Lägga till, formatera eller ta bort bildtexter i Word

Du kan lägga till beskrivningar till figurer, ekvationer eller andra objekt. En beskrivning är en numrerad etikett, t.ex. "Figur 1", som du kan lägga till en figur, en tabell, en ekvation eller ett annat objekt. Den består av anpassningsbar text ("Figur", "Tabell", "Ekvation" eller något annat du skriver) följt av ett sekventiellt nummer eller bokstav ("1, 2, 3..." eller "a, b, c..." vanligtvis) och alternativt ytterligare beskrivande text om du vill.

En beskrivning med en etikett och ett nummer

1. Text som du markerar eller skapar.

2. Tal som Word infogar automatiskt

Om du senare lägger till, ta bort eller flyttar beskrivningar kan du enkelt uppdatera numreringen på samma gång.

Du kan också använda beskrivningarna för att skapa en tabell med beskrivningarnas objekt, t.ex. en figurförteckning eller en tabell med ekvationer.

Vad vill du göra?

Klicka på avsnittet, eller avsnitten, nedan som intresserar dig.

Tips: Om du vill kunna flytta figur och beskrivning som ett enda objekt eller få text att löpa runt figuren och beskrivningen följer du anvisningarna för att lägga till beskrivningar till flytande objekt nedan.

 1. Markera det objekt (tabell, ekvation, figur eller annat objekt) som du vill lägga till en beskrivning för.

 2. Klicka på Infoga beskrivning i gruppen Beskrivningar på fliken Referenser.

  Menyfliksområdet i Office 2010

 3. Klicka på den etikett som bäst beskriver objektet, t.ex. en figur eller en ekvation, i listan Etikett. Om listan inte innehåller önskad etikett klickar du på Ny etikett, skriver in den nya etiketten i rutan Etikett och klickar sedan på OK.

  Använd dialogrutan Beskrivning om du vill ange alternativ för figur-, tabell- och ekvationsbeskrivningar.
 4. Skriv den text, inklusive skiljetecken, som du vill ska visas efter etiketten.

  Skriv valfri egen text för beskrivningarna i etikettfältet.
 5. Klicka på OK.

Obs!: Word infogar beskrivningens sekventiella nummer som ett fält. Om beskrivningen liknar "Figur {SEQ Table \* ARABIC}" visas fältkoderna i stället för fältresultat i Word. Om du vill se beskrivningen trycker du på ALT + F9.

Om du vill kunna få text att löpa runt objektet och beskrivningen eller om du vill kunna flytta objektet och beskrivningen som ett enda objekt måste du gruppera objektet och beskrivningen.

 1. Infoga figuren.

 2. Välj Layoutalternativ och väljer ett av alternativen under Med figursättning.

  Viktigt!: Du måste utföra det här steget innan du infogar beskrivningen. Om du redan har infogat beskrivningen, tar du bort den, utför det här steget och lägger sedan till beskrivningen på nytt.

  Klicka på Layoutalternativ för att välja hur texten ska löpa runt den infogade bilden.
 3. Lägg till en beskrivning med hjälp av anvisningarna i Lägga till beskrivningar ovan.

 4. Markera beskrivningen, håll SKIFT nedtryckt och markera sedan figuren.

 5. Högerklicka på ett av objekten och välj Gruppera > Gruppera.

  Gruppera en bild och en beskrivning så att de kan flyttas tillsammans.

Nu löper texten runt figuren och beskrivningen som väntat. Figuren och beskrivningen separeras nu heller inte om du flyttar dem till någon annanstans på sidan eller i dokumentet.

Obs!: Om du flyttar figuren är det en bra idé att uppdatera numreringen av beskrivningarna (se nedan) för att säkerställa att den fortfarande är rätt.

Om du infogar en ny beskrivning uppdateras numreringen av beskrivningarna automatiskt i Word. Om du tar bort eller flyttar en beskrivning måste du manuellt starta en uppdatering av beskrivningarna.

 1. Klicka någonstans i dokumentet och tryck på CTRL+A för att markera hela dokumentet.

 2. Högerklicka och välj sedan Uppdatera fält på snabbmenyn. Alla beskrivningar i dokumentet uppdateras.

Tips: Du kan även uppdatera beskrivningar genom att markera hela dokumentet och sedan trycka på F9.

När du har lagt till minst en beskrivning i dokumentet visas en ny formatmall i formatgalleriet med namnet "Beskrivning". Om du vill ändra formateringen av beskrivningarna i hela dokumentet högerklickar du bara på den formatmallen i galleriet och väljer Ändra. Här kan du ange teckenstorlek, färg, typ och andra alternativ för beskrivningarna.

Högerklicka på formatmallen Textstil i snabbformatsgalleriet för att ändra formateringen på din text.

Mer information om hur du ändrar format i Word finns i Anpassa formatmallar i Word

Om du vill ta bort en beskrivning markerar du den med musen och trycker på Delete. Om du har kvar beskrivningar i dokumentet när du har tagit bort de du vill ta bort uppdaterar du dem. Tryck på CTRL + A för att markera all text i dokumentet och tryck sedan på F9 för att uppdatera allt. På så sätt säkerställer du att numreringen av beskrivningarna blir rätt när du har tagit bort de beskrivningar du inte vill ha.

Se även

Har du en fråga om beskrivningar i Word som vi inte har besvarat här?

Ställ en fråga i Word Answers-forumet.

Hjälp oss att bli bättre Word

Har du förslag på hur vi kan förbättra beskrivningar (eller andra funktioner) i Word? Gå i så fall till Word User Voice och berätta det för oss!

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

×