Lägga till och ta bort formatmallar från Snabbformatsgalleriet

I Microsoft Office Word är formatmallar åter användnings bara uppsättningar med formateringsalternativ som du kan använda på text. Anta till exempel att du vill att rubrikerna i dokumentet ska visas i fetstil och i en viss färg och tecken storlek. Även om du manuellt kan ange varje formateringsalternativ för varje rubrik är det mycket enklare att använda ett format som använder alla dessa alternativ samtidigt.

Du kan snabbt och enkelt använda ett specifikt format i format galleriet på fliken Start . Du kan också hantera innehållet i galleriet genom att lägga till nya eller andra vanliga format och ta bort de du inte behöver.

Skapa ett nytt format för format galleriet

De formatmallar som du använder ofta kan finnas i format galleriet på fliken Start för att det ska vara lätt att använda. Du kan skapa en ny formatmall och lägga till den i galleriet när som helst.

 1. Markera den text du vill formatera som en ny formatmall.

  Om du till exempel vill att text som innehåller viss information om företaget alltid ska visas som fet och röd i dokumentet.

 2. I formateringsverktygsfältet som visas ovanför markeringen anger du den formatering du vill använda. Du kan till exempel klicka på fet och röd .

 3. När den formaterade texten är markerad klickar du på pilen mer Nedpilen Mer längst ned till höger i format galleriet och klickar sedan på skapa ett format.

  Dialog rutan Skapa nytt format från formatering visas.

 4. Ge format malren ett namn – till exempel affärs fakta– och klicka sedan på OK. Format mal len som du har skapat visas i format galleriet med det namn du gav det, och du kan använda den när du vill att texten ska visas som fetstilt och röd.

Flytta ett format till format galleriet

Du kan flytta befintliga format till format galleriet för enkel åtkomst.

 1. Gå till fliken Start och klicka på dialog Rute ikonen format .

  Dialogruteikonen Formatmallar

  Fönstret format visas.

 2. Klicka på alternativlängst ned till höger i fönstret formatmallar .

 3. Klicka på alla formatunder Välj formatmallar som ska visas.

  Alla format visas i fönstret formatmallar .

 4. Markera texten i dokumentet i det format du vill flytta och klicka sedan på formatet i åtgärds fönstret formatmallar .

  Format mal len visas nu i format galleriet.

Ändra ett format i format galleriet

Du kan ändra definitionen av format som är tillgängliga för dokumentet. Anta till exempel att du vill framhäva mer. Du kan använda större tecken storlek eller ett kraftigare teckensnitt, eller så kan du lägga till mer utrymme ovanför och nedanför rubriken.

 1. Högerklicka på det format i galleriet som du vill ändra i gruppen format på fliken Start och välj sedan ändra.

 2. I dialog rutan Ändra formatmall ändrar du formatet som du vill ha och klickar sedan på OK.

  Du kan till exempel klicka på pilen bredvid rutan färg under formateringoch sedan klicka på en ny tecken färg. Alla förekomster av formatet uppdateras automatiskt i hela dokumentet.

Ta bort ett format från format galleriet

 1. Högerklicka på det format du vill ta bort från galleriet i gruppen format på fliken Start .

 2. Klicka på ta bort från Formatmallslista på snabb menyn.

  Obs!: Om du tar bort ett format från galleriet tas inte formatet bort från de poster som visas i åtgärds fönstret formatmallar . I åtgärds fönstret formatmallar visas alla format i dokumentet.

Support för Office 2010 upphörde den 13 oktober 2020

Uppgradera till Microsoft 365 om du vill arbeta på valfri enhet var du än är och fortsätta få support.

Uppgradera nu

Förutom att använda snabb formats galleriet på fliken Start för att enkelt tillämpa formatering på text kan du också välja en hel uppsättning formatmallar som arbetar tillsammans för att skapa dokument som är avsedda för ett visst syfte. Du kan till exempel ha en uppsättning snabb format för rapporter. Den kan innehålla format för en rubrik, en sammanfattning, flera rubrik nivåer och brödtext. Alla format färger och format i en viss format uppsättning är utformade för att användas tillsammans för att skapa ett övertygande och läsbart dokument.

