Lägga till indikatorer

I nästan varje aktivitet och resursvy har indikatorer en egen kolumn till vänster på skärmen – det är den enda kolumnen som har en bild Ikon för indikatorkolumnen i stället för ett ord som rubrik. Försök med följande om kolumnen inte visas:

 1. Högerklicka på kolumnrubriken till höger om den plats där du vill infoga kolumnen Indikatorer.

 2. Klicka på Infoga kolumn och därefter på Indikatorer.

Tips: Om du inte vet vad en viss indikator betyder håller du bara pekaren över den. Då kommer det fram en ruta som förklarar indikatorn.

En mer teknisk beskrivning av indikatorer, med en lista över dem, finns i Fälten Indikatorer.

Ändra eller ta bort indikatorer

Kom ihåg att indikatorerna bara visar status, de styr den inte. Du kan inte ändra indikatorerna direkt i kolumnen Indikatorer.

Visas en indikator på fel plats bör du försöka ta reda på orsaken. Om exempelvis färdigindikatorn Indikatorn Aktivitet slutförd dyker upp bredvid en aktivitet som du vet inte är slutförd bör du kontrollera om aktiviteten felaktigt har markerats som 100 % färdig.

Om du inte vill se några indikatorer alls kan du dölja kolumnen: Högerklicka på kolumnrubriken och klicka sedan på Dölj kolumn.

Skapa anpassade indikatorer

När du lägger till anpassade fält i ett projekt kan du välja indikatorer för olika värden i fälten. Till exempel kan du skapa ett förloppsfält där olika indikatorer visas för aktiviteter som följer planen, som är försenade och som är blockerade:

Så här skapar du ett anpassat fält:

 1. Klicka på Projekt > Anpassade fält.

  Kommandot Anpassade fält på fliken Projekt

 2. Markera ett textfält som inte används och klicka sedan på Byt namn.

 3. Fyll i Förlopp (eller något annat namn) och klicka på OK.

  Bild av dialogrutan Anpassade fält

 4. Klicka på Uppslag under Anpassade attribut.

 5. Lägg till önskade värden i tabellen. I exemplet anger du Enligt plan, Försenad och Blockerad.

 6. Markera kryssrutan Använd ett värde från tabellen som standardvärde för fältet.

 7. Klicka på det första värdet (Enligt plan), på Standard och slutligen på Stäng.

  Bild av dialogrutan Redigera uppslagstabell

Så här väljer du indikatorerna:

 1. När du är tillbaka i dialogrutan Anpassade fält klickar du på Grafiska indikatorer under Värden som ska visas.

 2. Välj lika med i kolumnen Test för "Förlopp".

 3. I kolumnen Värde(n) lägger du till de värdenamn som du ställt in tidigare (Enligt plan, Försenad och Blockerad).

 4. Lägg till en bild för varje värde i kolumnen Bild. Det är de bilderna som kommer att visas som indikatorer i projektplanen sedan. (Om du inte gillar uttryckssymbolerna nedan kan du alltid välja andra bilder – det finns många olika alternativ att välja mellan.)

 5. Klicka på OK två gånger för att återvända till Gantt-schemat.

Bild av dialogrutan Grafiska indikatorer

Så här lägger du till det anpassade fältet i Gantt-schemat:

 1. Högerklicka på kolumnrubriken till höger om den plats där du vill infoga den anpassade kolumnen Förlopp.

 2. Klicka på Infoga kolumn och välj sedan Förlopp i listan.

 3. Välj en förloppsstatus för varje aktivitet.

  Anpassade förloppsindikatorer i ett Gantt-schema

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×