Lägga till en text ruta i ett diagram

Om du vill lägga till text i ett diagram som är skilt från texten i diagram rubriker eller etiketter kan du infoga en text ruta i diagrammet. Du kan sedan ange den text du vill använda.

Tips: I stället för att skriva text i text rutan kan du Länka text rutan till data i en kalkyl blads cell. När text rutan är länkad till en kalkyl blads cell visas eventuella ändringar som du gör i data i cellen automatiskt i text rutan i diagrammet.

När du har skapat en text ruta i ett diagram kan du flytta, ändra storlek på eller ta bort den efter behov.

 1. Klicka på det diagram där du vill lägga till en text ruta.

 2. I Office 2013 och senare versioner: Klicka på ikonen text ruta Knappbild i gruppen infoga figurer på fliken format .

  I Office 2010: Klicka på text ruta i gruppen Infoga på fliken layout Knappbild .

  Bild av menyfliksområdet i Excel

 3. I diagrammet klickar du på den plats där du vill att text rutan ska börja och drar sedan tills text rutan har den storlek du vill ha.

 4. Skriv den text du vill använda i text rutan.

  Texten radbryts i text rutan. Tryck på RETUR om du vill påbörja en ny rad i text rutan.

 5. När du är klar trycker du på ESC för att avbryta redigerings läget eller klicka någonstans utanför text rutan.

Se även

Lägga till, kopiera eller ta bort en textruta

Länka en diagram rubrik, etikett eller text ruta till en kalkyl blads cell

Infoga en text ruta i ett diagram

 1. Klicka på det diagram där du vill lägga till en text ruta.

 2. Klicka på infoga figurerpå fliken format och klicka sedan på ikonen för text ruta Knappbild .

 3. I diagrammet klickar du på den plats där du vill att text rutan ska börja och drar sedan tills text rutan har den storlek du vill ha.

 4. Skriv den text du vill använda i text rutan.

  Texten radbryts i text rutan. Tryck på RETUR om du vill påbörja en ny rad i text rutan.

 5. När du är klar trycker du på ESC för att avbryta redigerings läget eller klicka någonstans utanför text rutan.

Flytta eller ändra storlek på en text ruta

 1. I diagrammet klickar du på den text ruta som du vill flytta eller ändra storlek på.

 2. Gör något av följande:

  • Om du vill flytta text rutan placerar du markören på kant linjen för text rutan så att den ändras till en korspil och drar sedan text rutan till önskad plats.

  • Om du vill ändra storlek på text rutan gör du något av följande:

   • Klicka på något av storleks handtagen och dra sedan tills text rutan har den storlek du vill ha.

   • Om du vill ha exakta mått för storleks ändring i Windows markerar du text rutan och anger önskad storlek i rutorna höjd och Bredd i gruppen storlek på fliken format .

    För exakt mått för storleks ändring i Mac markerar du text rutan och anger önskad storlek i rutorna figur höjd och figur bredd på fliken figur format .

    Rutorna figur höjd och figur bredd i menyfliksområdet .

  • Om du vill rotera text rutan klickar du på roteringshandtag och drar sedan text rutan till önskad rotations grad.

   Tips: För exakt rotation klickar du på Roterai gruppen ordna på fliken format och klickar sedan på önskat rotations alternativ.

Ta bort en textruta

I diagrammet klickar du på kant linjen för den text ruta som du vill ta bort och trycker sedan på DELETE.

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×