Skapa ett nytt format för galleriet snabb format

En snabb format uppsättning innehåller de grundläggande format som du behöver för att skapa ett dokument. Men du kanske vill lägga till ett eget format.

 1. Markera den text du vill formatera som en ny formatmall.

  Om du till exempel vill att text som innehåller viss information om företaget alltid ska visas som fet och röd i dokumentet.

 2. I formateringsverktygsfältet som visas ovanför markeringen anger du den formatering du vill använda. Du kan till exempel klicka på fet och röd .

 3. Högerklicka på markeringen, peka på formatoch klicka sedan på Spara markering som nytt snabb format.

 4. Ge format malren ett namn – till exempel affärs fakta– och klicka sedan på OK. Format mal len som du har skapat visas i snabb formats galleriet med det namn du gav det, och du kan använda den när du vill att texten ska visas med fetstil och röd.

Flytta ett format till snabb formats galleriet

Du kan flytta befintliga format till snabb formats galleriet för enkel åtkomst.

 1. Gå till fliken Start , klicka på dialog Rute ikonen format och klicka sedan på alternativ.

  Dialogruteikonen Formatmallar

 2. Klicka på alla formatunder Välj formatmallar som ska visas.

  Alla format visas i åtgärds fönstret formatmallar .

 3. Markera text i dokumentet och klicka sedan på formatet i åtgärds fönstret formatmallar .

  Format mal len visas nu i snabb formats galleriet.

Ändra ett format i en snabb formats uppsättning

Du kan ändra definitionen av format i snabb formats uppsättningen. Anta till exempel att du vill framhäva mer. Du kan använda större tecken storlek eller ett kraftigare teckensnitt, eller så kan du lägga till mer utrymme ovanför och nedanför rubriken.

 1. Högerklicka på det format i det snabb formats galleri som du vill ändra i gruppen format på fliken Start och välj sedan ändra.

 2. I dialog rutan Ändra formatmall ändrar du formatet som du vill ha och klickar sedan på OK.

  Du kan till exempel klicka på pilen bredvid rutan färg under formateringoch sedan klicka på en ny tecken färg. Alla förekomster av formatet uppdateras automatiskt i hela dokumentet.

Spara format som en ny snabb formats uppsättning

När du har ändrat en snabb formats uppsättning kan du spara den nya snabb formats uppsättningen i listan med format uppsättningar som du kan välja bland.

 1. Skapa nya format eller ändra formatmallarna i en snabb formats uppsättning.

  Obs!: Du kan också ändra färger och teckensnitt som används i en snabb formats uppsättning genom att klicka på ändra format i gruppen format och sedan klicka på färger eller teckensnitt.

 2. Klicka på ändra formati gruppen formatmallar på fliken Start och peka sedan på format uppsättning.

 3. Klicka på Spara som snabb formats uppsättning.

 4. Skriv ett namn för den nya snabb formats uppsättningen i dialog rutan Spara snabb formats uppsättning och klicka sedan på Spara.

  Om du vill visa den nya snabb formats uppsättningen klickar du på ändra format i gruppen format och pekar sedan på format uppsättning. Den nya snabb formats uppsättningen visas i listan så att du kan använda den i ett dokument när som helst.

Ta bort ett format från galleriet snabb format

 1. Högerklicka på det format du vill ta bort från galleriet i gruppen format på fliken Start .

 2. Klicka på ta bort från snabb formats galleriet på snabb menyn.

  Obs!: Om du tar bort ett format från galleriet snabb format tas inte formatet bort från de poster som visas i åtgärds fönstret formatmallar . I åtgärds fönstret formatmallar visas alla format i dokumentet.

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×