på fliken Kantlinjer.

 8. Klicka på den linjetyp, -färg och -bredd du vill ha under Format.

 9. Klicka mellan de lägre marginalmarkörerna i diagrammet under Förhandsgranska om du vill lägga till den nedre kantlinjen. Se till att bara en nedre kantlinjen visas.

 10. Klicka på Cell under Använd på.

 11. Skriv den inledande texten i cellen som inte innehåller linjen.

Obs!: Om du hellre vill visa tabellen utan de ljusgrå stödlinjer som inte skrivs ut klickar du på Visa stödlinjer i gruppen Tabell på fliken Layout.

Överst på sidan

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×