Logga in med Microsoft
Logga in eller skapa ett konto.
Hej,
Välj ett annat konto.
Du har flera konton
Välj det konto som du vill logga in med.
Lägga till, redigera, flytta och rotera text i Visio

Du kan lägga till text i former och även direkt på en sida.

Lägga till text i en form

 1. Markera figuren.

 2. Skriv texten. När en form är markerad och du börjar skriva läggs texten till i den markerade formen.

 3. Du kan göra något av följande om du vill formatera texten:

  • Ange teckenegenskaperna i gruppen Tecken på fliken Start.

  • Ange justering och andra egenskaper i gruppen Stycke på fliken Start.

 4. Klicka i ett tomt område på sidan eller tryck på Esc när du är klar.

Lägga till text på sidan

Du kan också lägga till text direkt på sidan, separat från formerna eller objekten i ritningen.

 1. Gå till fliken Start, gruppen Verktyg och klicka på Text Knappen Textverktyg.

 2. Skapa en textruta genom att klicka någonstans på sidan, eller klicka och dra för att skapa en textruta med den storlek du vill använda.

 3. Skriv in din text.

 4. Du kan göra något av följande om du vill formatera texten:

  • Ange teckenegenskaperna i gruppen Tecken på fliken Start.

  • Ange justering och andra egenskaper i gruppen Stycke på fliken Start.

 5. Klicka i ett tomt område på sidan eller tryck på Esc när du är klar.

Redigera text

 1. Dubbelklicka på den text som du vill redigera.

 2. Redigera texten.

 3. Klicka i ett tomt område på sidan eller tryck på Esc när du är klar.

  Meddelanden: 

  • Om du inte redan har zoomat in formen zoomas den in automatiskt när du skriver. När du har skrivit klart klickar du i ett tomt område på sidan eller trycker på Esc. Sidan zoomas ut automatiskt.

  • Om du inte vill att texten zoomas in:

  1. Klicka på fliken Arkiv och sedan på Alternativ.

  2. Klicka på fliken Avancerat.

  3. Ange 0 (noll) som punktstorlek i rutan Zooma texten automatiskt vid redigering under, under Alternativ för redigering.

Flytta eller rotera text

I en form

 1. Klicka på verktyget Textblock i gruppen Verktyg fliken Start Knappen Textblock.

 2. Markera formens textblock genom att klicka på formen.

  Obs!: Om texten finns i en grupp klickar du först för att markera gruppen och sedan för att markera texten i formen.

 3. Flytta textblocket genom att dra texten.

 4. Gå till fliken Start, gruppen Verktyg och klicka på fliken Pekare Pekarknappen .

När du har växlat tillbaka till Pekarknappenändras inte textens placering i relation till formen. Om du drar texten med Pekverktyg flyttas även formen, även om texten inte längre finns i formen. Om du vill flytta texten separat från formen använder du verktyget Textblock Knappen Textblock .

På sidan

 1. Gå till fliken Start, gruppen Verktyg och klicka på fliken Pekare Pekarknappen .

 2. Klicka på texten och flytta den genom att dra, eller rotera texten genom att dra roteringshandtaget. När du placerar muspekaren över ett roteringshandtag förvandlas den till en cirkelformad pil Roteringspekare.

Lägga till och redigera text i en form

 1. Öppna diagrammet för redigering. 

 2. Gör något av följande:

  • Om du vill lägga till text, markera en form och börja skriva.

   Lägga till text i en form
  • Om du vill redigera text dubbelklickar du på den form som du vill redigera.

   Redigerar text i en form

  Visio växlar till textredigering och zoomar eventuellt in på formen.

 3. När du vill sluta lägga till text klickar du utanför formen eller trycker på Esc.

  Visio återställer den ursprungliga vyn, om automatisk zoom utfördes när du började skriva.

Rotera text i steg om 90 grader

Du kan enkelt rotera text ett kvarts varv: 

 1. Markera rutan som innehåller den text du vill rotera.

 2. På fliken Form i menyfliksområdet klickar du på Rotera text och Alternativet Rotera text i Visio för webben. en gång för att rotera texten 90 grader. Klicka igen om du vill rotera det ett annat kvartal och så vidare.

Rotera text i valfri vinkel

 1. Markera rutan som innehåller den text du vill rotera.

 2. Välj roteringshandtaget ovanför rutan.

  Roteringshandtaget för textruta är markerat

 3. Börja flytta muspekaren i en cirkulär riktning. Släpp musknappen när texten roteras till den position du vill.

Här är en video om hur du lägger till text i en form i Visio 2010.

Din webbläsare har inte stöd för video.

Lägga till text i en form

 1. Markera figuren.

 2. Skriv texten.

 3. Formatera texten:

  1. Markera formen som innehåller den text som du vill formatera.

  2. Ange teckenegenskaperna i gruppen Tecken på fliken Start.

  3. Ange justering och andra egenskaper i gruppen Stycke på fliken Start.

Du behöver inte dubbelklicka på en form för att lägga till text, även om du kan göra det. När en form markeras och du börjar skriva läggs texten automatiskt till i den markerade formen. Om du inte redan har zoomat in formen, zoomar Visio in medan du skriver. När du har skrivit klart klickar du i ett tomt område på sidan eller trycker på ESC. Visio zoomar ut igen.

Så här gör du om du inte vill att texten ska zoomas in:

 1. Klicka på fliken Arkiv.

 2. Klicka på Alternativ.

 3. Klicka på fliken Avancerat.

 4. Ange 0 (noll) som punktstorlek i rutan Zooma texten automatiskt vid redigering under, under Alternativ för redigering.

Redigera text i en form

 1. Dubbelklicka på formen som innehåller den text som du vill redigera.

 2. Redigera texten.

 3. Klicka i ett tomt område på sidan eller tryck på ESC när du är klar.

Lägga till text på en sida

 1. Klicka verktyget Text i gruppen Verktyg på fliken Start Knappen Textverktyg .

 2. Skapa en textruta genom att klicka någonstans på sidan, eller klicka och dra tills textrutan har rätt storlek.

 3. Skriv texten.

 4. Klicka i ett tomt område på sidan eller tryck på ESC när du är klar.

 5. Klicka på verktyget Pekare Pekarknappen fliken Start för att återgå till vanlig redigering.

Flytta eller rotera text

I en form

 1. Klicka på verktyget Textblock i gruppen Verktyg fliken Start Bild av knapp.

 2. Markera formens textblock genom att klicka på formen.

  Obs!: Om texten finns i en grupp klickar du först för att markera gruppen och sedan för att markera texten i formen.

 3. Dra texten om du vill flytta textblocket, eller dra roteringshandtaget om du vill rotera texten.

  När pekaren är placerad över ett roteringshandtag ändras den till en pil som bildar en cirkel Roteringspekare. När du drar ändras pekaren till fyra pilar som bildar en cirkel Bild av roteringspekare under rotering.

  Rotera text i en form

När du har växlat tillbaka till Pekverktyg bevaras textens avstånd till formen och dess placering i relation till formen. Om du drar texten med Pekverktyg flyttas även formen, även om texten inte längre finns i formen. Om du vill flytta texten separat from formen använder du verktyget Textblock.

På sidan

Du kan flytta och rotera text på sidan med hjälp av Pekverktyg på samma sätt som du flyttar och roterar en form. Klicka på texten och dra om du vill flytta den, eller använd roteringshandtaget om du vill rotera den.

Se även

Formatera text i en Visio-ritning

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Gå med i Microsoft Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Hur nöjd är du med språkkvaliteten?
Vad påverkade din upplevelse?

Tack för din feedback!

×