Lägga till nyhetsbrevsliknande spalter i ett dokument

Obs!:  Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Formatera text i nyhetsbrevsliknande spalter så att texten flödar från en spalt till nästa på samma sida. Du kan lägga till spalter i hela eller delar av ett dokument.

Använda spalter i dokumentet

 1. Klicka på Spalter på fliken Layout.

  Menyn Kolumner

 2. Klicka på den spaltlayout du vill använda. Detta tillämpar den layouten på hela dokumentet eller avsnittet.

  Meddelanden: Så här gör du för att tillämpa spalter på en del av ett dokument, eller ändra spalter du redan har tillämpat:

  1. Markera texten eller klicka i det avsnitt du vill ändra.

  2. Klicka på Sidlayout > Spalter.

  3. Klicka på den spaltlayout du vill använda.

  Word ställer automatiskt in spaltbredder så att de passar på sidan. Om förvalen inte fungerar för din layout eller om du vill ha fler än tre spalter väljer du Fler spalter och justerar inställningarna i dialogrutan Spalter.

Mer om spalter

 • Om dokumentet består av fler än ett avsnitt används kolumnlayouten endast på det aktuella avsnittet.

 • Infoga en kolumnbrytning för att styra hur texten flödar mellan kolumner. Exempel: infoga en kolumnbrytning för att avsluta ett stycke i en kolumn och börja på ett nytt stycke högst upp i nästa kolumn.

 • Om du vill infoga en rad mellan spalter klickar du på Spalter igen och klickar sedan på Fler spalter. I dialogrutan Spalter markerar du kryssrutan Linje mellan.

 • Du kan också använda dialogrutan Kolumner för att justera kolumnbredden och avståndet mellan kolumner.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×