Lägga till en skugga i en text eller figur

Obs!: Den här artikeln har fyllt sitt syfte och kommer snart att tas bort. För att undvika förvirring kommer vi att ta bort alla länkar som vi känner till. Om du har skapat länkar till den här sidan ber vi dig ta bort dem. På det sättet gör vi tillsammans webben mer användbar.

Om du vill använda en bakgrunds skugga i en figur eller text i ett WordArt-objekt går du till rätt plats på fliken format under rit verktyg . För en form kan du gå till figur effekteroch för text som du går till text effekter.

 1. Klicka på figuren.

  Tips:  Om du vill lägga till en skugga på flera figurer klickar du på den första figuren och håller ned CTRL medan du klickar på de andra figurerna.

 2. Klicka på figur effekter > skuggapå fliken rit verktyg format och välj den skuggning du vill använda.

  Galleriet Skuggeffekter

  När du håller pekaren över en av skugg effekterna visas den som en förhands granskning av formen.

  Tips:  Om du vill anpassa skuggan klickar du på skugg alternativ längst ned i skugg alternativen.

 1. Markera den WordArt-text du vill lägga till en skugga i.

  WordArt med delar av texten markerad

  Tips:  I PowerPoint kan du också markera text som inte är ett WordArt-objekt och använda en bakgrunds skugga.

 2. Klicka på text effekter > skugga på fliken rit verktyg format och välj den skuggning du vill använda.

  Skuggalternativ på formatfliken Ritverktyg efter att du har klickat på Texteffekter och sedan klickat på Skugga

  När du håller pekaren över en av skugg effekterna visas den som en förhands granskning av texten.

  Tips:  Om du vill anpassa skuggan klickar du på skugg alternativlängst ned i skugg alternativen.

Mer om skuggor och effekter

Lägga till en effekt för en bild.

 • Vilken produkt använder du?
 • Office 2016 för Mac
 • Office för Mac 2011

Du kan använda olika skugg format för objekt, till exempel figurer, bilder och text, i Word, Excel och PowerPoint i Office 2016 för Mac. Skuggalternativen är yttre skuggor, inre skuggor och perspektivskuggor (kallas även bakgrundsskuggor). Leta reda på rätt format- och effektmenyer för den typ av objekt som du arbetar med.

 1. Klicka på figuren.

  Tips:  Om du vill lägga till en skugga i flera figurer samtidigt, klickar du på den första figuren och håller sedan ner Skift-tangenten samtidigt som du klickar på de andra figurerna.

 2. På fliken figur format klickar du på Ikonen Figureffekter (figur effekt ikonen), pekar på skuggningoch klickar sedan på den skugga du vill använda.

  Skuggalternativ i menyn Figureffekter

  Tips:  Om du vill anpassa skuggan (genom att ange alternativ för exempelvis genomskinlighet, storlek och färg) klickar du på Skuggalternativ längst ned i skuggmenyn.

 1. Klicka på bilden.

  Tips:  Om du vill lägga till skuggor i flera bilder samtidigt, klickar du på den första bilden och håller sedan ner Skift-tangenten samtidigt som du klickar på de andra bilderna.

 2. I PowerPoint 2016 för Mac och Excel 2016 för Mac: Klicka på bild effekterpå fliken bild format , peka på skuggaoch klicka sedan på den skugga du vill använda.

  Skuggalternativ i menyn Bildeffekter

  I Word 2016 för Mac: Klicka på Ikonen Figureffekter (bild effekt ikonen) på fliken bild format , peka på skuggaoch klicka sedan på den skugga du vill använda.

Tips:  Om du vill anpassa skuggan (genom att ange alternativ för exempelvis genomskinlighet, storlek och färg) klickar du på Skuggalternativ längst ned i skuggmenyn.

 1. Markera den WordArt-text du vill lägga till en skugga i.

  Markera text

 2. Klicka på Knappen Texteffekter (text effekt ikonen) på fliken figur format , peka på skuggaoch klicka sedan på den skugga du vill använda.

  Skuggalternativ i menyn Texteffekter

  Tips: 

  • Om du vill anpassa skuggan (genom att ange alternativ för exempelvis genomskinlighet, storlek och färg) klickar du på Skuggalternativ längst ned i skuggmenyn.

  • Inre och yttre skuggeffekter kanske inte syns i mycket mörk text. Försök med att ändra färgen på texten eller använd en perspektivskugga.

Meddelanden: Endast för Word 2016 för Mac: om dokumentet skapades med en tidigare version av Word kan du använda kompatibilitetsläget. Så här lägger du till en skugga när dokumentet är i kompatibilitetsläge

 • Markera den text eller WordArt du vill formatera.

 • Under text effekterväljer du fliken text effekter och klickar på skugga.

Du kan använda olika skugg format för objekt, till exempel figurer, bilder och text, i Word, Excel och PowerPoint i Office för Mac 2011. Skuggalternativen är yttre skuggor, inre skuggor och perspektivskuggor (kallas även bakgrundsskuggor). Leta reda på rätt format- och effektmenyer för den typ av objekt som du arbetar med.

 1. Klicka på den figur som du vill ändra och klicka sedan på fliken Format.

 2. Under figur formatklickar du på effekter, pekar på skuggningoch klickar sedan på det skugg format du vill använda.

  Fliken Format, gruppen Figurformat

 1. Klicka på den figur som du vill ändra och klicka sedan på fliken Format.

 2. Under figur formatklickar du på effekter, pekar på skuggningoch klickar sedan på det skugg format du vill använda.

  Fliken Format, gruppen Figurformat

 1. Klicka på den figur som du vill ändra och klicka sedan på fliken Format.

 2. På fliken Start , under formatklickar du på snabb format, pekar på skuggningoch klickar sedan på det skugg format du vill använda.

  Fliken Start i PowerPoint, gruppen Format

 1. Markera den text eller WordArt du vill formatera.

 2. På fliken format , under text format, klickar du på effekter , pekar på skuggningoch klickar sedan på det skugg format du vill använda.

  Fliken Format, gruppen Textalternativ

Om dokumentet skapades med en tidigare version av Word kan du använda kompatibilitetsläget. Så här lägger du till en skugga när dokumentet är i kompatibilitetsläge

 • Markera den text eller WordArt du vill formatera.

 • Klicka på Skugga under Skuggeffekter.

  Fliken Format, gruppen Skuggeffekter

Obs!: Du kan inte använda texteffekter på text i en cell.

 1. Markera det WordArt-objekt som du vill formatera.

 2. På fliken format , under text format, klickar du på effekter , pekar på skuggningoch klickar sedan på det skugg format du vill använda.

  Fliken Format, gruppen Textalternativ

 1. Markera den text eller WordArt du vill formatera.

 2. På fliken format , under text format, klickar du på effekter, pekar på skuggningoch klickar sedan på det skugg format du vill använda.

  Fliken Format, gruppen Textalternativ

Skugg effekter för text och figurer stöds inte i Office på webben.

Men det finns figur format som du kan använda med en mjuk skugg effekt:

 1. Rita en form och markera den.

 2. Öppna galleriet figur format på fliken rit verktyg format genom att klicka på pilen till höger och välj sedan en effekt från den nedersta raden i galleriet.

  Form verktygen i Office för webben

(Figurer och WordArt är tillgängliga i PowerPoint för webben och Excel på webben.)

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×