Presentera bildspel

Lägga till stödanteckningar i bilder

Lägga till stödanteckningar i bilder

När du skapar en presentation kan du lägga till stödanteckningar som du kan läsa när du presenterar bildspelet inför publik.

Under presentationen kan du se stödanteckningarna på skärmen, men de visas inte för publiken. Fönstret Anteckningar är alltså den plats där du lagrar stödpunkter som du vill nämna när du håller presentationen.

Din webbläsare har inte stöd för video.

Lägga till anteckningar medan du skapar presentationen

Rutan Anteckningar är en ruta som visas under varje bild. (Den visas i magenta i bilden nedan.) En tom anteckningsruta visar texten Klicka för att lägga till anteckningar. Skriv stödanteckningar där. Om du inte ser rutan Anteckningar eller den är helt minimerad klickar du på PowerPoint_genericAnteckningar</c0> i aktivitetsfältet längs med underdelen av -fönstret (markerat i magenta i bilden nedan).

fönstret stödanteckningar i PowerPoint

Om anteckningarna är längre än rutan Anteckningar visas en vertikal rullningslist på sidan av rutan. Du kan även förstora rutan Anteckningar genom att placera muspekaren på rutans övre linje och dra uppåt när muspekaren ändras till en dubbelriktad pil.

Anteckningar i föredragshållarvyn

När datorn är ansluten till en projektor och bildspelet inleds Den här knappen startar ett bildspel som börjar på den första bilden i presentationen. visas föredragshållarvyn på skärmen medan bara bilderna visas på projektorn. I föredragshållarvyn kan du se anteckningarna under presentationen, medan publiken endast ser bilderna.

Föredragshållarvyn i PowerPoint 2016 med en cirkel runt stödanteckningarna

Anteckningarna visas i en ruta till höger. Texten ska radbrytas automatiskt och en lodrät rullningslist visas om det behövs. Du kan också ändra storleken på texten i fönstret Anteckningar med hjälp av de två knapparna i det nedre vänstra hörnet av fönstret:

Ändra storlek på texten i anteckningsrutan i föredragshållarvyn

Föredragshållarvyn är inget som du måste skapa. PowerPoint skapar den åt dig genom att samla de anteckningar du lagt in för varje bild och kombinera dem med funktioner för att navigera i presentationen.

PowerPoint använder som standard föredragshållarvyn för bildspel. Du kan ändra denna inställning i fliken Bildspel i menyfliksområdet i PowerPoint:

Alternativet för föredragshållarvyn styrs av en kryssruta på fliken Bildspel i menyfliksområdet i PowerPoint.

Läs Starta presentationen och se anteckningarna i föredragshållarvyn för mer information om hur du visar och använder föredragshållarvyn.

Skriva ut stödanteckningar

Se Skriva ut bilder med eller utan stödanteckningar.

Se även

Skriva ut bilder med eller utan stödanteckningar

Starta presentationen och se dina anteckningar i föredragshållarvyn

Kopiera bilder från en presentation till en annan

Under presentationen kan du se stödanteckningarna på skärmen, men de visas inte för publiken. Fönstret Anteckningar är alltså den plats där du lagrar stödpunkter som du vill nämna när du håller presentationen.

Din webbläsare har inte stöd för video.

38 sekunder

Lägga till anteckningar i bilder

Så här lägger du till anteckningar i bilder:

 1. På menyn Visa klickar du på Normal.

 2. Markera miniatyren för den bild som du vill lägga till anteckningar i.

  Visar en bild som är markerad i miniatyrfönstret i PowerPoint 2016 för Mac

 3. Anteckningsfönstret visas nedanför bilden. Klicka på området där det står Klicka för att lägga till anteckningar och skriv in de anteckningar som du vill lägga till.

  Visar anteckningsrutan i PowerPoint 2016 för Mac

 4. För att dölja anteckningsfönstret klickar du på knappen Anteckningar Visar knappen Anteckningar i PowerPoint 2016 för Mac i aktivitetsfältet. För att visa anteckningsfönstret igen klickar du på det igen.

Visa dina anteckningar när du presenterar

Om du vill se dina anteckningar när du presenterar och samtidigt se till att publiken bara ser vad du har valt att visa på själva bilden använder du föredragshållarvyn. Gör så här:

 1. På menyn Visa klickar du på Föredragshållarvy.

 2. Du kommer att se bilden som du presenterar, en förhandsgranskning av nästa bild samt eventuella anteckningar för den aktuella bilden. Sådana anteckningarna visas under förhandsgranskningen av nästa bild.

  Visa anteckningar i föredragshållarvyn i PowerPoint 2016 för Mac

  Åhörarna ser bara de bilder som du presenterar i presentationen. De kan inte se dina anteckningar.

Se även

Skriva ut bilder och åhörarkopior

Starta presentationen och se dina anteckningar i föredragshållarvyn

I PowerPoint för webben kan du skapa stödanteckningar, men du kan inte visa anteckningarna när du presenterar bildspelet.

Skapa stödanteckningar

 • På fliken Visa i menyfliksområdet i gruppen Visa väljer du Anteckningar Markera Anteckningar i gruppen Visa på fliken Visa i menyfliksområdet. .

  Rutan visas i den nedre delen av PowerPoint-fönstret med markören blinkande. Du kan börja skriva.

  Fönstret Anteckningar visas i den nedre delen av fönstret.

Du kan ändra storlek på rutan Anteckningar om det inte går att se hela innehållet på en gång. När du pekar på rutans överkant blir muspekaren en dubbelriktad pil Lodrät dubbelpil . Klicka på kantlinjen och dra uppåt eller nedåt för att ändra storlek på rutan.

Skriva ut stödanteckningar

Om du prenumererar på Microsoft 365 och presentationen lagras på OneDrive för arbete eller skola eller SharePoint i Microsoft 365 kan du skriva ut dina stödanteckningar. Mer information finns under Skriva ut PowerPoint-bilder, åhörarkopior eller anteckningar.

Visa stödanteckningar medan du presenterar

För närvarande måste du använda skrivbordsversionen av PowerPoint om du vill se stödanteckningar medan du presenterar.

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

×