Lägga till olika sidnummer eller nummerformat i olika avsnitt i Word 2016 för Mac

Obs!:  Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Anta att du vill använda olika sidnummer eller talformat i olika delar av dokumentet. Du kan använda sidnummer, till exempel i, ii, iii... för introduktion och innehållsförteckningen för innehåll och 1, 2, 3... för allt efter. Själva Tricket är att dela in dokumentet i avsnitt och kontrollera att de inte är länkade med varandra. Ange sidnumrering för varje av dessa avsnitt genom att följa de här stegen.

 1. Placera markören i början av den första raden på sidan där du vill stoppa, starta eller ändra sidnumreringen.

 2. Klicka på Layout så visas fliken Layout.

  Klicka på Brytningar för att välja en typ av sidbrytning att infoga vid den aktuella markörpositionen.
 3. Klicka på Brytningar och sedan på Nästa sida.

  Klicka på Nästa sida för att infoga en avsnittsbrytning som gör att texten efter brytningen börjar på nästa sida.
 4. På sidan efter avsnittsbrytningen dubbelklickar du i sidhuvuds- eller sidfotsområdet där du vill visa sidnummer.

  Då öppnas sidhuvudet eller sidfoten för redigering och fliken Sidhuvud & sidfot visas automatiskt.

 5. Klicka på länka till föregående för att avmarkera knappen och koppla bort sidhuvudet eller sidfoten från sidhuvudet eller sidfoten i föregående avsnitt.

  Klicka på Länka till föregående för att ange om sidhuvudet eller sidfoten länkas till det föregående avsnittets sidhuvud eller sidfot.

  Obs!: Sidnummer och sidfötter länkas separat. Därför inaktiverar du länkning för sidhuvuden om sidnumret finns i sidhuvudet. Om sidnumret finns i sidfoten inaktiverar du länkning för sidfötter.

 6. Klicka på Sidnummer på fliken Sidhuvud & sidfot och klicka sedan på Sidnummer.

  Klicka på Sidnummer på menyn Sidnummer på fliken Sidhuvud och sidfot för att lägga till ett sidnummer.

  Dialogrutan Sidnummer visas.

  I Sidnummer anger du sidnumrens placering och justering.
 7. Välj läge och justering för sidnummer i ett Sidnummer. Om du inte vill att sidnumret ska visas på första sidan, avmarkerar du kryssrutan Visa på första sidan.

 8. Om du vill välja ett format eller styra startnumret klickar du på Sidnummer > Formatera sidnummer på fliken Sidhuvud & sidfot.

  Formatera sidnummer genom att klicka på Sidnummer på fliken Sidhuvud och sidfot, och klicka sedan på Formatera sidnummer.

  Dialogrutan Formatera sidnummer visas.

  Välj numreringsformat och startnummer i Sidnummerformat.
 9. Om du vill byta numreringsformat väljer du en annan formatmall i listan Nummerformat.

 10. Om du vill ändra det första sidnumret för det nya avsnittet väljer du Börja med och anger ett nummer.

 11. Klicka på OK för att spara ändringarna och stänga Formatera sidnummer.

 12. Om du är klar med ändringarna i sidhuvudet eller sidfoten klickar du på Stäng sidhuvud/fot. Du kan också dubbelklicka utanför sidhuvudet eller sidfoten i dokumentet.

  Om du vill sluta redigera sidhuvudet eller sidfoten i dokumentet klickar du på Stäng sidhuvud/fot.

Läs mer om sidnummer

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×