Lägga till, kopiera eller ta bort en text ruta i Word

En textruta är ett objekt som du kan infoga i dokumentet för att kunna placera och skriva text var som helst i filen. Textrutor är ofta bra för att framhäva specifik text och kan också vara till hjälp när du behöver flytta runt texten i dokumentet.

Infoga en textruta

 1. Gå till infoga > text rutaoch välj sedan en av de förformaterade text rutor från listan, Välj fler text rutor från Office.comeller Välj Rita text ruta.

  Knappen Infoga text ruta

 2. Om du väljer Rita text rutaklickar du i dokumentet och drar sedan text rutan till önskad storlek.

 3. Om du vill lägga till text markerar du i rutan och skriver eller klistrar in text.

Om du inte använder en mus

 1. Tryck på och släpp upp ALT, N och tryck sedan på X.

 2. Markera den textruta du vill ha med hjälp av piltangenterna och tryck sedan på RETUR.

 3. Skriv in texten.

 4. När du är klar med texten i textrutan och vill gå tillbaka till att redigera texten i dokumentet trycker du på ESC.

  Meddelanden: 

  • Om du vill formatera texten i textrutan markerar du texten och använder sedan formateringsalternativen i gruppen Tecken på fliken Start.

   Om du vill formatera själva textrutan, så använder du kommandona på den sammanhangsberoende fliken Format, som visas under Verktyg för textruta, när du markerar en textruta.

  • Om du vill placera textrutan på en annan plats klickar du på den och när pekaren ändras till en Korspil drar du textrutan till en ny plats.

  • Du kan även ända eller ta bort kantlinjen runt en textruta eller en figur.

  • Om du har flera textrutor kan du länka ihop dem så att texten flödar mellan rutorna. Klicka på en av textrutorna och klicka sedan på Skapa länk i gruppen Text på fliken Format under Ritverktyg.

   Knappen Skapa länkad text ruta

Kopiera en textruta

 1. Markera kant linjen för den text ruta som du vill kopiera.

 2. Tryck på Ctrl + C.

  Obs!: Kontrollera att pekaren är placerad på textrutans kantlinje, inte inuti rutan. Om pekaren befinner sig i rutan kopierar du texten, inte textrutan, när du trycker på Ctrl+C.

 3. Välj en plats och tryck på Ctrl+V när du vill klistra in textrutan.

Ta bort en textruta

 • Markera kant linjen för den text ruta som du vill ta bort och tryck på Delete.

  Obs!: Kontrollera att pekaren är placerad på textrutans kantlinje, inte inuti rutan. Om pekaren befinner sig i rutan tar du bort texten i rutan, inte själva textrutan.

Support för Office 2010 upphörde den 13 oktober 2020

Uppgradera till Microsoft 365 om du vill arbeta på valfri enhet var du än är och fortsätta få support.

Uppgradera nu

Infoga en textruta

 1. Gå till infoga > text rutaoch välj sedan Rita text ruta.

 2. Klicka eller tryck på dokumentet och dra text rutan till önskad storlek.

 3. Om du vill lägga till text i en text ruta markerar du i text rutan och skriver eller klistrar in text.

  Meddelanden: 

  • Om du har problem med att skriva ut text rutor går du till alternativ för > > Visa och under utskrifts alternativväljer du Skriv ut ritningar som skapats i Word.

  • Om du vill formatera texten i textrutan markerar du texten och använder sedan formateringsalternativen i gruppen Tecken på fliken Start.

   Gruppen Tecken på fliken Start i menyfliksområdet i Word 2010.

  • Om du vill placera text rutan markerar du den och när pekaren blir en Korspil drar du text rutan till en ny plats.

  • Du kan även ända eller ta bort en textruta eller kantlinje.

  • Om du har flera textrutor kan du länka ihop dem så att texten flödar mellan rutorna. Markera en av text rutorna och klicka på Skapa länkunder rit verktygpå fliken Textformat .

   Fliken Format under Ritverktyg i menyfliksområdet i Word 2010.

