Lägga till och redigera text på en koppling

Lägga till och redigera text på en koppling

Office 365-prenumeration, Office 2021, Office 2019, Office 2016, Office 2013, Office 2010

Du kan lägga till, redigera, flytta, formatera eller ta bort text i en koppling på liknande sätt som former.

Tips   

 • Kommandona i gruppen Verktyg på fliken Start placerar Visio i ett annat läge. Det kan vara förvirrande. Med tangentbordet växlar du enkelt mellan verktygen Pekverktyg Markera objekt (tryck på Ctrl+1) och Koppling Bild av knapp (tryck på Ctrl+3). Oavsett vilket verktyg du använder, t.ex. Textblock eller Kopplingspunkt, trycker du på Esc-tangenten flera gånger när du vill återgå till Pekverktyg (utom i Visio 2010).

 • Använd funktionen Zooma för att se alla detaljer och få bättre kontroll över punkterna: Zooma in (tryck på Alt + F6), Zooma ut (Alt + Skift + F6) och Anpassa till fönster (Ctrl + Skift + W).

Procedur

 1. Högerklicka på kopplingen. En textruta visas.

 2. Skriv texten i rutan Text.

  Rutan Kopplingstext

  Klicka utanför textrutan när du är klar.

 3. Om du vill flytta texten klickar du på det gula handtaget Kontrollhandtag – gul romb och drar sedan för att flytta textrutan längs kopplingen.

 4. Om du vill rotera textrutan väljer du Start. I gruppen Verktyg väljer du Textblock Textblocksverktyget , markerar textrutan och drar sedan i roteringshandtaget Roteringshandtag .

 5. Formatera teckensnitt, storlek, justering, z-ordning eller färg på texten genom att aktivera Pekverktyg Markera objekt (tryck på Ctrl+1), dubbelklicka på textinmatningsfältet för att markera all text eller markera den text som du vill ändra och gör sedan följande:

  • Gör dina ändringar i det flytande textverktygsfältet. Om det flytande textverktygsfältet inte visas högerklickar du på den markerade texten.

   Flytande kontroll eller formateringsverktygsfält för textredigering

  • Om du vill kan du använda grupperna Teckensnitt och Stycke på fliken Start. Om du vill visa dialogrutan Text</c0> väljer du dialogruteikonen för Teckensnitt eller Stycke.

 6. Om du vill ta bort text aktiverar du Pekverktyget Markera objekt (tryck på Ctrl + 1), dubbelklickar på textinmatningsfältet för att markera all text, trycker på Delete-tangenten och klicka sedan utanför rutan.

Obs    En textruta för en koppling är annorlunda än en textruteform. Du kan inte fylla, ändra storlek på eller formatera textrutan för en koppling. Du kan dessutom bara lägga till en textruta för koppling till en koppling.

 1. Högerklicka på kopplingen. En textruta visas

 2. Skriv texten i textrutan.

 3. Om du vill flytta texten klickar du på verktyget Textblock Bild av knapp i standardverktygsfältet och drar texten.

  Om du inte ser verktyget Textblock Bild av knapp klickar du på nedåtpilen intill verktyget Text Knappen Textverktyg och klickar sedan på verktyget Textblock Bild av knapp .

  Tips: Vissa kopplingar och former har ett kontrollhandtag ( Kontrollhandtag – gul romb ) som du kan dra för att snabbt flytta formtext.

 4. Om du vill rotera texten klickar du på verktyget Textblock Bild av knapp i standardverktygsfältet och drar i roteringshandtaget ( Knappbild ).

  Om du inte ser verktyget Textblock Bild av knapp klickar du på nedåtpilen intill verktyget Text Knappen Textverktyg och klickar sedan på verktyget Textblock Bild av knapp .

 5. Om du vill ändra teckensnitt, storlek eller färg på texten markerar du den text du vill ändra, eller så dubbelklickar du på textrutan för att markera hela texten. Gör dina ändringar i det flytande textverktygsfältet. Högerklicka på den markerade texten om det flytande textverktygsfältet inte visas.

Mer information finns i

Lägga till kopplingar mellan former

Redigera kopplingspunkter, linjer eller pilar

Visio-utbildning

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×