Logga in med Microsoft
Logga in eller skapa ett konto.
Hej,
Välj ett annat konto.
Du har flera konton
Välj det konto som du vill logga in med.
Lägga till ett nytt e-postkonto i Outlook

Guidad support i webbläsaren kan hjälpa dig med digitala lösningar Office problem

Prova guidad support

Det finns många olika typer av e-postkonton som du kan lägga till i Outlook, bland annat Microsoft 365, Gmail-, Yahoo-, iCloud- och Exchange-konton.

Vissa tredjepartsleverantörer av e-post, till exempel Gmail, Yahoo och iCloud, kräver att du ändrar vissa inställningar på respektive webbplats innan du kan lägga till dessa konton i Outlook.

De här stegen är desamma oavsett om du lägger till ditt första e-postkonto eller andra e-postkonton i Outlook.

 1. Välj Arkiv > Lägg till konto.

  Välj Arkiv och sedan Lägg till konto.

  (Om du inte ser fliken Arkiv kanske du använder Nya Outlook för Windows. Gå till Nya Outlook om du vill ha instruktioner."

 2. Vad som visas därnäst beror på vilken version av Outlook du har.

  För Outlook för Microsoft 365 och Outlook 2016, 2019 eller 2021

  För Outlook 2013 och Outlook 2010

  Ange din e-postadress och klicka på Anslut.

  Ange din e-postadress och klicka på Anslut.

  Ange ditt namn, din e-postadress och ditt lösenord.

  Ange namn, e-postadress och lösenord och klicka på Nästa.

 3. Ange lösenordet igen om du uppmanas till det och välj sedan OK > Slutför för att börja använda ditt e-postkonto i Outlook.

Outlook accepterar inte mitt lösenord

Om Outlook inte accepterar ditt lösenord och du vet att du använder rätt lösenord för e-postkontot, kanske du har ett e-postkonto som kräver ytterligare säkerhetsfunktioner.

Gmail-, Yahoo-, iCloud-, Outlook.com- och AOL-konton använder alla tvåfaktorautentisering för att verifiera att du är den person som försöker komma åt ditt e-postkonto.

Om du vill lägga till ditt e-postkonto i Outlook kan du, beroende på din leverantör, behöva ett applösenord, även kallat programlösenord. Det är ett annat lösenord än ditt vanliga lösenord för e-postkontot. Du vet att du behöver ett applösenord om du ser följande meddelande: Tvåfaktorautentisering har ställts in för ditt konto. Logga in med ditt lösenord för programmet.

Stegen för att hämta ett applösenord är olika för varje e-postleverantör. Välj din leverantör i listrutan för att få anvisningar.

Outlook 2019, Outlook 2021, Outlook för Microsoft 365

Med de nyare versionerna av Outlook kan du lägga till ditt Gmail-konto som ett IMAP-konto utan att konfigurera tvåfaktorautentisering och du behöver inget applösenord. För ökad kontosäkerhet rekommenderar vi dock att du aktiverar tvåfaktorautentisering för ditt Gmail-konto. Detta ger en extra säkerhetsnivå när du har angett ditt lösenord genom att begära att du anger en kod från telefonen för att autentisera.

Outlook 2016 och tidigare versioner, eller om du använder ett POP-konto

Om du använder Outlook 2016 eller en tidigare version, eller om du vill lägga till ditt Gmail-konto som ett POP-konto, måste du aktivera tvåfaktorautentisering och skapa ett applösenord. Du använder applösenordet i stället för ditt vanliga lösenord för att lägga till ditt konto i Outlook.

Använd följande steg för att aktivera tvåfaktorautentisering och få ett applösenord.

 1. Gå till Gmail från webbläsaren och välj Google-appikonen i det övre högra hörnet på skärmen.

  Välj inställningar för Google-appar
 2. Välj Konto. Under Inloggning väljer du Logga in på Google.

  Logga in på Google
 3. Under Lösenord klickar du, om tvåstegsverifiering är AV, på > bredvid AV. Annars går du vidare till steg 4.

  1. Klicka på Kom igång på den första skärmen.

  2. Om du tillfrågas anger du ditt Gmail-lösenord och klickar på NÄSTA.

  3. Ange ditt telefonnummer och välj om du vill ta emot verifieringskoder vis sms eller telefonsamtal. Klicka sedan på NÄSTA.

