E-postadresser och domännamn som finns i listan Betrodda avsändare betraktas aldrig som skräppost, oavsett meddelandets innehåll. Du kan lägga till dina kontakter och andra kontakter i listan Valv-avsändare för att bekräfta att du alltid får deras meddelanden i Inkorgen.

Som standard anses e-postadresser i Outlook-kontakter vara betrodda avsändare av skräppostfiltret, men du kan ändra den här inställningen. E-postmeddelanden från betrodda avsändare flyttas aldrig till mappen Skräppost.

Meddelanden: 

 • Om du använder ett Microsoft Exchange Server-konto betraktas postlådor i den globala adresslistan (GAL) också som betrodda avsändare. Detta gäller inte kontakter och e-postanvändare i den gal.

 • När du skickar ett meddelande till en person eller organisation som inte är en Outlook-kontakt läggs inte mottagarens e-postadress till i Listan Betrodda avsändare. Det innebär att när mottagaren svarar på ditt meddelande är det möjligt att svarsmeddelandet flyttas till mappen Skräppost.

Gör så här för att lägga till personer i Listan Betrodda avsändare:

 1. Klicka på Skräppost på fliken Start och klicka sedan på Skräppostalternativ.

 2. På fliken Betrodda avsändare markerar du rutan Lägg automatiskt till personer som jag skickar e-post till i listan Betrodda avsändare.

 1. Klicka på ikonen E-post och sedan på fliken Start.

 2. Gå till gruppen Ta bort, klicka på Skräppost och sedan på Skräppostalternativ.

 3. Avmarkera kryssrutan Valv Även e-post från mina kontakter på fliken Avsändare.

När du skickar ett meddelande till en person eller organisation som inte är en Outlook-kontakt läggs mottagarens e-postadress som standard inte till i Valv-listan Avsändare. Det innebär att när mottagaren svarar på ditt meddelande är det möjligt att svarsmeddelandet flyttas till mappen Skräppost.

Om du vill se till att dina meddelandemottagare, även om de inte är en Outlook-kontakt, finns med i Valv-listanAvsändare gör du följande.

 1. Klicka på Skräppost i gruppen Ta bort på fliken Start, och klicka sedan på Skräppostalternativ.

 2. Valv Avsändare markerar du kryssrutan Lägg automatiskt till personer som jag skickar e-Valv till i Valv Avsändare.

E-postadresser som visas i Dina kontakter anses vara betrodda av skräppostfiltret om kryssrutan Lita också på e-post från mina kontakter är markerad (standardinställning). Men ibland kan du också skicka e-post till mottagare som inte finns med i dina kontakter. Sådana mottagaradresser anses inte vara säkra som standard. Gör så här om du vill att de här adresserna ska behandlas som säkra:

 1. Klicka på AlternativVerktyg-menyn.

 2. Klicka Skräppost under E-postpå fliken Inställningar.

 3. Klicka på fliken Betrodda avsändare.

 4. Markera kryssrutan Lägg automatiskt till personer som jag skickar e Valv i listan Avsändare.

Närliggande information

Översikt över skräppostfiltret

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina kunskaper

UTFORSKA UTBILDNING >

Få nya funktioner först

ANSLUT TILL MICROSOFT INSIDERS >

Hade du nytta av den här informationen?

Hur nöjd är du med språkkvaliteten?
Vad påverkade din upplevelse?

Tack för din feedback!

×