Lägga till och ta bort kant linjer för bilder

Lägga till en kantlinje runt en bild

Galleriet Bildformat innehåller många färdiga format som gör det enkelt att lägga till en särskild typ av kantlinje med en enkel klickning.

 1. Välj den bild du vill lägga till en kantlinje för.

 2. Välj ett format i galleriet bild format på fliken format .

  Tips: 

  • Välj mer för att se ytterligare format i galleriet.

  • Galleriet Bildformat

Anpassa bildens kantlinje

 1. Välj den bild som du vill lägga till en anpassad kant linje för.

 2. Gå till bild Format > bildram.

  Kommandot Bildram på fliken Format under Bildverktyg

 3. Välj en färg.

  Alternativ för bildkantlinjer

 4. Välj något av följande:

  • Välj tjocklek i listan Tjocklek.

  • Välj linjeformat i listan Streck.

Ta bort en kantlinje från en bild

Hur du tar bort kantlinjen från en bild beror på om det är ett bildformat eller en anpassad kantlinje.

 1. Välj den bild från vilken du vill ta bort en kantlinje.

 2. Gå till bild format och gör något av följande:

  Plats för Bildverktyg

  • Om kantlinjen är en kontur väljer du Ingen kontur i listan Bildram.

  • Om kantlinjen är ett format och du vet vilket format det är väljer du formatet i listan Bildeffekter och sedan Inget (format). Om du till exempel vill ta bort en skugga väljer du bild effekter > skuggning > Ingen skuggning.

  • Om du inte är säker på vilket format som använts kan du återställa bilden men det tar även bort alla andra inställningar du gjort. I gruppen Justera väljer du Återställ bildobjekt.

   Kommandot Återställ bildobjekt

Ta bort en anpassad kantlinje

 1. Välj den bild från vilken du vill ta bort en anpassad kantlinje.

 2. Välj Ingen konturi listan bild kant linje på fliken bild format .

  Ta bort kontur ur bild

Lägga till en kantlinje runt en bild

 1. Markera den bild där du vill lägga till en kant linje.

  Om du vill lägga till en kantlinje till specifika tabellceller markerar du cellerna, inklusive cellslutsmarkeringarna.

  Markera celler och cellslutsmarkeringar

  Obs!: Tryck på Ctrl+* för att aktivera Visa/dölj styckemarkeringar och visa cellslutsmarkeringarna.

 2. Välj sid kant linjeri gruppen sid bakgrundpå fliken Sidlayout .

  Knappen Sidkantlinjer i Word 2010

 3. I dialogrutan Kantlinjer och fyllning väljer du ett av kantlinjealternativen under Inställning på fliken Kantlinjer.

  Dialogrutan Kantlinjer och fyllning i Word 2010

 4. Välj format, färg och bredd på sidkantlinjen

 5. Om du bara vill placera kant linjer på vissa sidor i det markerade området väljer du anpassad under inställning. Under Förhandsgranskaväljer du diagrammets sidor eller markerar knapparna för att använda och ta bort kant linjer.

Ändra en bilds kantlinje

 1. Välj den bild vars kantlinje du vill ändra.

 2. Välj sid kant linjeri gruppen sid bakgrundpå fliken Sidlayout .

  Knappen Sidkantlinjer i Word 2010

 3. Klicka på fliken Kantlinjer och ändra alla alternativ du vill.

 1. Markera den bild vars kantlinje du vill ta bort.

 2. Välj sid kant linjeri gruppen sid bakgrundpå fliken Sidlayout .

  Bild av menyfliksområdet i Word

 3. Klicka på fliken Kantlinjer.

 4. Välj ingenunder inställning.

Lägga till eller ta bort en kant linje för en bild

 1. Markera den bild där du vill lägga till, ändra eller ta bort en kant linje.

 2. Välj bild formatoch sedan pilen bredvid bild kant linje.

  Klicka på ikonen bild kon tur

 3. Gör något av följande:

  Om du vill

  Gör du så här

  Lägga till eller ändra färg på kant linjen

  Välj färg eller blanda en egen färg genom att välja fler kon tur färger.

  Lägga till eller ändra tjock leken på kant linjen

  Peka på tjocklekoch välj sedan den linje tjock lek du vill använda.

  Lägga till eller ändra kant linjens format

  Peka på streckoch välj sedan det linje format du vill använda.

  Ta bort kant linjen från bilden

  Klicka på Ingen kontur.

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×