Kopiera en textruta

 1. Markera kant linjen för den text ruta som du vill kopiera.

 2. Gå till start > Kopiera Knappen Kopiera. .

  Se till att markören inte står inuti textrutan utan snarare på kantlinjen för textrutan. Om markören inte står på kantlinjen och du trycker på Kopiera kopieras texten i textrutan och inte själva textrutan.

 3. Gå till Start och välj Klistra in.

  Gruppen Urklipp på fliken Start.

Ta bort en textruta

 • Markera text rutans kant linje och tryck på DELETE.

  Se till att markören inte står inuti textrutan utan snarare på kantlinjen för textrutan. Om pekaren inte är på kant linjen tar du bort texten i text rutan genom att trycka på DELETE.

Infoga en textruta

 1. Gå till infoga > text ruta och välj sedan antingen Rita text ruta (där texten justeras vågrätt på sidan) eller lodrät text ruta (där texten justeras lodrätt på sidan).

  Textruta på fliken Infoga är markerat.

 2. Välj i dokumentet och dra sedan text rutan till önskad storlek.

 3. Om du vill lägga till text i en text ruta klickar eller trycker du i text rutan och skriver eller klistrar in text.

  • Om du vill formatera texten i text rutan markerar du den och Ctrl + klickar på texten och väljer teckensnitt.

  • Om du vill lägga till olika effekter i text rutan markerar du text rutan och använder alternativen på fliken figur format (till exempel om du vill ändra text orienteringen eller justera texten högst upp, i mitten eller längst ned i text rutan).

  • Placera text rutan genom att markera och hålla ned den och när pekaren blir en Korspil drar du text rutan till en ny plats.

Obs!: Om du har flera textrutor kan du länka ihop dem så att texten flödar mellan rutorna. Du kan bara länka en tom textruta till den som du har markerat. Om du vill göra det markerar du den text ruta som du vill länka till en annan text ruta och går sedan till form Format > Skapa länk.

Kopiera en textruta

 1. Markera den text ruta som du vill kopiera.

  Kontrollera att markören är placerad på textrutans kantlinje och inte inuti rutan. Om pekaren inte är på kanten kopieras texten i text rutan.

 2. Tryck på Ctrl + klicka och välj Kopiera. Eller tryck på KOMMANDO + C.

 3. Välj den plats i dokumentet där du vill klistra in text rutan, tryck på Ctrl + klicka och sedan på Klistra in. Eller tryck på KOMMANDO + V.

Ta bort en textruta

 • Markera kant linjen för den text ruta som du vill ta bort och tryck på DELETE.

  Kontrollera att markören är placerad på textrutans kantlinje och inte inuti rutan. Om pekaren inte är på kant linjen tar du bort texten i text rutan genom att trycka på DELETE.

Infoga en textruta

 1. Gå till infoga > text ruta.

  Text Rute elementet på Infoga-menyn
 2. Klicka på den plats i filen där du vill infoga text rutan, håll ned mus knappen och dra sedan text rutan till önskad storlek.

 3. När du har ritat text rutan klickar du i den för att lägga till text.

Kopiera en textruta

 1. Markera den text ruta som du vill kopiera.

  Kontrollera att markören är placerad på textrutans kantlinje och inte inuti rutan. Om pekaren inte är på kanten kopieras texten i text rutan.

 2. Tryck på Ctrl + klicka och välj Kopiera. Eller tryck på KOMMANDO + C.

 3. Välj den plats i dokumentet där du vill klistra in text rutan, tryck på Ctrl + klicka och sedan på Klistra in. Eller tryck på KOMMANDO + V.

Ta bort en textruta

 • Markera kant linjen för den text ruta som du vill ta bort och tryck på DELETE.

  Kontrollera att markören är placerad på textrutans kantlinje och inte inuti rutan. Om pekaren inte är på kant linjen tar du bort texten i text rutan genom att trycka på DELETE.

Obs!:  Den här sidan har översatts automatiskt och kan innehålla grammatiska fel och andra felaktigheter. Vår avsikt är att innehållet ska vara användbart för dig. Skulle du vilja svara på om informationen var till hjälp? Här är den engelska artikeln som en referens.

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×