Logga in med Microsoft
Logga in eller skapa ett konto.
Hej,
Välj ett annat konto.
Du har flera konton
Välj det konto som du vill logga in med.

I den här artikeln

Infoga en aktivitet bland befintliga aktiviteter

 1. Markera raden under den plats där du vill att den nya aktiviteten ska visas.

 2. Välj >aktivitet.

  Bild av knappen Aktivitet i gruppen Infoga på fliken Aktivitet.

 3. Ange aktivitetens namn på den infogade raden.

Aktiviteternas ID numreras om automatiskt, men den infogade aktiviteten länkas inte automatiskt till de omgivande aktiviteterna. Du kan ange att infogade aktiviteter ska länkas automatiskt till omgivande aktiviteter i Project.

Lägga till en aktivitet i ett nätverksdiagram

 1. Välj Visa > nätverksdiagram.

  Bild av knappen Nätverksdiagram på fliken Visa.

 2. Välj >aktivitet.

  Bild av knappen Aktivitet i gruppen Infoga på fliken Aktivitet.

 3. Skriv aktivitetens namn i den nya aktivitetsrutan.

  Bild av en ny aktivitet i ett nätverksdiagram.

Överst på sidan

Lägga till flera aktiviteter samtidigt

Med hjälp av aktivitetsformuläret kan du lägga till flera aktiviteter samtidigt, framför allt om aktiviteterna har resurstilldelningar och aktivitetssamband.

 1. Välj Visa > Gantt-schema.

  Gruppen Aktivitetsvyer på fliken Visa

 2. Markera kryssrutan Information.

  Bild av kryssrutan Information på fliken Visa.

  Fönstret delas upp så att Gantt-schemat visas överst och aktivitetsformuläret underst.

 3. I Gantt-schemat (överst) klickar du på den första tomma raden i slutet av aktivitetslistan.

 4. I vyn Aktivitetsformulär (underst) skriver du in information om den nya aktiviteten:

  • I rutan Namn skriver du in aktivitetens namn.

  • Ange aktivitetens varaktighet i rutan Varaktighet.

  • Om du vill att aktivitetens varaktighet ska vara fast även om resurstilldelningarna ändras markerar du Insatsberoende.

  • Ange detaljerad information om aktiviteten (t.ex. tilldelade resurser och föregående aktiviteter) i formulärkolumnerna.

 5. Klicka på OK för att spara den nya aktiviteten och gå sedan till nästa rad i Gantt-schemat genom att klicka på Nästa.

Efter att du har lagt till aktiviteter

Överst på sidan

De här instruktionerna gäller för Microsoft Project 2007.

Den här artikeln innehåller följande avsnitt:

Skapa en ny aktivitet

 1. På menyn Visa klickar du på Gantt-schema.

 2. Ange ett aktivitetsnamn i fältet Aktivitetsnamn i slutet av listan.

  Du kan infoga en aktivitet mellan befintliga aktiviteter genom att markera raden under där du vill att den nya aktiviteten ska hamna. Klicka på Ny aktivitet på menyn Infoga och skriv sedan aktivitetsnamnet på den infogade raden. Aktiviteternas id:n numreras automatiskt om när du infogar en aktivitet.

 3. Tryck på RETUR.

Du kan använda en disposition till att ordna dina scheman när du anger aktiviteter, eller så kan du vänta tills du angivit alla aktiviteter i projektet. När du skapar ett schema för projektet förenklar du organisationen så att projektet blir enklare att skapa, hantera och underhålla.

Meddelanden: 

Överst på sidan

Skapa flera nya aktiviteter

Om du vill lägga till flera aktiviteter med resurstilldelningar och aktivitetssamband samtidigt kan det vara bra att ange den här informationen i projektet med hjälp av vyn Aktivitetsformulär.

 1. På menyn Visa klickar du på Gantt-schema.

 2. På menyn Fönster klickar du på Dela.

  Fönstret delas så att du ser Gantt-schemat högst upp och vyn Aktivitetsformulär längst ned.