  4. Ange den kod du fick och klicka på NÄSTA.

  5. Klicka på AKTIVERA för att slutföra konfigurationen av tvåstegsverifiering.

  6. Gå tillbaka till föregående skärm genom att klicka på vänsterpilen högst upp på skärmen bredvid Tvåstegsverifiering.

   Välj bakåtpil för att fortsätta
 4. Under Lösenord väljer du Applösenord.

  Välj program
 5. Ange lösenordet för ditt Google-konto och välj sedan Logga in. Längst ned i nästa skärm väljer du E-post och Windows-dator från listrutorna och välj sedan Generera.

  Välj program och enhet för applösenordet
 6. Ett applösenord visas i Google. Kopiera lösenordet (utan mellanslag) och ange lösenordet när Outlook uppmanar dig att ange ett lösenord.

  Kopiera applösenordet utan blanksteg

Om du använder tvåstegsverifiering för Outlook.com kan du använda följande steg för att skapa ett programlösenord.

 1. Gå till https://outlook.com, klicka på dina initialer uppe till höger och välj sedan Visa konto.

 2. Under Säkerhet väljer du Uppdatera.

 3. Under Fler säkerhetsalternativ väljer du Utforska.

 4. Bläddra ned till avsnittet för programlösenord och välj sedan Skapa ett nytt programlösenord.

 5. Ditt programlösenord kommer att visas på nästa bild. Anteckna lösenordet eftersom du behöver det när du lägger till kontot i Outlook.

 6. Använd anvisningarna i början av den här artikeln för att lägga till ditt konto i Outlook, men när du uppmanas att ange lösenordet i Outlook anger du ditt programlösenord.

 1. Gå till Yahoo-webbplatsen i en webbläsare och välj ikonen för inställningar i det övre högra hörnet av skärmen.

  Välj inställningsikonen
 2. Välj Kontoinformation > Kontosäkerhet. Du kan behöva logga in igen.

  Ändra säkerhetsinställningarna för ditt Yahoo-konto
 3. Om tvåstegsverifiering inte är aktiverat måste du aktivera det innan du fortsätter. Välj sedan Hantera applösenord.

  Du kan verifiera ditt Yahoo-konto
 4. Välj Outlook för skrivbordet i listrutan och välj sedan Generera.

  Välj skrivbordsversionen av Outlook och sedan Generera.
 5. Ett applösenord visas i Yahoo. Kopiera lösenordet (utan mellanslag) och ange lösenordet när Outlook uppmanar dig att ange ett lösenord.

  Anteckna applösenordet

 1. Gå till Apple ID-webbplatsen i en webbläsare och ange ditt Apple ID och lösenord.

  Logga in med ditt användarnamn och lösenord för iCloud
 2. Om du redan har aktiverat tvåfaktorautentisering skickas en kod till någon av dina enheter. Ange koden för att fortsätta. Annars aktiverar du tvåfaktorautentisering.

  Ange din kod för tvåfaktorautentisering
 3. I avsnittet Säkerhet under APPSPECIFIKA LÖSENORD väljer du Generera lösenord...

 4. Ange ett namn för ditt lösenord, till exempel Outlook, och välj Skapa.

  Ange ett namn på ditt applösenord
 5. Ett applösenord visas i Apple. Kopiera lösenordet (utan mellanslag) och ange lösenordet när Outlook uppmanar dig att ange ett lösenord.

  Kopiera ditt applösenord

Har du problem med att lägga till ditt e-postkonto? Använd avancerade inställningar.

Du kan behöva lägga till ditt e-postkonto manuellt. Välj någon av de avancerade metoderna nedan:

Använda avancerade inställningar för att lägga till ett POP- eller IMAP-konto i Outlook för Windows

Du kan använda Outlooks avancerade inställningar om du behöver ange specifika värden för namn på inkommande och utgående server, portnummer eller SSL-inställningar. Du kan använda de här anvisningarna för att lägga till ett POP- eller IMAP-konto i Outlook.

 1. Öppna Outlook och välj Arkiv > Lägg till konto.

 2. På nästa sida anger du din e-postadress och väljer Avancerade alternativ. Markera sedan kryssrutan för Jag vill konfigurera mitt konto manuellt och välj Anslut.

 3. Välj din kontotyp. Oftast när du måste använda det här alternativet väljer du IMAP.

 4. Sidan Kontoinställningar bör vara förifylld med de flesta av de kontoinställningar som du behöver. Men om du måste leta reda på inställningarna läser du avsnittet Inställningar för POP- och IMAP-konto. Ange inställningar för inkommande och utgående server och välj Nästa.

