Lägga till kapitelnummer till beskrivningar i Word

Om du skriver ett dokument med flera kapitel som innehåller bilder, kanske du vill lägga in numret på det kapitel som bilden finns i före dina bildbeskrivningar. Den tredje bilden i kapitel fem kan till exempel kallas "Bild 5-3". Det är lätt att lägga in kapitelnummer före bildbeskrivningar och få dem att uppdateras automatiskt om du flyttar en bild till ett annat kapitel under arbetets gång.

Steg 1: Använd numrering för kapitelrubrikerna i dokumentet

Obs!: Om du vill inkludera kapitelnummer i beskrivningar måste du använda ett unikt rubrikformat för kapitelrubrikerna. Om du t.ex. använder formatet Rubrik 1 för kapitelrubrikerna får du inte använda det för annan slags text i dokumentet.

 1. Markera den första kapitelrubriken i dokumentet.

 2. Klicka på pilen bredvid Flernivålista i gruppen Stycke på fliken Start.

  Knapp för flernivålista

 3. Klicka på en listdefinition med kapitelnumrering (d.v.s. en som innehåller texten Rubrik 1 eller Kapitel 1).

  Använd flernivålistan för kapitelrubriker för att formatera kapitelrubriker som ska inkluderas i beskrivningar.

  Kapitelnumreringen för listdefinitioner kommer automatiskt att tillämpas på alla rubriker som använder det formatet (dvs. Rubrik 1 i detta exempel).

Steg 2: Lägg till kapitelnummer till beskrivningar

 1. Markera det objekt (tabell, ekvation, figur eller annat objekt) som du vill lägga till en beskrivning för.

 2. Klicka på Infoga beskrivning i gruppen Beskrivningar på fliken Referenser.

  Menyfliksområdet i Office 2010

 3. Klicka på den etikett som bäst beskriver objektet, t.ex. en figur eller en ekvation, i listan Etikett. Om listan inte innehåller önskad etikett klickar du på Ny etikett, skriver in den nya etiketten i rutan Etikett och klickar sedan på OK.

  Använd dialogrutan Beskrivning om du vill ange alternativ för figur-, tabell- och ekvationsbeskrivningar.
 4. Skriv den text, inklusive skiljetecken, som du vill ska visas efter etiketten.

  Skriv valfri egen text för beskrivningarna i etikettfältet.
 5. I dialogrutan Bildtext klickar du på Numrering.

 6. Markera kryssrutan Inkludera kapitelnummer.

  Använd dialogrutan för numrering av beskrivningar för att lägga till kapitelnummer till beskrivningar.
 7. Klicka på det rubrikformat som används för kapitelrubriker i listan Kapitlet börjar med format.

 8. Välj ett skiljetecken för att separera kapitelnumret från beskrivningsnumret i listan Använd avgränsare. I detta exempel har ett bindestreck valts så att beskrivningen för den första bilden i Kapitel 2 visas som ”Bild 2-1”.

 9. Klicka på OK.

Tips: Om din numrering inte verkar vara rätt, särskilt när du har lagt till eller flyttat bilder, kan du prova att uppdatera beskrivningarna genom att trycka på CTRL + A (för att markera hela dokumentet) och sedan trycka på F9 för att uppdatera alla beskrivningar.

Se även

Har du en fråga om användning av beskrivningar i Word som vi inte har besvarat här?

Ställ en fråga i Word Answers-forumet

Hjälp oss att förbättra Word

Har du förslag på hur vi kan förbättra Word? Gå i så fall till Word UserVoice och berätta det för oss!

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×