 3. Klicka på den första tomma raden i slutet av aktivitetslistan i Gantt-schemavyn.

 4. Skriv namnet på den aktivitet du skapar i rutan Namn I vyn Aktivitetsformulär.

 5. Ange aktivitetens varaktighet i rutan Varaktighet.

 6. Om du vill att varaktigheten för aktiviteten ska vara fast oavsett resurstilldelningar markerar du kryssrutan Insatsberoende för att göra aktiviteten insatsberoende.

 7. Ange detaljerad information om aktiviteten i formulärkolumnerna (t.ex. tilldelade resurser och föregående aktiviteter).

 8. Klicka på Nästa för att spara den nya aktiviteten och gå sedan till nästa rad i Gantt-schema.

  Obs!: Du kan inte ange underaktiviteter för projektet i vyn Aktivitetsformulär. Underaktiviteter skapas genom att du dra in och ut aktiviteter när du disponerar projektet.

Skapa en aktivitet som upprepas (återkommande aktivitet)

Det kan finnas aktiviteter som upprepas under hela projektet. En chef kanske vill lägga till en aktivitet för att leverera en rapport till aktieägarna var tredje månad. Beroende vilken aktivitet det gäller kan du ange dem som vanliga eller återkommande aktiviteter. Om aktiviteten inte upprepas med jämna mellanrum anger du den precis som andra aktiviteter varje gång den inträffar. Om den upprepas med jämna mellanrum anger du aktiviteten som en återkommande aktivitet.

 1. På menyn Visa klickar du på Gantt-schema.

 2. Markera raden under den plats där du vill att den återkommande aktiviteten ska visas.

 3. På menyn Infoga klickar du på Återkommande aktivitet.

 4. Ange namnet på aktiviteten i rutan Aktivitetsnamn.

 5. Ange varaktigheten för varje aktivitetstillfälle i rutan Varaktighet.

 6. Under Mönster för återkommande klickar du på Dag, Vecka, Månad eller År.

 7. Ange hur ofta aktiviteten återkommer och markera kryssrutan bredvid varje veckodag som aktiviteten ska utföras.

 8. Under Intervall för återkommande anger du ett startdatum i rutan Start. Om du inte anger ett datum i rutan Start används projektets startdatum i Project.

 9. Klicka på Sluta efter eller Sluta före.

  • Om du har klickat på Sluta efter anger du antalet förekomster av aktiviteten.

  • Om du klickade på Sluta den anger du det datum då den återkommande aktiviteten ska avslutas.

 10. Under Kalender för schemaläggning av den här aktiviteten väljer du en resurskalender om du vill använda en kalender för aktiviteten.

  Om du inte vill använda en kalender ser du till att Ingen är valt i listan Kalender.

  Tips: Om du vill använda en kalender, men inte binda kalendern till schemaläggning av aktiviteten, markerar du kryssrutan Schemaläggning ignorerar resurskalendrar.

 • Aktivitetsnummer numreras automatiskt om när du infogar aktiviteten, och de återkommande Indikatorer Bild av ikon visas i kolumnen Indikatorer.

 • Om en återkommande uppgift skulle inträffa under ledig tid får du ange om du vill schemalägga om de förekomsterna.

 • Om du tilldelar resurser direkt till en återkommande sammanfattningsaktivitet genom att skriva resursnamn i fältet Resursnamn tilldelas resursen till den totala mängden arbete i den återkommande aktiviteten och inte till enskilda återkommande aktiviteter när de inträffar.

Överst på sidan

Behöver du mer hjälp?

Vill du ha fler alternativ?

Utforska prenumerationsförmåner, bläddra bland utbildningskurser, lär dig hur du skyddar din enhet med mera.

Communities hjälper dig att ställa och svara på frågor, ge feedback och få råd från experter med rika kunskaper.

Hade du nytta av den här informationen?

Hur nöjd är du med språkkvaliteten?
Vad påverkade din upplevelse?

Tack för din feedback!

×