 5. Ange ditt lösenord och välj sedan Anslut.

Använda avancerade inställningar för att lägga till ett IMAP-konto från tredje part i Outlook för Windows

Om du använder en MAPI-tredjepartsleverantör laddar du ned och konfigurerar leverantörens MAPI-e-postprogram som föreslås av leverantörsföretaget.

 1. Öppna Outlook och välj Arkiv > Lägg till konto.

 2. På nästa sida anger du din e-postadress och väljer Avancerade alternativ. Markera sedan kryssrutan för Jag vill konfigurera mitt konto manuellt och välj Anslut.

 3. På sidan Avancerad konfiguration väljer du Annan.

 4. Välj vilken typ av server som du vill ansluta till i listan på skärmen Annan.
  Obs! Alternativet Annan och din kontotyp som visas under det visas bara om du har installerat och konfigurerat MAPI-leverantören korrekt.

 5. Klicka på Anslut.

 6. Det MAPI-leverantörsprogram för tredje part som är installerat på datorn bör startas.

 7. Slutför kontokonfigurationen genom att följa MAPI-leverantörens instruktioner.

Vill du uppdatera inställningar för ett befintligt e-postkonto i Outlook?

Om du redan har skapat ett e-postkonto och vill uppdatera befintliga inställningar på grund av ett aktuellt problem går du till Ändra eller uppdatera inställningar för e-postkonto i Outlook för Windows.

Obs!: AOL- och Verizon-kunder som behöver uppdatera sina kontoinställningar efter AOL:s ändringar av serverinställningar bör läsa i avsnittet Uppdatera e-postinställningarna i Outlook för Mac. När du kontrollerar krypteringsinställningarna ser du till att de är inställda på SSL, SSL/TLS eller Automatisk och inte bara TLS.

Lägga till ett nytt konto snabbt

De flesta e-postkonton, till exempel konton hos Microsoft 365, Exchange-server, Outlook.com, Hotmail.com, Live.com och Google-konton kan ställas in med några enkla steg.

 1. Välj Outlook > Inställningar > konto.

 2. Klicka på plustecknet (+) > Nytt konto.

 3. Skriv din e-postadress > Fortsätt.

  På den första skärmen uppmanas du att ange din e-postadress

 4. Skriv ditt lösenord > Lägg till konto. (Sidan du ser kan vara olika beroende på vilket konto du vill lägga till.)

  Ange lösenordet för ditt outlook.com-konto

 5. Om du lägger till ett Yahoo- eller annat IMAP- eller POP-konto kanske du kommer till de webbplatserna och blir ombedd att tillåta att Outlook kommer åt e-post, kontakter och kalendrar. Klicka på Tillåt för att fortsätta.

 6. Om du ska lägga till Gmail får du en uppmaning att logga in på ditt Google-konto i Outlook. Detta är för användare som använder version 16.15.18070902 och senare.

  Uppmaning att logga in prompten för ett Google-konto

  Har du redan lagt till ditt Gmail-konto i Outlook kan du läsa mer på förbättrad autentisering för befintliga Gmail-användare.

 7. Välj Klar för att börja använda Outlook 2016 för Mac.

  Bekräftelse på att ett e-postkonto har lagts till

Om du har haft ett Google-konto till Outlook för Mac innan versionen med förbättrad autentisering Google IMAP-konton måste du logga in med webbläsaren för att ansluta kontot. 

 1. Välj Logga in på Google.

  Visar uppmaning för befintligt Gmail-konto

 2. Välj ett konto.

 3. Du uppmanas att tillåta Outlook att komma åt din e-post, dina kontakter och kalendrar. Välj Tillåt.

  Visar behörighetsfönster för Outlook för åtkomst till ditt Gmail-konto

 4. Du uppmanas gå tillbaka till Outlook. Välj Tillåt.

  Visar uppmaning om att gå tillbaka till Outlook

 5. Välj Klar för att börja använda Outlook 2016 för Mac.

 1. Välj Verktyg > Konton.

 2. Välj det e-postkonto som du vill ändra.

 3. Uppdatera din kontobeskrivning, personlig information, användarnamn och lösenord eller andra inställningar, beroende på vilken typ av konto som du redigerar.

 4. När du är klar med ändringarna väljer du OK.

När du har konfigurerat det första kontot följer du stegen nedan om du vill lägga till fler e-postkonton.

