Lägga till kommandon i presentationen med händelseknappar

Använd en åtgärdsknapp om du vill göra en åtgärd i presentationen, till exempel gå till nästa eller en viss bild, köra en app eller spela upp ett videoklipp. Det finns två grundläggande steg för att konfigurera en åtgärdsknapp:

 • Först väljer du en åtgärdsknapp i galleriet Figurer

 • Därefter tilldelar du en åtgärd som inträffar när (under bildspel) du klickar på figuren eller pekar med musen på den.

När du sedan håller en presentation kan du klicka eller peka på en åtgärdsknapp för att:

 • Gå till nästa bild, föregående bild, den första bilden, den sista bilden, den senast visade bilden, ett visst bildnummer, en annan PowerPoint presentation eller en webbsida.

 • Köra ett program

 • Köra en makro

 • Spela upp ett ljudklipp

Visar dialogrutan för att konfigurera Händelseknappar i PowerPoint

Lägga till en åtgärdsknapp i bilden

Några exempel på inbyggda figurer för åtgärdsknappar i galleriet Figurer är höger- och vänsterpilar (vanliga symboler för att gå till nästa, föregående, första och sista bilden), för att spela upp videoklipp eller ljudklipp och mycket mer.

Visar menyn Figurer i menyfliksområdet i PowerPoint med Händelseknappar markerat

 1. Klicka på FigurerflikenInfoga och klicka sedan på den knappform du vill lägga till under Åtgärdsknappar längst ned på menyn.

 2. Klicka på önskad plats i bilden och dra för att rita knappens form.

 3. Låt dialogrutan vara öppen och gå till nästa procedur.

Tilldela en åtgärd

Om du vill att åtgärden ska skenär du klickar på åtgärdsknappen följer du anvisningarna på fliken Vid musklickning i dialogrutan.

Om du vill att åtgärden ska skenär åtgärdsknappen bara pekar på gör du följande på fliken Vid muspekning i dialogrutan.

 1. Om du vill välja vilken åtgärd som ska vidtas när du klickar på eller för muspekaren över åtgärdsknappen gör du något av följande:

  • Välj Hyperlänk till och välj sedan målet (till exempel nästa bild, föregående bild, den sista bilden eller en annan PowerPoint-presentation) som du vill att hyperlänkåtgärden ska gå till.

   Obs!:  Om du vill länka till en fil som skapats i ett annat program, till Word eller Excel, klickar du på Annan fil i listan Hyperlänka till.

  • Välj Ingen om du vill använda formen utan någon motsvarande åtgärd.

  • Välj Kör programoch klicka sedan på Bläddra och leta reda på det program som du vill köra.

  • Välj Kör makro och välj sedan det makro som du vill köra.

   Inställningarna för Kör makro är bara tillgängliga om presentationen redan innehåller ett makro, och när du sparar presentationen måste du spara den som ett makroaktiverad PowerPoint-presentation. (Mer information om makron finns i Köra ett makro.)

  • Om du vill att den figur som du valde att använda som händelseknapp ska utföra en händelse klickar du på Händelse för objektet och väljer en händelse.

   Inställningarna för objektåtgärden är bara tillgängliga om presentationen innehåller ett OLE-objekt.

  • Om du vill spela upp ett ljud markerar du kryssrutan Spela upp ljud och väljer ett ljud.

 2. När du har valt åtgärd väljer du OK.

 3. Om du vill testa den valda åtgärden väljer du Bildspel > Från aktuell bild för att öppna presentationen i bildspelet så att du kan klicka på åtgärdsknappen.

 1. På fliken Infoga klickar du på Bilder i gruppen Illustrationer. Om du vill lägga till Smart Art klickar du på SmartArt

 2. Leta reda på bilden som du vill lägga till i dialogrutan Infoga bild och klicka sedan på Infoga.

  Obs!:  För SmartArt-grafik kan du bara koppla en händelse till texten i figurer, men inte för de enskilda figurerna i SmartArt-grafik.

 3. Klicka på bilden du lagt till. På fliken Infoga i gruppen Länkar klickar du sedan på Åtgärd.

 4. Gör något av följande i dialogrutan Händelseinställningar:

  • Om du vill välja hur bilden ska bete sig när du klickar på den i vyn Bildspel klickar du på fliken Vid musklickning.

  • Om du vill välja hur bilden ska bete sig när du för muspekaren över den i vyn Bildspel klickar du på fliken Vid muspekning.

 5. Om du vill välja vilken åtgärd som ska vidtas när du klickar på eller för muspekaren över bilden gör du något av följande:

  • Om du vill använda figuren utan någon händelse klickar du på Ingen.

  • Om du vill skapa en hyperlänk klickar du på Hyperlänka till och väljer hyperlänkens mål (t.ex. nästa bild, föregående bild, den sista bilden eller en annan PowerPoint-presentation).

  • Om du vill länka till en fil som skapats i ett annat program, t.ex. en Microsoft Office Word- eller Microsoft Office Excel-fil går du till listan Hyperlänka till och klickar på Annan fil.

  • Om du vill köra ett program klickar du på Kör program, klickar på Bläddra och letar upp det program som du vill köra.

  • Om du vill köra ett makro klickar du på Kör makro och väljer det makro du vill köra.

  • Om du vill att en annan åtgärd än den som visas ska utföras för bilden eller ClipArt klickar du på Åtgärd för objektet och sedan väljer du den åtgärd du vill utföra.

   Obs!: Inställningarna för Händelse för objektet är endast tillgängliga om presentationen innehåller ett OLE-objekt.

  • Om du vill spela upp ett ljud markerar du kryssrutan Spela upp ljud och väljer ett ljud.

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×