Snabbstartsguide för Word Online

Lägga till och formatera text

Lägga till och formatera text i Word Online

Lägga till och formatera text

 1. Placera markören i dokumentet och skriv texten.

 2. Markera texten och ändra:

  • Teckensnitt – teckensnitt, teckenstorlek, fetstil, kursivstil, understrykning och färg

  • Stycke – punktlista, numrerad lista, justering, rad- och styckeavstånd

  • Formatmallar – rubriker, titlar, undertexter

Formatera text i Word Online

Lägga till bilder, onlinebilder och tabeller

 1. Välj fliken Infoga.

 2. Välj det du vill infoga:

  • Tabell – välj Tabell och välj den tabellstorlek du vill använda.

  • Bild – ibildgruppen väljer du var du vill infoga en bild från:

   • Bild – Bläddra igenom enheten efter den bild du vill ha och välj sedan Infoga.

   • Bing – Skriv och sök efter den bild du vill ha, välj en och välj sedan Infoga.

Infoga bild i Word Online

Lägga till en länk

 1. Markera en del av texten.

 2. Välj Infoga > Länk.

 3. Skriv den text som du vill visa för länken under Visningstext.

 4. Skriv in webbadressen under Adress.

 5. Välj Infoga.

Infoga en hyperlänk

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

×