 1. Välj Verktyg > Konton.

 2. Klicka på plustecknet (+) > Nytt konto.

 3. Ange e-postadressen för kontot.

 4. Slutför kontokonfigurationen genom att följa anvisningarna.

Tvåfaktorautentisering är en extra säkerhetsnivå för ditt konto. Varje gång du loggar in på ditt Gmail-konto från en ny enhet får du en engångskod på telefonen. Ange koden för att slutföra inloggningen.

 1. Gå till Gmail från webbläsaren och välj Google-appikonen i det övre högra hörnet på skärmen.

  Välj inställningar för Google-appar
 2. Välj Mitt konto. Under Inloggning och säkerhet väljer du Logga in på Google.

  Logga in på Google
 3. Välj tvåstegsverifiering och följ anvisningarna.

 1. Gå till Yahoo-webbplatsen i en webbläsare och välj ikonen för inställningar i det övre högra hörnet av skärmen.

  Välj inställningsikonen
 2. Välj Kontoinformation > Kontosäkerhet. Du kan behöva logga in igen.

  Ändra säkerhetsinställningarna för ditt Yahoo-konto
 3. Om tvåstegsverifiering inte är aktiverat måste du aktivera det innan du fortsätter. Välj sedan Hantera applösenord.

  Du kan verifiera ditt Yahoo-konto
 4. Välj Outlook för skrivbordet i listrutan och välj sedan Generera.

  Välj skrivbordsversionen av Outlook och sedan Generera.
 5. Ett applösenord visas i Yahoo. Anteckna lösenordet (utan mellanslag) och använd det som lösenordet när du lägger till ett nytt konto i Outlook.

  Anteckna applösenordet

 1. Gå till Apple ID-webbplatsen i en webbläsare och ange ditt Apple ID och lösenord.

  Logga in med ditt användarnamn och lösenord för iCloud
 2. Om du redan har aktiverat tvåfaktorautentisering skickas en kod till någon av dina enheter. Ange koden för att fortsätta. Annars aktiverar du tvåfaktorautentisering.

  Ange din kod för tvåfaktorautentisering
 3. I avsnittet Säkerhet under APPSPECIFIKA LÖSENORD väljer du Generera lösenord...

 4. Ange ett namn för ditt lösenord, till exempel Outlook, och välj Skapa.

  Ange ett namn på ditt applösenord
 5. Ett applösenord visas i Apple. Anteckna lösenordet (utan mellanslag) och använd det som lösenordet när du lägger till ett nytt konto i Outlook.

  Kopiera ditt applösenord
 1. Välj Lägg till konto längst ned i mappfönstret.

  Knappen Lägg till konto i Outlook

 2. Välj ett föreslaget konto i den nedrullningsbara menyn eller ange ett annat konto och välj Fortsätt.

 3. Om du uppmanas till det anger du ditt lösenord för kontot och väljer Klar.

  Dialogrutan Lägg till konto i nya Outlook för Windows

Hantera dina e-postkonton 

 1. Välj Visa > Vyinställningar.

 2. Välj Konton > Email konton.

 3. Lägg till nya konton eller hantera dina tillagda konton.

 4. När du är klar stänger du fönstret Inställningar .

Lägga till ett annat e-postkonto

Tyvärr kan du inte lägga till ett annat e-postkonto i Outlook på webben. 

Ansluta eller länka ett e-postkonto

I Outlook.com (tjänsten för personliga e-postkonton) brukade det finnas en funktion som kallas "anslutna konton". Microsoft tog bort möjligheten att ansluta nya konton till Outlook.com den 10 maj 2021. Konton som var anslutna före 10 maj 2021 fortsätter dock att synkroniseras som vanligt. Mer information finns i Lägga till andra e-postkonton i Outlook.com.

Se även

Ändra eller uppdatera inställningar för e-postkonto i Outlook för Windows

POP- och IMAP-e-postinställningar för Outlook

Behöver du mer hjälp?

Vill du ha fler alternativ?

Utforska prenumerationsförmåner, bläddra bland utbildningskurser, lär dig hur du skyddar din enhet med mera.

Communities hjälper dig att ställa och svara på frågor, ge feedback och få råd från experter med rika kunskaper.

Hitta lösningar på vanliga problem eller få hjälp från en supportagent.

Hade du nytta av den här informationen?

Hur nöjd är du med språkkvaliteten?
Vad påverkade din upplevelse?

Tack för din feedback!

×